DE WERKELIJKHEID HEEFT ALTIJD GELIJK!!

Jaren geleden moest er zo nodig een nieuwe wijk komen in Ede. Die wijk zou gebouwd worden als verbinding tussen de wijk Veldhuizen en de wijk Kernhem. Een Toscaanse heuvel, te bouwen over de rijksweg N224. Bijna iedereen vond het fantastisch en de weinige tegenstanders van dat plan werden beschouwd als volstrekte idioten. Dat waren die personen wellicht ook, maar dat had niets met de rare nieuwe wijk te maken en zeker niet met de geheel kansloze naam van die wijk: Het Nieuwe Landgoed. Er zouden een winkelcentrum, een sporthal en honderden woningen gerealiseerd moeten worden. Dat allemaal uiteraard zonder Europese aanbesteding. Kort en goed: die wijk is er dus nooit gekomen. Ook omdat  de Europese Commissie over die te bouwen wijk ernstige waarschuwingen had gegeven aan de gemeente Ede. Maar dat laatste terzijde.

Maar niet getreurd! Er kwam een volgend megalomaan project: Het Verdiepte Spoor.

Het station Ede-Wageningen zou ondergronds verder gebouwd worden inclusief een verdiepte ligging van de spoorrails. Bijna iedereen vond het fantastisch en de weinige tegenstanders van dat plan werden beschouwd als volstrekte idioten. Dat waren die personen wellicht ook, maar dat had niets te maken met Het Verdiepte Spoor. Die halve gekken (althans volgens het college en een groot gedeelte van de gemeenteraad) vonden dat er tunnels onder het spoor moesten komen. Dat idee werd door de raad afgeschoten, zijnde een bijna debiel idee. De werkelijkheid is simpel: er zijn nu tunnels!!

Maar ach, dat was ooit! Dus nu naar vandaag. Er is weer een megalomaan project! Hoera! De World Food Experience, een voedselattractiepark in Ede, geheel te betalen met gemeenschapsgeld. Bijna iedereen vindt het fantastisch en de weinige tegenstanders van dat plan worden beschouwd als volstrekte idioten. Dat zijn die personen wellicht ook, maar dat heeft niets te maken met de attractiepark. Ook hier is de werkelijkheid simpel: het daarbij behorende bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigd. Raar eigenlijk dat vele megalomane plannen van de Edese overheid afgeschoten zijn door hogere rechtsorganen. 

Over dat voedselattractiepark gesproken: Het CDA vond tot 15 maanden geleden dat het park voor minimaal 50% betaald moest worden door het bedrijfsleven. Natuurlijk kwam dat geld er niet maar het CDA ging wel akkoord met het plan. De PvdA en de SGP waren in eerste instantie tegen het plan, maar omdat deze twee partijen nu deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders van Ede, zijn die partijen nu voor dat plan.  

En nu, wat gaat er gebeuren? De eerstverantwoordelijke wethouder Leon Meijer heeft dus als oplossing gauw een briefje gestuurd naar de pers en de gemeenteraad. Daarin staat dat de wethouder zich gaat beraden. Hij schijft erbij: “in de komende periode”. Wat bedoelt hij daarmee? Waarschijnlijk is hij van mening dat de gemeenteraad zich in de komende periode volledig koest moet houden. Zoiets! Zou het niet veel verstandiger zijn dat hij de gemeenteraad medeplichtig gaat maken en zij zich samen gaan beraden in de komende periode over wat te doen staat? Want het is tenslotte de gemeenteraad van Ede die door de Raad van State is teruggefloten!

Ongetwijfeld realiseert die wethouder zich dat over 8 weken er weer een voortgangsrapportage komt van het bestuur van de stichting die het attractiepark wil gaan bouwen. Dus wethouder kom, samen met de raad, met een stappenplan, voor die datum! Alleen samen voor een plan van aanpak!

Of, geacht college en gemeenteraad, buig nederig in de richting van de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van Nederland. De werkelijkheid, zijnde de uitspraak van de Raad van State over het vernietigde bestemmingsplan, heeft namelijk altijd gelijk!!        

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Den_Haag_Raad_van_State.jpg         

2 thoughts on “DE WERKELIJKHEID HEEFT ALTIJD GELIJK!!

  1. Wat een onsamenhangend stukje dit keer. De vergelijkingen gaan mank, en de verwijzingen zitten nogal losjes en krakkemikkig in elkaar. Je collega Astrid was ws een van die gekkies die toen een tunnel wilde? Oh nee, die was ook voor het betere plan om het spoor ondergrond te doen. Dat dat heel duur zou zijn was logisch, maar het zou een onbetaalbare heling van de stad hebben betekent. Ps de raad van State heeft slechts de goedkeuring onthouden aan de aangehaalde natuurtoets (ja met een gesneuveld bestemmingsplan tot gevolg) de raad van State heeft en doet dus geen inhoudelijke uitsprak over het plan. Dus reken je niet rijk met je conclusie

  2. @gekkie, ik vind dit stukje wel meevallen, wat mij ook steeds door het hoofd speelt is het woord Megalomaan, dit omschrijft wel zo,n beetje het gedrag en denkwijze van de edese meijerij, ededorp.nl geeft op satirische wijze tegengas aan het geneuzel op de bergstraat en dat vind ik leuk om te lezen , terwijl het vaak een spijker op de kop slaan is.
    maar iedereen heeft er wel een mening over , ik ook.
    Om met de historische woorden van de grote Dirty Harry te spreken, Opinions are like assholes, everybody has one!!!

    Groeten uit het Mooie Bennekom
    Piet

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *