ECHTE EERLIJKE OPENBARE INFORMATIE VAN DE GEMEENTE EDE

In mijn vorige column op Ededorp.nl kun je allerlei zaken lezen over het voedselpretpark in Ede. Over de huurcontracten. Over het door de gemeente Ede gratis in bruikleen geven van gemeentelijke grond. Over de bananenkas die blijkbaar verkocht wordt; enzovoort, enzovoort.

Hoe kwam ik aan die informatie? Heb ik dat soms zelf bedacht? Heb ik een geheime kliklijn met de gemeente Ede? Ben ik misschien intiem bevriend met een Edese wethouder? Wordt er gelekt vanuit het gemeentehuis? Niets van dat alles. Eigenlijk is het antwoord heel simpel. Wanneer je informatie wil hebben van de overheid over een bepaald onderwerp (in dit geval het voedselpretpark en de bananenkas) dan mail je een bericht naar de gemeente Ede. Je wenst informatie en je deelt mee aan die overheid dat je een Woo-verzoek indient (via de Wet open overheid). Binnen 4 weken moet je antwoord krijgen. Maar soms duurt het langer. Dan deelt de overheid mee dat het antwoord nog  2 weken uitstel vergt. Maar soms duurt het nog langer. Dan deelt de overheid weer mee dat het antwoord wederom 2 weken uitstel vergt. Maar uiteindelijk moet de overheid de gevraagde informatie geven. Weliswaar zijn hele zinnen dikwijls zwartgelakt, maar toch. Wat ook handig is dat de verkregen informatie openbaar is. Die informatie wordt door bijna iedere gemeente (behalve de gemeente Ede) op een openbare website gezet. De provincie Gelderland doet zoiets zeer nauwkeurig en zelfs de Woo-verzoeken staan op de eigen website en uiteraard de antwoorden!! Dus wat ik geschreven heb in mijn laatste column is openbare informatie verkregen van de gemeente Ede door middel van een Woo-verzoek.

Nog een voorbeeld! Op de website van de gemeente Ede wordt vermeld dat 2 wethouders dit jaar studiereizen hebben gemaakt naar het buitenland. Ik wilde daar meer over weten, Dus diende ik een Woo-verzoek in. Ede vond en vindt dat blijkbaar heel moeilijk. Na 4 weken vroeg de gemeente Ede mij wat ik precies bedoelde. Natuurlijk kwam er uitstel (2 weken). Ach, ik heb nu nog steeds geen antwoord.

Maar het bovenstaande is niet zo belangrijk. Belangrijk is dat binnenkort de gemeenteraad van Ede geïnformeerd wordt over het voedselpretpark. Tot op heden ontbreekt de jaarrekening 2022 van de stichting die bij dat park hoort. Terwijl in de statuten van de stichting staat dat binnen vier maanden na 2022, dus uiterlijk in april van dit jaar, zo’n rekening er moet zijn. Zou de gemeente Ede het goed vinden dat er geen jaarrekening is? Of helpt de gemeente Ede die stichting soms met het opstellen van de jaarrekening 2022? Dat kan niet en dat mag niet!! Komt er nog in de rekening te staan of de toezegging van € 100.000,– van een goede doelen fonds echt is overgemaakt naar die stichting? Maar niet getreurd. Er moet ook een plan zijn, waarin precies staat hoe alle kosten betaald worden, een soort dekkingsplan. Is dat plan er? Als het er is, is dat natuurlijk geheim! Wel moeten de gemeenteraad van Ede en provinciale staten van Gelderland binnen een paar weken beslissen of het voedselpretpark doorgaat. Wat een bestuurlijke chaos. Hoe staat het ook alweer met die zogenaamde ANBI-stichting? Ook geheim!? Hoe kun je over zoiets belangrijks beslissen als er blijkbaar informatie expres wordt achtergehouden?

De verantwoordelijke Edese wethouder Meijer vertrekt binnen een paar weken, maar dat heeft natuurlijk niets te maken met dat voedselpretpark. Welnee, hij is nodig toe aan iets anders!! In de afgelopen tijd is hij in de media luid bejubeld en zijn vele heldendaden hebben de kranten in fraaie bewoordingen beschreven. Maar nergens stond iets over flexwoningen. Want Meijer is de wethouder van flexwoningen. In 2020 schreef hij aan de gemeenteraad dat binnen 1 à 2 jaar flexwoningen gebouwd zouden worden. Hij had het zelfs over een businesscase en een aanbestedingstraject!

Het resultaat: niets!!

Vooruit dan maar; in november 2022 meldde hij dat vòòr de kerst van 2023 110 flexwoningen  gebouwd zouden worden. Het is nu 7 weken voor kerstmis 2023. Zijn er flexwoningen gebouwd in Ede? Resultaat: niets! Ongetwijfeld gaat wethouder Meijer in zijn afscheidsspeech de gemeenteraad nader inlichten waar die flexwoningen in de komende weken, dus nog voor kerstmis 2023, gebouwd zullen worden.

Misschien wel op het terrein van de bananenkas van het voedselpretpark in Ede: het Meijerhofje!! Een schitterende straatnaam!!

2 thoughts on “ECHTE EERLIJKE OPENBARE INFORMATIE VAN DE GEMEENTE EDE

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *