EEN ONBENULLIG INITIATIEFVOORSTEL OVER FRACTIEVOLGERS!!

Op 7 maart a.s. gaat de gemeenteraad kletsen over een initiatiefvoorstel. Zo’n raadsvoorstel is dus door de raad zelf gemaakt. Nou, dan moet het wel goed zijn. Ja toch? Allemaal knappe koppen die enorme verantwoordelijkheden dragen en er voor zorgen dat Ede landelijk op de kaart wordt gezet. De raad heeft bedacht dat de verordening raadscommissie Ede veranderd moet worden. Kern van het epistel is dat de mogelijkheid wordt toegevoegd om aan de fracties meer ruimte te geven om fractievolgers te benoemen.

In de huidige verordening staat een hele leuke fout. En niet zomaar een fout. Als je daarmee in de gemeenteraad iets gaat doen, dan haal je ongetwijfeld de landelijke pers. Tweede Kamervragen zullen gesteld gaan worden. Ede wordt nog meer op de kaart gezet. Maar dan nu het initiatiefvoorstel dat op 7 maart a.s. besproken wordt. Diezelfde fout blijft gewoon weer staan. Dat heeft blijkbaar niemand tot op heden opgemerkt. Dus beste jongens en meisjes van de raad en natuurlijk ook de voorzitter van de raad, burgemeester Verhulst, lees nog even het initiatiefvoorstel door en misschien, heel misschien wordt er nog iets veranderd in dat voorstel!

Even iets tussendoor. Het nieuwe station! In de media kun je lezen dat mogelijk regen en wind daar vrij spel hebben. Bij regen kun de reiziger nogal nat worden, vooral onder de nieuwe overkapping. Maar dat is onjuist!! Natuurlijk zijn daarover in de afgelopen jaren vragen gesteld in de gemeenteraad. Ze zijn daar niet achterlijk! Gelukkig werd dat vooraf al opgelost. Er werd omstreeks 2017 een windonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de omgeving het nieuwe station beschut tegen harde wind. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de windsituatie goed is. Van veel wind zal geen sprake zijn en de grote overkapping zorgt er zelfs voor minder regenoverlast. Dus er is geen overlast van regen en wind! Althans volgens dat onderzoek. Ach, er komt natuurlijk nog een officiële opening. Het lijkt mij dat het dan mooi weer moet zijn. Want misschien komt de koning de opening wel verrichten. Nou, die moet toch niet nat worden!! Fijntjes wordt hem dan gewezen op de uitkomsten van dat windonderzoek. Ja, ja de gemeente Ede heeft het goed voor elkaar!!

Gelukkig zijn er nog meer leuke feiten over de gemeenteraad. Het presidium bijvoorbeeld. Het clubje van fractievoorzitters dat samen met de burgemeester vergadert over de dagelijkse gang van zaken van de raad. Natuurlijk worden er notulen van die vergaderingen gemaakt en die kun je lezen op de gemeentelijke website. Dat wordt slordig gedaan. Of beter gezegd, dat wordt nauwelijks gedaan. Vanaf oktober 2023 waren er ongetwijfeld veel van die belangrijke vergaderingen maar notulen kun je op de website niet terugvinden. Dat is toch niet zo moeilijk? Gewoon doen!

Dan wordt er op de website van Ede een geschenkenregister bijgehouden. Alle cadeautjes die de raadsleden ontvangen worden bijgeschreven in dat openbare geschenkenregister. Dat is mooi. Ik heb toch maar even zo’n zelfde register op de website van de provincie Gelderland bekeken. Daar staan niet alleen de cadeautjes van de provinciale statenleden op, maar ook de cadeautjes van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Zou dat ook in Ede kunnen? Of, en dat kan natuurlijk, ontvangen de burgemeester en de wethouders nooit cadeautjes?!

Dan nog even de lange termijnplanning van de gemeenteraad. Daarin kun je zien wanneer een onderwerp aan de orde komt. Die planning is uiterst slordig en vele belangrijke onderwerpen staan er gewoon niet op. Wettelijk gezien moet zelfs in 2024 de raad besluiten nemen over allerlei zaken. Zoiets vermeld je toch op je planning? Tja, wat niet weet, wat niet deert. Trouwens, je gaat als gemeenteraad het volk toch niet informeren over onderwerpen waar het volk niets van af weet? Dan wordt het volk alleen maar onrustig en dat wil je niet!

Tot slot en tot geruststelling: dankzij het windonderzoek weten we zeker dat het nooit te hard regent en waait op het nieuwe station in Ede!! 

4 thoughts on “EEN ONBENULLIG INITIATIEFVOORSTEL OVER FRACTIEVOLGERS!!

  1. Iets onbenulligs in zowel de veordening als in het initiatiefvoorstel? Het zal best, Ede is en blijft tenslotte Ede. En het is prima om er kritiek op te hebben, Minder prima is het om de lezers van Ede Dorp niet even te vertellen wat er nou eigenlijk aan de hand is.

    1. Klopt, Marcel had er even bij moeten zetten wat er precies zo onbenullig is. Maar eienlijk is dat hele gedoe rond fractievolgers nogal onbenullig. Ze zijn geen gekozen volksvertegenwoordiger, maar doen alsof ze dat wel zijn. Omdat ze niet mogen meestemmen over raadsvoorstellen zitten ze er maar zo’n beetje voor spek en bonen bij. En maar hopen dat er bij nieuwe verkiezingen een hogere plaats op de kandidatenlijst in zit…..

  2. Dank voor de oplettendheid, bij de presidiumverslagen ontbrak inderdaad nog het verslag van 4 december 2023. Deze is vastgesteld op 29 januari, maar door omstandigheden is de publicatie ervan over het hoofd gezien. Ik heb het gelijk even hersteld. Het volgende verslag, van die vergadering van 29 januari, volgt na vaststelling daarvan op 18 maart.

    Het geschenken- en reizenregister van het college vindt u twee regels boven het geschenken- en reizenregister van de gemeenteraad op https://ede.raadsinformatie.nl/dossiers

    Mocht u nog meer tegenkomen dan kunt u dat ook melden via griffie@ede.nl, vaak kunnen we u dan direct helpen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *