VOORTGANGSBERICHT CULTURELE INVULLING FRISOKAZERNE ARTBASE

Dat is de titel van een memo van het college van burgemeester en wethouders van Ede. Dat epistel werd geschreven op 25 april 2023 (ruim een jaar geleden) en werd besproken in de gemeenteraad op 7 september 2023. Het is nu mei 2024. Is er eigenlijk wel enige voortgang te bespeuren?

Iets vooraf:  wat is ook alweer ARTBASE Ede? Citaat uit dat memo: “ARTBASE Ede is een beleving over Helene Kröller-Müller en haar unieke leven en verzameling. Het wordt een high tech multimediaal museum voor een breed hedendaags publiek”.   

Het mulitimediale museum zal worden gevestigd in de Frisokazerne.

Maar die voortgang! Dus nu niet even kletsen  over  het promoten door Helene Kröller-Müller van het boek Mein Kampf van Adolf Hitler of haar bezoek aan Hitler zelf. Misschien komt zoiets wel naar boven drijven tijdens de multimediale beleving in ARTBASE Ede. Want zo staat in het memo (citaat): “Bezoekers worden ondegedompeld in een multimediale ervaring die de zintuigen prikkelt en mensen raakt” 

Dus die voortgang!! Er moet, zo staat in het memo, een stichting opgericht worden om geld te werven voor dat museum. Is dat inmiddels gebeurd? Nu 9 maanden later! Heeft de gemeenteraad samen met het college van burgemeester en wethouders een stichting opgericht? Daar is tot op heden niets van bekend.

Dan komt er een demonstratieruimte! Even weer een mooi citaatje uit het bijna beroemde memo: “Het voornemen is om een mutimediale demonstratieruimte te ontwikkelen waarin gasten het concept van ARTBASE kunnen zien en beleven”.

Is die demonstratieruimte er al? Het memo werd tenslotte al ruim een jaar geleden geschreven! Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de gemeente Ede zoiets geheim houdt!

Daar heeft die gemeente Ede best wel veel ervaring mee! Maar in alle ernst: tot nu toe is er niets bekend over de realisatie van een demonstratieruimte!

Dan de voortgang van de financiering van het geheel. Nog een keer een citaat uit het memo: “Er wordt nu volop ingezet op een eenmalige bijdrage van de provincie Gelderland om ARTBASE te realiseren. In het najaar ’23 verwachten we zicht te hebben op een provinciale bijdrage”. Is dat beloofde zicht er al? Of is er mist? Want ja, inmiddels is het mei 2024 en is er nog niets bekend over een financiële toezegging van de provincie Gelderland.

Kortom er zijn nog veel onduidelijkheden. Vooral als je het raadsvoorstel van 3 juni 2021 (!) over ARTBASE nog even naleest. De gemeenteraad heeft op die dag ingestemd met het voorstel. Dus ook met de volgende zin (citaat): “Indien blijkt dat er onvoldoende financiering haalbaar is of gerealiseerd kan worden zal dit, inclusief voorstel voor aanpak voor vervolg, ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad”.

Betekent dat in gewoon Nederlands: mocht de provincie Gelderland niet financieel over de brug komen, dan gaan we lekker zelf ruim 7 miljoen euro besteden aan ARTBASE en natuurlijk jaarlijks € 500,000,– voor de exploitatie!!

Zou het niet veel verstandiger zijn om eerst een nieuwe beleidsnota kunst en cultuur te vervaardigen en daarin iets op te nemen over ARTBASE? De laatste beleidsnota stamt nota bene uit 2016!! Met zo’n nieuwe beleidsnota kan de gemeenteraad het gehele kunst- en cultuurveld bezien en integraal beoordelen!!

Zou daarin ook een nieuw te realiseren historisch museum over Ede kunnen worden opgenomen? Vast wel!!!   

1 thought on “VOORTGANGSBERICHT CULTURELE INVULLING FRISOKAZERNE ARTBASE

  1. Het wordt echt hoog tijd dat ze daar in Ede ophouden met megalomane zinloze projecten. kazernes zijn ooit gebouwd om heel veel mensen te huisvesten in dit geval militairen, Ik ben zelf opgekomen op de ripperda kazerne in haarlem als 17 jarige vrijwillige technisch specialist, ga maar eens zoeken op ripperdakazerne Haarlem , daar hebben ze er prachtige woningen van gemaakt Waarom doen ze dat in Ede niet?? huizenprijzen zijn Sky High, starters hebben geen enkele kans maar ze willen wel het hele Binnenveld dicht bouwen, we hebben schijnbaar een kennisas die daar ook in meespeelt als ze zich maar kunnen profileren als Den grooten stadt Ede, schei toch uit.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *