EEN GEHEIM PROJECT: ARTBASE EDE 

De gemeenteraad van Ede vergaderde afgelopen donderdag  in het openbaar over geheime stukken. Dat is toch een fraaie zin, nietwaar? Sommige uitroepen van raadsleden van afgelopen donderdag moeten hieronder dan ook herhaald worden:

de VVD roept: ”ik pleit (de fractievoorzitter van de VVD) voor transparantie, dus geheim!”.

Wordt er soms een geheime NAVO-basis opgericht in Ede?

Maar ja, de verantwoordelijke wethouder is ook van de VVD. Ga daar maar eens tegen stemmen als VVD-raadslid. Dat doe je niet, want de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en je  maandelijkse raadsvergoeding is ruim 2.000  euro!! Die wil je wel houden. Dat geldt ook voor vele andere raadsleden!!!

Een ander raadslid roept dat ARTBASE geen prestige-project moet worden. Ik moet haar teleurstellen: dat is het al!

De wethouder roept dat een zorgvuldig traject wordt ingezet. O ja? Er is nu al  veel te weinig geld. Bij ieder commercieel bedrijf was het project al lang afgeschoten!!

Er werd ook gestemd afgelopen donderdag om extra gelden beschikbaar te stellen via de zogenaamde perspectiefnota. Een financieel stuk dat binnenkort naar de raad komt. Maar die perspectiefnota gaat gewoon door, want op de realisering van ARTBASE heeft de raad afgelopen donderdag al een klap gegeven. Het  kost 7.4 miljoen euro om ARTBASE te bouwen. Dan is er jaarlijks ook nog een groot exploitatietekort. Maar verder houdt de raad alles geheim.

De inwoners van Ede mogen niets weten over dat projectje.  Om het deftig te zeggen: de gemeenteraad van Ede  houdt zielsveel van een besloten bestuurscultuur. Die besloten bestuurscultuur wordt gekoesterd door de voorzitter van de gemeenteraad. Natuurlijk, want hij is een echte CDA-burgemeester. Hij kan er ook niets aan doen.

Nog even over ARTBASE. Een vergelijking dringt zich op. ARTBASE zal gaan over Hélène Kröller-Müller. Het echtpaar Kröller-Müller heeft zich via allerlei slinkse wegen verrijkt met ruim 1500 miljoen gulden. Lees daarover de dissertatie van Ariëtte Dekker over Arnold Kröller. Dat proefschrift heeft een zeer originele titel: “Leven op Krediet”.

Aan het eind van zijn leven heeft Anton Kröller zijn gehele administratie in de fik gestoken. Want dat moest niet allemaal openbaar worden, maar juist geheim blijven. O ja, die vergelijking: het ARTBASE project is ook geheim. De cirkel is rond. Je houdt gewoon alles geheim en er kraait geen haan naar. Het wordt tijd dat die besloten bestuurscultuur doorbroken wordt. De eerste gelegenheid waar dat kan, is deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 van nieuwe frisse partijen!!

1 thought on “EEN GEHEIM PROJECT: ARTBASE EDE 

  1. Het is nog erger, uit WOB-stukken blijkt dat de ambtenaren elkaar adviseren vooral niet te veel inhoudelijk te antwoord op vragen van een inwoner want er van hem verwacht wordt…… gekonkel in de achterkamertjes en elke fout van een ambtenaar wordt door deze gemeente afgestraft door dwangsommen op te leggen aan inwoners

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.