DE WORLD FOOD EXPERIENCE EEN WAZIGE STIP OP DE HORIZON

Een paar kleine dingetjes vooraf.

Op donderdag 23 november j.l. was er een gemeenteraadsvergadering over dat voedselpretpark. Die vergadering zou beginnen om 20:30 uur. Zo ook natuurlijk de directe tv-uitzending. Dus om 20:21 uur zat ik vrolijk op de openbare tribune. Nou, binnen een paar seconden begreep ik er niets meer van. De vergadering was gewoon veel eerder begonnen. Om 20:00 uur? Om 19:30 uur? Ik weet het niet.Waarom? Omdat de gemeenteraadsleden eerder thuis wilden zijn? Er was toch een afspraak?

Heel erg knullig. Dan nog even het gedrag van de voorzitter van die vergadering. Vele raadsleden liet hij uitspreken. Maar enkele raadsleden snoerde hij voortdurend de mond. Meermalen deed hij dat. Je kon gewoon merken welke partijen hij positief tegemoet trad! Dat hoort niet!!!

Dan het voedselpretpark, de Mauritskazerne. Dat gebouw gaat verkocht worden. De koper is al bekend. De gemeente meldt in een memo dat op basis van een onafhankelijke taxatie de verkoopprijs wordt bepaald. Dus vroeg ik via de Wet open overheid dat ik het taxatierapport wilde hebben. Ik reeg een curieuze reactie. De gemeente Ede vroeg mij of ik  de verhuur of de verkoop van de Mauritskazerne bedoelde. Zo’n reactie  is gewoon cabaret.

Maar nu iets serieuzer. Kent de gemeenteraad van Ede de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die hij ruim een jaar geleden geschreven heeft aan alle gemeenten in Nederland, dus ook aan de gemeente Ede? Daarin geeft hij duidelijke informatie over de verkoop van onroerend goed. Informatie over het gelijkheidsbeginsel, over het Didam-arrest, over de verkoop aan 1 partij. Dat laatste is dus in Ede aan de orde. Ik citeer uit de brief: “In alle gevallen, ook wanneer er slechts 1 serieuze gegadigde is, moet u het voornemen voor verkoop of verhuur publiceren”.Dus zelfs het voornemen dat de gemeente Ede heeft om bijvoorbeeld het buitenterrein in bruikleen te geven dient vooraf gepubliceerd te worden. Ook wordt in de brief ingegaan over de mogelijkheid dat er meerdere gegadigden kunnen zijn. Dus vooraf openheid. Maar ja, daar is de gemeente Ede niet zo goed in. Dus wenst Ede blijkbaar dat er rechtszaken komen? Wil de gemeente Ede geen transparantie, geen gelijke kansen, maar wel favoritisme en willekeur (begrippen genoemd in de brief)?

Zou de gemeente Ede de Mauritskazerne gaan verkopen lager dan de onafhankelijke taxatie die dezelfde gemeente beloofd heeft? Zou er dan sprake kunen zijn van staatssteun? Gaat de gemeenteraad vragen naar de taxatie en de verkoopprijs? Europese wet- en regelgeving is daar zeer duidelijk in. Dat geldt dus ook voor de gemeente Ede. Dus nu rechtszaken en klachten naar de Europese Commissie?

De gemeenteraad dient op 30 november a.s. een oordeel te geven over het voedselpretpark, terwijl afspraken tussen de koper van het pand en het voedselpretpark niet bekend zijn. Dus de raad gaat over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de koper, het pretpark en de gemeente Ede een oordeel geven terwijl dat allemaal ergens in de gebakken lucht hangt.

Ook ontbreekt de jaarrekening 2022 van het voedselpretpark en een deugdelijke begroting is er niet. Wel een aanvulling op de businesscase (zo heet dat!) maar dat heeft m.i. niets te maken met een echte begroting.

Dan gaat de gemeente Ede nog een miljoen euro afboeken. Zogenaamde historische kosten van het voedselpretpark. Je zou ook kunnen zeggen dat de gemeente Ede een cadeautje geeft aan het voedselpretpark. Maar toch, je gaat iets afboeken waar je niets mee te maken hebt. Dat is een mooi voorbeeld van politiek handelen.

Zou alles weer eindigen bij de Raad van State? Want ten aanzien van de bezoekersaantallen is er niet zoveel veranderd. Ach, daar maken de gemeente Ede en het voedselpretpark zich geen zorgen over.

Tijdens de raadsvergadering waren er ook nog een paar onbegrijpelijke opmerkingen over het evenemententerrein. Hoort dat bij het voedselpretpark? Wordt daar een toegangsprijs geheven? Komen er hekken? Mogen er dus geen wolven komen?

Maar dat terzijde.

Zouden de gemeenteraadsleden nog geïnteresseerd zijn in de brief van de minister?

De gemeente Ede heeft die brief echt wel. Dus geachte gemeenteraadsleden, ga die brief lezen. Ik voorspel wel dat de gemeenteraad daar niets mee doet. Donderdag 30 november a.s. is er een oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad. Ik kan mij voorstellen dat Ede pas na die vergadering de brief van de minister gaat sturen aan de gemeenteraad. Dat is pas echte politiek!!

Tot slot: die vergadering van 30 november a.s.; gaat die vergadering wel op de afgesproken tijd beginnen? Dus om 19:00 uur? De vergadering van Provinciale Staten van Gelderland is op 29 november a.s., ook over het voedselpretpark. Kortom, de raad van Ede kan zich niet verschuilen achter Provinciale Staten. Maar wel achter de vele nog ontbrekende zaken, zoals de prijs van de Mauritskazerne, de taxatie, allerlei overeenkomsten die nog gesloten moeten worden. De oplossing is simpel: de gemeenteraad spreekt op 30 november a.s. gewoon zijn vertrouwen uit in wethouder Meijer die kort daarna vertrekt! Zo gaat dat in bestuurlijk Ede!           

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *