DE GEMEENTERAADSVERGADERING: EEN EVENEMENT!!

Donderdag 3 november a.s. is er weer eens een gemeenteraadsvergadering. De gemeente Ede noemt zoiets een evenement. Ach, een beetje triest is wel voor dat evenement dat er gekletst gaat worden over het World Food Center Experience in Ede. Wanneer komt dat voedselattractiepark er nu een keer? Nou, vergeet ’t maar. De stichting van dat voedselattractiepark heeft uitstel gevraagd om allerlei dingetjes wat later te mogen inleveren bij de gemeente Ede en de provincie Gelderland. Een degelijk dekkingsplan bijvoorbeeld. Wat tot op heden ook niet lukt is het laten functioneren van een ANBI-stichting, let op: niet (wel verplicht!) geregistreerd bij de Belastingdienst en ook een verplichte website ontbreekt.

O ja, de bouwsom van de Experience; die is hoger dan de gemeenteraad heeft bepaald. Waarschijnlijk mag daar van de ChristenUnie (de partij van verantwoordelijke wethouder Meijer) niets over gezegd worden en o wee, als een raadslid een vergelijking gaat maken met de Floriade, die 100 miljoen verlies heeft gemaakt. Nou dan wordt de CU heel boos: berg je maar. Ach, die te hoge bouwsom. Daar heeft de stichting iets op bedacht. Een subsidieregeling van de Rijksoverheid. De stichting denkt daarmee 2,5 miljoen euro binnen te harken. Jammer is dat die stichting niet voldoet aan de voorwaarden en dat het beschikbare subsidiebedrag al is overtekend. Dus nu al teveel subsidie-aanvragen voor het totale beschikbare subsidiebedrag.

In de laatste rapportage van de stichting was iets te lezen over een actie van de Stichting Milieu Werkgroepen te Ede bij de Raad van State. Het World Food Center ging er al voorzichtig van uit dat er wellicht tegen week 40 al een uitspraak zou kunnen zijn van de Raad van State. We zitten nu in week 44 en de Raad van State zal zich nog weken in een deftige stilte hullen. Dus, die opening van dat voedselpark, door het World Food Center geschat op eind december 2024, kan alweer vooruit geschoven worden naar 2025! Nota bene, in 2019 werd aan een ieder verteld dat de opening in 2022 zou plaatsvinden. O, daarom kun je nog steeds op de website van die stichting lezen dat de opening zal zijn in 2023. Dat is waar ook, de PvdA was in 2019 tegen dat park, en nu, als collegepartij, vóór dat park. Die partij zal ongetwijfeld heldere inhoudelijke uitleg geven aanstaande donderdagavond waarom die partij opeens voor het park is. Daar heeft iedereen het volste vertrouwen in, ja toch! Maar vergeet de VVD niet. In juni jl. riep die partij dat er geen cent meer bij moest komen. Nou, er zijn nu miljoenen tekort. Dus VVD maak er iets moois van donderdagavond.

Wat is er eigenlijk veranderd in de tijd tussen de eerste rapportage (maart 2022) en de rapportage van september 2022? Doet die stichting wel iets? Wat wel opvalt in die 2 rapportages zijn de fraaie zinnen over mogelijke sponsors en koploperbedrijven (of zoiets). Het komt mij voor dat hoe meer die stichting schrijft over financiële bijdragen van bedrijven, hoe minder er binnen komt. Dat komt goed uit want er kan nog niets gestort worden want die ANBI-stichting doet het nog niet!

Tot slot; hebben de gemeenteraadsleden al de schriftelijke vragen (d.d. 31 oktober 2022) gelezen die door vele provinciale statenleden zijn gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over het WFCE? Zeer interessant! Dus, beste gemeenteraadsleden, lees die vragen nog gauw even voor morgenavond!

Kortom, de raadsvergadering van morgenavond is méér dan een evenement, een waar feest zal het worden!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *