DE NIEUWE BELEIDSNOTA KUNST EN CULTUUR 2025 – 2028 VAN DE GEMEENTE EDE

Naar verluidt ligt het in de bedoeling dat in 2024 de nieuwe beleidsnota kunst en cultuur van onze gemeente Ede door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Het fundament van het nieuwe beleid wordt in de onderstaande inleiding weergegeven en vormt de basis voor het uitgebereide participatie-traject dat in het najaar van 2024 zal worden doorlopen. Vervolgens zal de beleidsnota 2025 – 2028 in december 2024 aan de orde komen in de gemeenteraad van Ede, inclusief een gedetailleerde  uitvoeringsagenda en een financieel hoofdstuk.   

 INLEIDING; DE VISIE


De gemeente Ede hecht grote waarde aan kunst en cultuur als essentiële bouwstenen voor een levendige en inspirerende gemeenschap. Kunst en cultuur dragen bij aan de identiteit, creativiteit en welzijn van onze inwoners en verrijken het culturele landschap van de gemeente Ede.

Doelstellingen

Ons beleid op het gebied van kunst en cultuur is gericht op:

1. Het bevorderen van toegankelijkheid en diversiteit binnen de kunst- en      cultuursector.
2. Het stimuleren van talentontwikkeling en creativiteit bij inwoners van alle leeftijden.
3. Het ondersteunen van lokale culturele instellingen en initiatieven.
4. Het versterken van de culturele infrastructuur in de gemeente Ede.
5. Het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling binnen de kunst- en cultuursector.

Maatregelen

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, zullen we de volgende maatregelen nemen:

– Stimuleren van cultuureducatie op scholen en in de breedte van de gemeenschap.
– Ondersteunen van culturele evenementen, festivals en exposities.
– Subsidiemogelijkheden bieden voor kunstenaars en culturele organisaties.
– Creëren van artistieke werkplekken en ateliers.
– Promoten van kunst in de openbare ruimte en participatieve kunstprojecten.
– Samenwerken met andere gemeenten en culturele partners in de regio.

Monitoring en Evaluatie

Er zal regelmatig (jaarlijks) monitoring en evaluatie plaatsvinden om de voortgang van dit beleid te meten en indien nodig aanpassingen door te voeren. De input van inwoners, kunstenaars en culturele instellingen zal hierbij van groot belang zijn.

Met dit visiedocument maakt de gemeente Ede een dynamische start om bestuurlijke piketpalen uit te zetten naar  een bloeiend en inclusief kunst- en cultuurklimaat waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zijn creativiteit te uiten en te genieten van diverse culturele uitingen.

Natuurlijk zijn de bovenstaande zinnen niet bedacht door de gemeente Ede, maar door AI, in 16 seconden. Fantastisch toch!! De gemeente Ede heeft wel in 2016 een beleidsnota kunst en cultuur  geschreven en daarna bleef het, tot op de dag van vandaag, ijzingwekkend stil. Maar wanneer komt er nu eens een echte nieuwe gemeentelijke beleidsnota over kunst en cultuur?

O ja, nog iets anders. De gemeente Utrecht heeft onlangs de zogenaamde leegstandsverordening vastgesteld. Via die verordenign kan Utrecht een einde maken aan langdurige leegstand van woningen. Zoiets kan de gemeente Ede ook doen. Ede hoeft slechts in de verordening het woordje “Utrecht”te vervangen door “Ede”. Simpel.

Tot slot, een abonnement op AI kost nog geen € 10,– per maand. Volgens het nieuwe kabinet moet toch het aantal ambtenaren met 20% verlaagd worden? Nou, beste gemeente Ede: neem zo’n abonnement en de nieuwe beleidsnota kunst en cultuur is er binnen 1 minuut!!  

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *