EEN PASSANT GAAT VOORBIJ

De Amsterdamse wethouder de heer G. Ritsema wil weg als wethouder in Ede. Hij heeft dus een briefje geschreven aan de burgemeester van Ede. In dat briefje heeft hij het voortdurend over alcohol.

Iets van “water bij de wijn doen” en “het glas is halfvol” of zoiets. Maar nu verder met  een kleine vergelijking. Als werknemer van een bedrijf kun je ontslag nemen. Is dat handig? Gaat je salaris dan door? Krijg je dan een uitkering? Neen, natuurlijk niet. Nou, de heer G. Ritsema houdt er gewoon mee op en krijgt nog vele jaren iedere maand  ruim € 7.000,– (wachtgeld) op zijn bankrekening gestort. Dat is belastinggeld! Een onbelangrijke kleinigheid. Daar hebben wij het verder niet over. Wel een fraai epistel. Alleen jammer dat hij wel zijn naam vermeldt, maar niet zijn Amsterdamse adres. Een kleinigheid nietwaar!

Verder schrijft hij dat hij per 1 januari 2022 ontslag neemt als wethouder.

Even terug naar de ontslagdatum die de heer G. Ritsema verzonnen heeft in zijn brief. Hij begint namelijk met een verkeerde zin. Hij deelt in die brief op 23 december jl. mee dat hij onmiddellijk als wethouder ontslag neemt op 1 januari 2022. Kent hij artikel 43 van de Gemeentewet? Natuurlijk kan een wethouder onmiddellijk ontslag nemen, maar de ontslagdatum is dan de datum die boven aan de brief staat. In dit geval 23 december 2021. In artikel 43 van de Gemeentewet staat duidelijk vermeld dat het ontslag begint  met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen. Dus per 23 januari 2022 gaat het ontslag in voor de heer G. Ritsema. Beste meneer Ritsema, dat is toch handig; dan loopt uw maandsalaris van ruim € 9.000,– nog even door!

Maak er gebruik van; u heeft er recht op!

Die fout in de brief van de heer Ritsema kan nog gevolgen hebben. Vanaf 23 januari 2022 is hij m.i. geen wethouder meer.  Op 13 januari 2022 is er een gemeenteraadsvergadering. Dus op 13 januari 2022 is hij nog wethouder en kan hij door de gemeenteraad uitgenodigd worden om ter vergadering aanwezig te zijn. Zo staat dat letterlijk in artikel 21 van de Gemeentewet. Zou de gemeenteraad dat durven? Hem uitnodigen? Of laten ze hem stilletjes vertrekken? Beste gemeenteraad: laat hem verantwoording afleggen op 13 januari 2022! Dan kan hem ook een afscheidscadeau worden overhandigd!!! 

Dan het persbericht van de gemeente Ede over die wethouderspassant uit Amsterdam. In het bericht staat het volgende: “GroenLinks blijft onderdeel van de coalitie, al zal geen vervanger voor de laatste periode van deze bestuursperiode worden benoemd”. Wat een flauwekul, wat een amateuristisch gedoe. Als een partij uit het college stapt (en dat gebeurt hier dus in Ede) maakt zo’n partij echt geen deel meer uit van de coalitie. Er schijnt toch een communicatieafdeling te zijn op het gemeentehuis van meer dan 30 personen? Leest het college van burgemeester en wethouders wel de eigen persberichten? Wat een dilettantische zin! 

Die brief van de heer G. Ritsema is leuk om te lezen, een echte aanrader! Ook het verslag van het presidium van de gemeenteraad (clubje van fractievoorzitters en de burgemeester) leest als een roman.

Hieronder een paar voorbeelden uit dat verslag. Door een fractievoorzitter wordt aan de burgemeester aandacht gevraagd voor de formulering van de reden voor ontheffing van het woonplaatsvereiste voor de wethouder Ritsema. In een raadsvoorstel daarover moet zoiets vermeld worden (artikel 36 van de Gemeentewet). De burgemeester deelt mee dat de betreffende passage weggelaten zal worden. Dat staat echt in het verslag! Onvoorstelbaar en schaamteloos is de reactie van de burgemeester.

Een tweede voorbeeld. De burgemeester geeft (zo staat het in het verslag) een korte toelichting over zijn boekje “Stakende stemmen” en de gebeurtenissen daaromheen. Hij nodigt (zo staat nog steeds in het verslag) de leden uit hun eerste reacties op het boekje kort te delen. Dat is een sympathiek gebaar. Echter die reacties staan uiteraard niet in het verslag. Dat is dan weer jammer. Zijn presidiumvergaderingen bedoeld om literaire meesterwerken te beoordelen? 

Mogelijk dat de burgemeester nog een boekje kan gaan schrijven over de politiek en over wethouders (in Ede 3 wethouders binnen 2 jaar) die ontslag nemen. Tijd genoeg, het is tenslotte kerstvakantie. Ik verheug mij er nu al op! 

Tot slot, gewoon iets praktisch: zou het niet aardig zijn dat de heer G. Ritsema lid wordt van D66 om wethouder in Ede te worden na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022?  Dat zou zijn zoveelste partij worden. Dit lijkt mij, om echt af te sluiten, een mooie  en geruststellende kerstgedachte!              

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *