DE GEMEENTERAADS-VERGADERING VAN 30 JUNI 2022

Donderdag 30 juni a.s. wordt er in de gemeenteraad gesproken over een memo van de Stichting  World Food Center Experience. Die stichting deelt in dat memo mee dat

                  1.   het te bouwen attractiepark waarschijnlijk veel duurder wordt;

                  2.   er zeer ernstige vertraging optreedt bij de aanbesteding van de bouw;

  • het onduidelijk is of definitieve ontwerp van het park er wel of niet is;
    • er nog geen financiele injecties zijn van goede-doelen-stichtingen en commercïele partijen;
    • de opening (jarenlang was dat 2022) is uitgesteld tot het voorjaar van 2024;

                  6.   op de Floriade een paviljoen van het WFC Experience is opgesteld;  (de kosten      

                        daarvoor bedragen € 600.000,– ; deze informatie is door mij verkregen van de

                        provincie; in het  memo wordt daarover niets vermeld).

O ja, die Floriade bij de gemeente Almere. Geachte lezer, heeft u het nog gezien op de tv, een huilende wethouder van Almere? Hij vertelde al snikkend afgelopen donderdag dat de Floriade nog 34 miljoen euro tekort komt vanwege desastreuze bezoekersaantallen.. Dat bedrag zal de gemeente Almere nog moeten ophoesten. Inmiddels zijn alle wethouders van de gemeente Almere opgestapt!

Wat een puinhoop eigenlijk! Zou het paviljoen uit Ede nog overeind staan op de Floriade?

Zou de gemeenteraad van Ede a.s. donderdag nog gaan vragen waarom de gemeente Ede € 49.500,– betaald heeft voor een paviljoen op de Floriade (die informatie heb ik verkregen van de gemeente Ede; hebben de gemeenteraadsleden ook deze informatie gekregen?). Een paviljoen dat blijkbaar nauwelijks bezocht wordt. Kan het paviljoen van € 600.000,– binnen enkele dagen verhuisd worden naar Ede? Weg van de desolate Floriade?

Nogmaals: op 30 juni a.s. wordt, op verzoek van de VVD-fractie, het memo besproken. Heeft het project voedselattractiepark nog voldoende steun van de gemeenteraad? Dat wordt op 30 juni a.s. misschien duidelijk. Hoewel nergens staat geschreven dat een fractie iets dient te zeggen tijdens zo’n vergadering. Laat staan dat met name de college-partijen iets gaan zeggen. Zou de eerstverantwoordelijke wethouder aanwezig zijn? Heeft hij aan de stichting WFC de subsidie van 1 april jl. alsnog overgemaakt? Op 1 april j.l. had die stichting namelijk niet aan de subsidievoorwaarden voldaan. Gaat hij op 1 juli a.s. het volgende subsidiebedrag overmaken? Zal die stichting op 1 juli a.s. wel voldaan hebben aan de subsidievoorwaarden? Is er dan een definitief ontwerp? Is er dan aanbesteed? Dat is namelijk wel afgesproken tussen de gemeente en de stichting! Waarom stuurde de wethouder pas onlangs informatie naar de raad, nadat er in het vragenuur iets over het memo was gezegd (dus achteraf!)?

Waarom heeft de wethouder ruim 10 weken te laat het memo doorgestuurd naar de raad? Waarom heeft de wethouder bij het memo geen mening bijgevoegd van het college?

Kortom, wat vindt de wethouder van het memo? Heeft hij nog vertrouwen in die stichting? Heeft de wethouder de stichting WFC aangesproken op dat labbekakkerige lakse gedrag en houding?

Dan de gemeenteraad! Zouden de college-partijen a.s. donderdag in het openbaar durven te zeggen dat er nog alle vertrouwen is in dat te bouwen attractiepark? Uiteraard onderbouwd met feiten!

In het memo wordt aangeven dat werkelijkheid is veranderd sinds het besluit van de gemeenteraad om het attractiepark te gaan bouwen. Dat kan het begin zijn van het kantelen van de positieve grondhouding van de raad naar een meer realistische blik!

Niet vergeten moet worden dat de college-partij het CDA jarenlang het standpunt had dat het bedrijfsleven tenminste 50% diende bij te dragen aan het project.Tot op heden hebben commercïele partijen 0% bijgedragen. Toen het in 2021 op stemmen aankwam in de raad veranderde het CDA van standpunt  en werd een warm voorstander van dat project. Zou langzamerhand bij het CDA de twijfel toeslaan? Dan de PvdA! Die partij was tot voor kort tegen het project. Wat gaat die partij zeggen a.s. donderdag? Want die partij is nu een college-partij. Of, en dat is waarschijnlijker, zal er  iets gezegd gaan worden in de trant van: “er ligt een besluit van de gemeenteraad en daaraan wordt niet getornd”, of zoiets. Wat ook wel eens gebeurt, dat een partij zich aansluit bij de vorige spreker.         

Onlangs stond in EdeStad dat de college-partij PvdA zich geen bijwagen voelt van het college. De realiteit is dat  deze partij een bijwagen is van het college. Althans dat is mijn bescheiden mening. Maar dit laatste terzijde. In diezelfde Edestad zei de de fractievoorzitter van de PvdA ook dat zijn partij geen fan was van het WFC. Kom op, beste man, geef eerlijke informatie en zeg gewoon dat de PvdA tegen het WFC was! 

Op 1 september a.s. ligt er een tweede memo van de stichting WFC. Dat is afgesproken tussen de gemeente en die stichting. Kan de gemeenteraad erop vertrouwen dat dat memo er daadwerkelijk is op 1 september a.s.? Dat is al over 10 weken! Is er dan een definitief ontwerp? Is er dan een aanbesteding van de bouw van het attractiepark? Is de businesscase dan aangepast aan de nieuwe werkelijkheid? De wethouder zal a.s. donderdag naar alle waarschijnlijkheid met droge ogen zeggen dat hij alle vertrouwen heeft in het bestuur van de stichting. Uiteraard worden ongetwijfeld de inwoners van Ede vlak voor die datum van 1 september a.s. erg nieuwsgierig naar dat memo en de wethouder kan het zich dan ook niet veroorloven om pas half november a. het memo te sturen naar de gemeenteraad. Hoewel, die vertraging was er wel met het memo dat a.s. donderdag besproken wordt. Nota bene, een afgesproken memo van 1 maart j.l. wordt 4 maanden later besproken in de gemeenteraad. Overigens gebeurt dat bespreken niet op initiatief van de eerstverantwoordelijke wethouder, maar op initiatief van de VVD en dat is te prijzen in die partij!   

O, dat was ik bijna vergeten. Langzamerhand zullen in de gemeenteraad zinnen worden uitgesproken dat “bij voortijdig stoppen van het project zullen er claims komen van diverse partijen” en “ dat willen wij toch niet want een rijdende train moet je niet willen stoppen”. En nog meer van dergelijke prietpraat.

Maar eerst de raadsvergadering van 30 juni a.s. Wellicht dat een profesionele toneelvoorstelling er bleekjes bij afsteekt!! Ik voorspel dat de eerstverantwoordelijke wethouder a.s. donderdag  enkele gebakken lucht toezeggingen doet. Hij zal garanderen dat het bestuur van het WFC samen met college alles op alles zal gaan zetten om de Experience uit de grond te stampen. Daarbij zal hij zeer ernstig een ieder aankijken en dan weet je het wel: de World Food Experience gaat de Floriade achterna!

Tot slot: in vervolg op het ontslag van de wethouders van Almere zal de eerstverantwoordelijke wethouder van Ede nu zo’n stap (nog) niet zetten met het project WFC Experience.. Stel je voor zeg! Maar er zijn mooie bestuurlijke misstappen gemaakt:

1. er is een achterhaald businessplan;

2. er is geen definitief ontwerp;

3. er heeft geen aanbesteding plaatsgevonden;

4. het gebouw wordt een stuk duurder;

5. de opening is ergens in 2024.

Dus er zijn voldoende steekhoudende argumenten waarom de eerstverantwoordelijke wethouder nu niet gaat aftreden. Gewoon een beetje geduld! De voortgangsrapportage van 1 september a.s. zal heus nog wel meer onduidelijkheid geven. Maar ik hoop 1 ding: beste wethouder zorg ervoor dat in ieder geval het  paviljoen dat nu staat te verpieteren op de Floriade, nog voor de komende winter terugkomt in Ede.

Wat dan rest is uiteindelijk de mooie herinnering aan een megalomaan idee. Daar heb ik vrede mee!

Maar eerst eventjes die raadsvergadering van 30 juni a.s.! Nog even een echt laatste opmerking! De Mauritskazerne in Ede is een rijksmonument. Die kazerne wordt onderdeel van de Experience. Is er al een (verplicht) advies daarover van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? Zou de wethouder daarover een mooi antwoord hebben a.s. donderdagavond? Naar verluidt kan zoiets niets anders zijn dan een ontluisterend diep treurig antwoord!!! Dus: wethouder, desalniettemin toch nog succes gewenst a.s. donderdag!      

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauritskazerne_Ede.jpg              

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.