DE SGP SCHAFT IN EDE DE ZONDAGSRUST AF

Afgelopen donderdagavond was er een gemeenteraadvergadering in Ede over het voedselpretpark. Dat moet komen in de Mauritskazerne en het daarbij behorende buitenterrein. Het pretpark krijgt ook een nieuwe naam. Voor de tweede keer (!) wordt er een prijsvraag uitgeschreven. Gewoon geweldig zoiets.

Overigens, het optreden van de fractievoorzitter van de SGP was stuitend. Wat een handige kletser is die fractievoorzitter. Hij vond dat weliswaar de zondag een rustdag is, maar dat zoiets niet geldt voor de zondagse opening van het voedselpretpark. Het is eigenlijk zeer simpel: indien de SGP had vastgehouden aan de zondagsrust, met name voor het voedselpretpark, dan had de SGP (naar verluidt) geen wethouder mogen leveren in het college van burgemeester en wethouders van Ede.

Die SGP meneer zette simpel de eigen christelijke principes opzij. Hij vindt het als fractievoorzitter blijkbaar belangrijker een wethouder in Ede te hebben dan het uitdragen van principes.

Op de eigen website van de Edese SGP staat het volgende: 

De zondag is bij uitstek een dag voor rust en bezinning. De SGP blijft zich inzetten voor een zondag waar God, het gezin en de medemens centraal staan. Daarom zijn wij tegen (verdergaande) zondagsopenstelling van winkels en evenementen op zondag.

Maar verder niet getreurd! De fractievoorzitter van GemeenteBelangen ging iets zeggen over educatie, Cultura en het voedselpretpark, daarbij niet gehinderd door zeer veel gebrek aan kennis. Zou die fractievoorzitter nog weten dat GemeenteBelangen in 2012 nog enthousiast heeft meegewerkt in de gemeenteraad van Ede om de subsidie voor milieu-educatie met 50% (dus de helft!) te verminderen? Natuurlijk niet! 

Dan de ChristenUnie; wat een geleuter! Het kwam er gewoon op neer dat volgens die partij getekend kan worden bij het kruisje. 

Eigenlijk was de vergadering nauwelijks te volgen op de publieke tribune. Heel veel informatie is geheim, dus werd met plakkerig meel in de mond  gesproken. De fractievoorzitter van  de Democratische Partij Ede was wel uiterst duidelijk.. Hij meldde dat de toekomstige eigenaar van de Mauritskazerne (deTekagroep) een briljant ondernemer is, die een plan A heeft en een nog veel beter plan B. De fractievoorzitter van het CDA begreep dat niet helemaal, maar misschien was die meneer nog in de war van de verkiezingsuitslag, een weekje ervoor. 

Er was ook nog een vergadering van Provinciale Staten van Gelderland over het voedselpretpark. Daar was ook de Edese wethouder Leon Meijer. Hij memoreerde iets over de spruitjes van zijn schoonvader. Ondanks dat werd de kern van het hele verhaal bereikt:

De Tekagroep neemt de hele boel over.

Dat is, weliswaar in het kort, de gehele nieuwe businesscase van het voedselpretpark te Ede; proost!!   

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *