DE WORLD FOOD EXPERIENCE IN EINDHOVEN EN IN EDE

In Eindhoven staat het Evoluon. Momenteel is daar een expositie: “spacefarming”. Daar wordt de toekomst van ons eten onderzocht. Natuurlijk is er een restaurant waar je een hamburger kunt eten van kweekvlees. Je zou haast denken dat het voedselpretpark in Ede achterhaald en overbodig is. Maar die voedsel-expositie in Eindhoven is tijdelijk. Dus gauw naar het voedselpretpark in Ede, in het rijksmonument de Mauritskazerne in Ede.

Die Mauritskazerne is eigendom van de gemeente Ede. Daar moet dus de World Food Experience komen. Je zou bijna gaan denken dat die kazerne door de gemeente Ede verhuurd wordt aan de stichting die behoort bij de World Food Experience (WFE). Dus niet! De kazerne is verhuurd aan de Tekagroep via een huurovereenkomst. Inmiddels is die overeenkomst openbaar! Wat staat daar in? Iets opmerkelijks! De overeenkomst eindigt (ik citeer): “uiterlijk 31 december 2022”. Wordt dat gebouw nu nog verhuurd aan die Tekagroep, die inmiddels een andere naam heeft? Wat doet die Tekagroep nog meer? Die gaat de exploitatie doen van het toekomstige voedselpretpark. Er wordt door de Tekagroep 2.5 miljoen euro ingelegd om dat te mogen doen. Daar kom ik zo op terug.

Gelukkig is er iets leuks gebouwd op het World Food Center terrein. Een bananenkas!! Op 31 oktober 2019 is door de Tekagroep een aanvraag ingediend voor het tijdelijk plaatsen van en bananenkas op dat terrein. De aanvraag is openbaar en de tijdelijke omgevingsvergunning is ook openbaar. Ook is te zien  wat de bouw van zo’n kas kost. Volgens de Tekagroep kost dat ding € 75.000,–. Volgens de vergunningverlener, de omgevingdienst De Vallei € 80.631,–. Een klein verschil en een kniesoor die daar op let. Op 20 december 2019 werd die vergunning verleend.

Weliswaar een tijdelijke vergunning voor vijf jaar, maar toch. Dus als ik het goed snap moet die kas uiterlijk op 20 december 2024 weer afgebroken zijn. Er mag verlenging worden aangevraagd. Is dat al gedaan?     

O ja, op ambtelijk niveau bij de gemeente Ede was er ook nog even iets. Een bericht gedateerd 17 maart 2020. Een citaat hieruit, geschreven dor een ambtenaar: “De bananenkas is niet gebouwd tussen de paviljoens A en B, zoals in eerste instantie afgesproken, maar een stukje verderop. Dat moest nog geregeld worden. Ik heb een bruikleenovereenkomst voor de ondergrond van de bananenkas op de juiste plek gemaakt, en de huur van de eerste locatie laten vervallen”. Voor alle duidelijkheid: dit ambtelijke bericht is openbaar en de genoemde paviljoens A en B zijn onderdeel van de Mauritskazerne. Simpel gezegd: de Tekagroep heeft de kas wel gebouwd, maar gewoon op een andere plek, Dat moet toch kunnen! Vervolgens heeft de gemeente Ede een bruikleenovereenkomst gemaakt voor die nieuwe plek. Keurig nietwaar? Neen, voor de grond behoeft geen huur te worden betaald (gratis!) en de de overeenkomst loopt tot uiterlijk 31 december 2022. Opmerkelijk, de kas moet afgebroken zijn uiterlijk 20 december 2024 en het gratis huren van de grond is op 31 december 2022 voorbij. Tja, dat heb ik niet bedacht!!

Nog even de businesscase van de World Food Experience. Daarin wordt vermeld dat de Experience € 1.050.000,– moet betalen voor de bananenkas om die om te toveren tot een innovatiekas. Hoeveel zou daarvan aan de Tekagroep overgemaakt gaan worden? € 75.000,– (de kosten die de Tekagroep gemaakt heeft om de kas te bouwen)? Dus om die bananenkas te betrekken bij het voedselpretpark moet ruim 1 miljoen euro betaald worden door de Experience? En de Tekagroep gaat ruim 2 miljoen euro betalen om exploitant te worden van de Experience?

Geachte lezer, begrijpt u het nog? Ik in ieder geval niet meer.

Binnenkort gaat de gemeenteraad over het voedselpretpark praten met de verantwoordelijke wethouder Meijer. Ach, de gemeenteraad gaat het die vertrekkende wethouder echt niet moeilijk maken. Zoiets doet een murmelend achtergrondkoor heus niet!   

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *