DE ONDERSTE STEEN MOET BOVEN

Zodra dat gezegd wordt, weet je al bijna zeker dat die onderste steen in politiek Nederland nooit boven komt. Maar wat geeft dat nu? Maar Charifa El Kaddouri van de fractie EdeNU (gemeenteraad Ede) merkte desalniettemin op: “De onderste steen moet boven”. Zij en D66 en de PvdA wilden namelijk een interpellatiedebat over het rapport van bureau NTA. De gemeente Ede heeft  een paar jaar geleden door dat bureau een rapport laten opstellen. Natuurlijk in het geheim. De gemeenteraad wist van niets. En nu opeens moet de onderste steen boven komen.

De burgemeester, de heer L. J. Verhulst, heeft vervolgens iets bedacht. Voor de gemeenteraad kwam er een informatiebijeenkomst over dat onderwerp op maandag 25 oktober jl. Natuurlijk in de veilige geheime beslotenheid van de raadzaal in Ede. Uiteraard vòòr het interpellatiedebat. Dat wordt gehouden op donderdag 4 november a.s. Door middel van zo’n geheime informatiebijeenkomst heeft het college de raad al alle wind uit de zeilen genomen en alles is glad gestreken. Slim gedaan.

Maar toch zo’n interpellatiedebat komt er heus wel in het openbaar, want “de onderste steen moet boven”.

Een vraag dan zou kunnen zijn waarom het college dat rapport indertijd geheim heeft gehouden voor de gemeenteraad! Of is in de informatiebijeenkomst die vraag naar al tevredenheid van alle raadsleden beantwoord? Natuurlijk, ja toch?

O ja, die beslotenheid van zo’n geheime bijeenkomst. Gelukkig kon je afgelopen donderdagavond daar nog iets van terug zien vanaf de openbare weg. Ik reed langs het gemeentehuis terwijl er een openbare raadsvergadering aan de gang was. Een paar jaar geleden is de raadszaal verbouwd voor bijna een miljoen euro. De smalle ramen van die zaal zijn vervangen door veel grotere exemplaren om de verbondenheid van de politiek met de samenleving te onderstrepen. Op zo’n wijze kon de samenleving vanaf buiten meegenieten van een raadsvergadering. Dat was een officieel gemeentelijk argument!! De raadszaal ligt weliswaar op de derde verdieping, maar dat terzijde. Maar goed, ik reed langs het gemeentehuis en keek naar boven, naar de raadszaal. De gordijnen waren dicht tijdens die openbare vergadering!! Ongetwijfeld waren de gordijnen ook dicht tijdens die besloten informatiebijeenkomst van afgelopen maandag en zullen de gordijnen ook dicht blijven tijdens het interpellatiedebat van a.s. donderdagavond. Dus beste gemeente, even een vraagje: kunnen er nog meer gordijnen dicht? Gewoon ook overdag?

Maar even terug naar dat geheime rapport. Er moest van D66, EdeNU en de PvdA maximale transparantie en openbaarheid komen over het onderzoeksrapport. Nogmaals  “de onderste steen moet daarom boven”.

Er komt dus een interpellatiedebat. De raad stemde afgelopen donderdag wel in met geheimhouding van het rapport. Tegen geheimhouding stemden: DKE, BurgerBelangen, PvdA , EdeNu en fractie Wijnsouw. Voor de geheimhouding stemden SGP, CU, VVD, D66 en CDA. Dus D66 wil maximale transparantie en openbaarheid, maar stemt voor geheimhouding. Dat is raar, heel raar, beter gezegd: uitermate slap!!!!  

O ja, dat CDA. Keurig dat die beweging al de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft gepubliceerd op de website. Je kunt daar zien dat het CDA  een echte familie- en gezinspartij is. Het gezin is tenslotte de hoeksteen van de samenleving, hoewel? Het CDA een gezinspartij? Jazeker, van de eerste 9 kandidaten op die lijst hebben 3 kandidaten ouders die al eerder deel uitmaakten van de gemeenteraad van Ede. Dat is een fijn, bemoedigend en emotioneel gezien zeer positief signaal! Een beetje sneu voor die partij zijn de huidige peilingen. Maar ja, wat niet is, kan nog komen!

Laten we de datum van 20 december a.s. niet vergeten! Dat is de laatste dag dat er registratie plaatsvindt om een partij in Ede mee te laten doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van  van 16 maart 2022. Komen er nieuwe partijen met nieuwe namen: “Ede Vooruit”? “Gewoon Ede”? “Ede Eigenbelang”? Er mag, denk ik, wel verwacht worden van de gemeente Ede, dat op dinsdag 21 december a.s. de gemeente Ede één en ander in het openbaar publiceert!

Toch nog even dat interpellatiedebat van a.s. donderdag! Dat debat wordt toch gehouden in een extra openbare raadsvergadering of zoiets? Waarom is er, zelfs vandaag 30 oktober, nog niets over te vinden op de website van de gemeente Ede? Gewoon expres weggelaten of vergeten? Of toch geheim? Ik weet het alweer: Waarschijnlijk wil D66 wel een openbaar interpellatiedebat, maar met de gordijnen dicht en in het geheim!! Leg dat maar eens uit!!

Dan tot slot, nog iets positiefs. Gister kreeg ik van de gemeente Ede een schriftelijke ontvangstbevestiging over een verzoek van mij om informatie bij die gemeente. Ede deelde mij in die brief mee dat ik dat verzoek heb gedaan op 19 oktober jl. Ik kan de gemeente Ede geruststellen: op die datum heb ik geen schriftelijk verzoek voor informatie gestuurd, wel op 17 oktober jl.

Natuurlijk heb ik via e-mail al op dezelfde dag een ontvangstbevestiging ontvangen. Burgemeester L.J. Verhulst heeft toch laatst een boekje geschreven over een fictief journalistenforum, dat voortdurend nepnieuws verspreidt, waarbij een link gelegd zou kunnen worden naar EdeDorp.nl?  Zou de gemeente Ede mij, als columnist van EdeDorp, expres een nepbrief gestuurd hebben, gewoon uit joligheid, balorigheid, of zoiets? Wat een humor heeft zo’n gemeente en  met een uiterst positief gevoel ga ik verder het weekend in!!  Een nepbrief van de gemeente Ede, een fraai cadeautje! Wie ontvangt zoiets? Slechts columnisten van het forum EdeDorp! Dus, kom op gemeente Ede, u kunt het en zaai verwarring met nepbrieven!!    

1 thought on “DE ONDERSTE STEEN MOET BOVEN

  1. De geheimhouderij mag Marcèl toch niet verbazen? Was het niet in zijn tijd al zo dat er vrijwel niets openbaar was? Dat het college (en grote delen van de raad) zo ongeveer het motto “alles is geheim, totdat wij anders bepalen” hanteerde? Was juist de vele en vaak onterechte geheimhouderij niet vaak een struikelpartij voor Marcèl, die met het doorbrreken ervan zelfs de landelijke pers en alle ambtenarenvakliteratuur haalde? Zelfs vooraanstaande hoogleraren Staats- en Bestuursrecht uit hun slaap hield?

    En zo rancuneus als toenmaals Knaap was, zo blijkt ook nu Van der Hulst met z’n jolige maar onderwaterstekende boekje. Plus ça change, plus ça reste le même…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *