EEN NIEUW RAADSVOORSTEL KOMT ERAAN

Afgelopen donderdagavond was er een gemeenteraadsvergadering over het World Food Experience.

Dat is een voedselattractiepark dat in 2024 in Ede van start zal gaan. Iedereen blij, ja toch?

De vergadering ging over de voortangsrapportage van het bestuur van de stichting World Food Center. Weliswaar kwam dat memo 10 weken te laat bij de gemeenteraad, maar wat dan nog!

Er waren donderdagavond vele uitspraken van de diverse fracties. De leukste en tevens bedroevend slechtste opmerking kwam van de fractie van GemeenteBelangen. Citaat van die partij: “We hebben niks! We moeten iets hebben”. Waarschijnlijk weet die fractie niet dat het Kröller-Müller museum in Otterlo jaarlijks honderduizenden bezoekers trekt. Nog erger, die fractie weet niet dat het dorp Otterlo behoort bij de gemeente Ede. Dan de VVD! Citaat: “We zijn het verplicht aan onze inwoners”. Hoezo?

Maar interessanter was het optreden van de wethouder. Hij begon zich te verschuilen achter het bestuur van het World Food Center. Want, zo zei hij, dat bestuur is verantwoordelijk voor de voortgangsrapportage. Hij meldde ook dat er nog steeds geen enkele euro was toegezegd van goede-doelen-stichtingen en bedrijven. Geen enkel sponsorcontract is getekend!

Terwijl wel vanuit die hoek op 5 miljoen euro wordt gerekend. Heel gek was zijn opmerking dat het voedselattractiepark nu nog bezig is met de design-fase! Op 1 september a.s. moet de volgende voortgangsrapportage er zijn. De wethouder sprak afgelopen donderdag al over uitstel!

Dan de natuurvergunning! Volgens een artikel in EdeStad is er geen natuurvergunning. De wethouder zei letterlijk: “er is een vergunning”.  Welke? Hij deed ook stoer over de gemeentelijke subsidies die nog niet overgemaakt zijn naar het virtuele voedselatractiepark. Hij vertelde er niet bij dat de provincie Gelderland wel veel grotere subsidebedragen keurig op 1 april jl. heeft betaald aan het WFC!

Even tussendoor!

De voorgenomen bouw van de World Food Experience. Dat gebouw wordt een onderdeel van de Mauritskazerne, een rijksmonument. Er MOET dus een verplicht advies zijn van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er is geen advies. Nog erger: vanaf november 2021 heeft die rijksdienst niets meer vernomen van de stichting en van de gemeente Ede. Weet de gemeente Ede zelf wel dat de Mauritskazerne een rijksmonument is?

De wethouder informeerde afgelopen donderdagavond de gemeenteraad over de Warmte Koude Opslag (WKO-oplossing voor de energie-voorziening) van de Experience. Hij zei doodleuk dat dat niet geschrapt is. Nou, in het memo van de Experience staat klip en klaar dat gekozen is voor iets anders: stadsverwarming en airco! Hoezo duurzaam? Wees eerlijk, wethouder!

Dus per 1 september a.s. komt er een tweede voortgangsrapportage. Althans dat is afgesproken. Ik voorspel dat dat niet gaat gebeuren. Er komt uitstel. Die rapportage wordt overvleugeld door een nieuw raadsvoorstel. Dat raadsvoorstel wordt aan het eind van de maand september a.s. ingediend door wethouder Meijer. Hij stelt voor om 8 miljoen euro extra aan de Experience te verstrekken om de boel te redden.  Om twee redenen: de 5 miljoen euro die verwacht werd van de goede-doelen-stichtingen en bedrijven is er niet en de bouwkosten zijn enorm gestegen! Dus beste gemeenteraad, de wethouder gaat proberen u verder medeplichtig te maken en hij zou kunnen gaan zeggen: “aan u gemeenteraad de keus, u wilt toch een voedselattractiepark?”

En dan nu de tweede voorspelling! Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 oktober 2022 werd het voorstel behandeld. Het voorstel werd niet aanvaard en de wethouder nam gedesillusioneerd en  ontroerd afscheid van het gemeentebestuur. Ach, dit is slechts een voorspelling.     

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *