TEGENMACHTIGKRACHTIG

Afgelopen donderdagavond ontspon zich een aardig debatje in de Edese gemeenteraad over de pers als onderdeel van de zogenaamde tegenmacht. Nou ja, het ging eigenlijk meer over het ontbreken hiervan. Er werd door raadsleden opgemerkt dat er namelijk steeds minder journalisten aanwezig zijn bij onze raadsvergaderingen. Dat heel relevante politieke gerelateerde artikelen juist achter de betaalmuur van regionale kranten verdwijnen.

Dat de bezorging te wensen overlaat. Ook dat het wel wat kritischer mag allemaal. Ik vat het even samen als ‘een goed functionerende lokale democratie is nu eenmaal gebaat bij een geheel onafhankelijke pers.’ Maar zoals heel veel zaken in het leven… dit is sterk afhankelijk van geld dat hiervoor beschikbaar is. Als dat afneemt dan kan het ook niet anders of de kwaliteit zal zienderogen dalen. Laten we eerlijk zijn, we zitten al aardig op een hellend vlak.

Raşit Görgülü van de Democratische Partij Ede, die deze zaak naar voren bracht, kreeg direct bijval van andere partijen. Er werd gerefereerd naar een mediafonds naar Haarlems voorbeeld. Afgesproken werd dan ook om hier verder over na te denken en met voorstellen te komen. Want het blijft broodnodig om de handel & wandel van ons college op de voet te volgen. Om op gepaste momenten met kritische vragen, artikelen en columns te komen om deze zo breed mogelijk te publiceren.

Aanleiding genoeg. Afgelopen week stond b.v. onze burgervader een grote boze menigte boeren te Stroe toe te spreken. Daar zijn wel wat kritische vragen bij te stellen. In welke rol was dat? Als burgemeester van gemeente Ede, als voorzitter van het college van gemeente Ede of als bestuurslid van regio Foodvalley? Uit zijn mond kon o.a. opgetekend worden: “Wij zullen als bestuur van regio Foodvalley bewaken dat die economische toekomst van jullie, voor iedereen gewaarborgd blijft!”

Is dat niet conflicterend met afspraken die door het college zijn gemaakt om zaken te gaan doen voor een betere leefomgeving voor alle vormen van leven? Opvallend ook dat een raadslid die hier vragen over wilde stellen dat niet mocht omdat er een regel is dat er minimaal 24 uur tussen moet zitten. Dit terwijl dat burgemeester ze juist wel wilde beantwoorden. In de stemming die er volgde waren het juist weer alle collegepartijen die deze weigering in stand wilden houden.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat raadsleden van de toch al heel kleine oppositie zich ook hierdoor weer gepiepeld voelen. Wat mij betreft komt dat journalistenfonds er gauw om de lokale journalistiek een flinke boost te geven. Wellicht vallen er dan ook nog wat kruimeltjes van de tafel voor u-weet-wel. Want elke week een sterke column op een lege maag tot stand doen komen valt ook niet mee. Iets meer voeding zal het geheel ongetwijfeld ‘tegenmachtigkrachtiger’ maken!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *