‘De World Food Center Experience heeft geen geldige natuurvergunning’

De World Food Center Experience (WFC Experience), die de gemeente Ede op de Edese Kazerneterreinen wil bouwen, heeft geen geldige natuurvergunning. Dit stelt de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) in een beroepsprocedure die zij heeft aangespannen bij de Raad van State.
De  gemeente heeft volgens de SME over het hoofd gezien dat de door de gemeente gebruikte natuurvergunning alleen betrekking heeft op woningbouw en niet op de negatieve gevolgen van de komst van de WFC Experience. Dat zijn bijvoorbeeld de toenemende verkeersdrukte die de verwachte 330.000 bezoekers per jaar zullen veroorzaken. De Parklaan die de gemeente Ede aanlegt is daarop niet berekend. Voor de N224 over de Ginkelse heide, die Ede ook als ontsluitingsweg ziet, geldt hetzelfde. Door de komst van het WFC Experience zullen de wildaanrijdingen op de N224 naar verwachting dan ook toenemen.

De plannen van de gemeente Ede lopen door de beroepsprocedure van de SME op zijn minst vertraging op. Het is natuurlijk lastig voor het college van burgemeester en wethouders om dit te moeten melden aan de gemeenteraad. Gelukkig heeft het college daar iets geniaals op gevonden: ze vertellen het gewoon niet aan de gemeenteraad.
 
De uitwerking van dit geniale plan zien we in een memo over de stand van zaken over de WFC Experience die het college aan de gemeenteraad van Ede heeft gestuurd. In dit memo, dat in de komende raadsvergadering van 30 juni wordt besproken, staat dat er op de planning een vertraging is van ruim drie maanden. Oorzaak is de noodzakelijke optimalisatie in het bouwontwerp aldus het memo. Niets meldt het memo over een vertraging door een beroepsprocedure bij de Raad van State over het mogelijk ontbreken van een geldige natuurvergunning.

Verwacht het college dan helemaal geen vertraging door de procedure van de SME? Het lijkt er op. Dat wordt echter moeilijk vol te houden. Het beroep van de SME dient 12 juli bij de Raad van State. Die doet op zijn vroegst binnen zes weken na die 12 juli uitspraak, maar dat kan ook nog langer duren. Veel langer zelfs als de Raad van State beslist dat er voor de WFC Experience inderdaad geen geldige natuurvergunning is.

Bron: https://ede.raadsinformatie.nl/document/11563052/1


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *