DE RAADZAAL VAN EDE: PRAATHUIS VOOR ONBEKWAMEN

Vandaag, 8 april 2024, las ik een column in het dagblad De Volkskrant. Weliswaar ging die column over Ajax. Die voetbalclub werd daarin een praathuis voor onbekwamen genoemd. Voor die benaming komt m.i. ook de raadzaal van Ede in aanmerking. Want afgelopen donderdag was aldaar een gemeenteraadsvergadering, die volledig voldeed aan die benaming: praathuis voor onbekwamen. Of werd er een professionele toneelvoorstelling gespeeld? Dat kan natuurlijk ook! Zou de fractievoorzitter van de PvdA de rol van regent hebben gespeeld? Dat deed hij zeer schattig. Naar verluidt wil die fractievoorzitter in de toekomst dan ook wethouder worden. Nou, hij heeft al een prachtige voorzet gegeven afgelopen donderdagavond. Maar eerst even terug naar het begin van de raadsvergadering. Het onderwerp: het nieuwe zwembad. Natuurlijk was er geen verdere informatie. Wel stond al op de agenda van de oordeelvormende raadsvergadering van 11 april a.s. hetzelfde onderwerp vermeld. Ook weer zonder verdere informatie. Opeens een dag later: het nieuwe zwembad was van de agenda van 11 april a.s. verdwenen en verplaatst naar 18 april a.s., nu wel met nadere informatie. Wat leuk, zou de nieuwe agendacommissie meteen al fouten maken? Je mag niet binnen een week voor een raadsvergadering iets veranderen aan de agenda. Tja van die nieuwe commissie is de burgemeester geen voorzitter meer maar slechts adviseur en meteen gaan er dingen mis. Ach, onbelangrijk, ja toch!

Dan de vergadering zelf. Er was een motie ingediend over het warmtebedrijf. Ook de Pvda had die motie mede ingediend. Stoer van die beweging. Nou dat viel reuze tegen. De PvdA was opeens tegen die motie en had een amendement ingediend om de motie volledig te ontkrachten. Naar verluidt wil de fractievoorzitter van de PvdA namelijk in de toekomst wethouder worden. O, sorry, dat ik ik ergens hierboven al gemeld. Dus dat amendement. Eerst werd de indiener van de motie voortdurend zeer irritant onderbroken door de voorzitter van de raad: burgemeester Verhulst. Die riep zelfs op een gegeven moment dat het betreffende raadslid alleen maar “ja” of  “nee” mocht antwoorden op vragen van een ander raadslid. Maar dat amendement: dat ging er voor zorgen dat de oorspronkelijke motie niets meer voorstelde. Vervolgens werd er gestemd over het amendement. Dat amendement werd aangenomen. Daarna kwam de stemming over de motie. Was er vanuit de griffie vooraf geadviseerd over het bijvoorbeeld intrekken van die motie? Wanneer mag je zoiets doen? Nou, heel simpel. Je pakt gewoon het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede erbij. Daarvoor heb je als raadslid geen advies nodig van de griffie. Wat staat daarover in dat reglement?

Citaat (artikel 38, lid 4): intrekking door de indiener van een motie is mogelijk tot de voorzitter de leden heeft gevraagd of zij een stemverklaring wensen af te leggen”.  

Dus de motie had op het allerlaatste moment ingetrokken mogen worden. Dan was het amendement waardeloos geworden. Want een amendement indienen over een motie die niet meer bestaat is volkomen zinloos. Echter, ik ga er gemakshalve vanuit dat de indieners van de motie niet wisten dat de motie tot het moment van stemming ingetrokken kon worden. Waren de indieners daarover vooraf geïnformeerd of juist niet geïnformeerd of verkeerd geïnformeerd? Ik weet het niet.

Uiteraard zou ook de voorzitter van de raad burgemeester Verhulst in de betreffende openbare raadsvergadering iets deskundigs daarover hebben kunnen zeggen! Natuurlijk gebeurde dat niet! Je gaat als burgemeester de raadsleden over zoiets simpels als een motie toch geen onderricht geven?

Dus beste raadsleden: dien een motie in en vlak voor het moment dat er gestemd moet worden, trek je de motie weer in. En dan kijken wat de voorzitter van de raad, burgemeester Verhulst, vervolgens doet. Dien een motie in over de Europese aanbesteding van de bouw van het nieuwe zwembad! Of een motie over een nieuwe bestemming van de Mauritskazerne! Of een motie over de nieuwe bestemming van de Frisokazerne! Of een nieuwe motie over de samenwerkingsovereenkomst met het warmtebedrijf (iets voor de PvdA?)! Mogelijkheden genoeg.           

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *