DE GEMEENTERAAD VAN EDE: TREURIGHEID TEN TOP

Op 7 juli jl. is een motie aangenomen door de gemeenteraad van Ede. Die slappe raad had een helder moment en vond opeens die dag dat de bibliotheek in Cultura voortaan iedere zondag geopend moest zijn. Nou, die dag keken de gemeenteraadsleden elkaar vervolgens trots aan, ondanks dat het CDA, de SGP, Forum voor Democratie en de CU tegen stemden. De raad was eventjes, tegen beter weten in, wakker! Het college van burgemeester en wethouders ging aan het werk en schreef een memo aan de gemeenteraad. Wat staat in dat memo? Iets inhoudelijks over de openstelling van de bibliotheek in Cultura op zondag? Neen. Het college deelt simpel mee dat zoiets € 180.000,– per jaar kost. Dus is de conclusie: geen openstelling op zondag. Jammer dat een financiële drogreden wordt opgevoerd. Maar goed, zoiets kan. Simpel.

Maar wat doet de gemeenteraad vervolgens? Dat is niet zo moeilijk. De gemeenteraad doet niets. Maar wat zou die gemeenteraad kunnen doen?

Bijvoorbeeld: dien een initiatiefvoorstel in! Dan kom je ogenblikkelijk een leuk probleem tegen. Want welke college-partijen hebben de motie ondertekend? De partij GemeenteBelangen en de PvdA. Het lijkt zo stoer. Iets mee-ondertekenen. Terwijl je collegepartij bent. Nu wil het college de zondagse openstelling niet en kun je dus via een initiatiefvoorstel toetsen of de partijen GemeenteBelangen en de PvdA hun rug rechthouden. Zouden die partijen een initiatiefvoorstel steunen om de bibliotheek op zondag open te krijgen? Natuurlijk is er wel financiële dekking te vinden in de begroting 2023. Dat terzijde.

Uiteraard steunen die twee uiterst slappe college-partijen zo’n voorstel niet,

Even tussendoor: laatst, tijdens een gemeenteraadsvergadering  vond de fractievoorzitter van GemeenteBelangen dat je niet tegen een startnotitie mag zijn omdat het slechts een statnotitie is. Wat een kolder! Er zou maar eens onzin in zo’n notitie kunnen staan. Bijvoorbeeld over de gratis verkoop van gemeentelijk onroerend goed. Ook in die vergadering was wethouder Pe Pater van GemeenteBelangen aan het woord over die verkoop. Hij gaf zeer intimiderend en zeer ondeskundig zijn op niets gebaseerde mening over die verkoop. Hij werd niet gehinderd in zijn beantwoording door z’n gebrek aan kennis op dit gebied. Beste wethouder, ga eens een cursus volgen bij Europadecentraal (een organisatie speciaal opgericht voor gemeenten) of ga eens langs bij het Coördinatiepunt Staatssteun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar leun niet, quasinonchalant op die notitie, waarover de raad, volgens de fractievoorzitter van diezelfde partij, niets mag zeggen in een vergadering.

Maar afgezien van bovengenoemde wanvertoning van laag inhoudelijk niveau, was en is er nog steeds die bibliotheekmotie. Wat GemeenteBelangen en PvdA doen is een fraai voorbeeld waarom er steeds minder vertrouwen is in politiek: net doen alsof je ergens voor bent (zelfs een motie mee-indienen) en vervolgens ben je tegen. Zoiets moet bekend worden: dus gemeenteraadsleden: dien een initiatiefvoorstel in en constateer vervolgens dat de partijen GemeenteBelangen en de PvdA bange, slappe fracties zijn in de gemeenteraad van Ede. De nieuwe collegepartij PvdA heeft daar natuurlijk ervaring mee; ergens tegen zijn en zodra je een wethouder levert, ben je voor. Dat betreft het World Food Center in Ede. Tot op heden durft die partij in het openbaar niets te zeggen waarom die partij opeens voor het voedselattractiepark is. Gelukkig komt er op 3 november a.s. een raadsvergadering over dat attractiepark. Eindelijk kunnen we dan horen waarom die partij voor  dat park is.

Misschien kan die partij dan een initiatiefvoorstel indienen over het WFC te Ede. Een voorstel over de combinatie WFC te Ede en de Floriade te Almere. Ik geef toe, een enigszins ongelukkige combinatie, gezien de grote miljoenen euro’s verlies bij beide projecten, maar toch. Het verbindende onderwerp is natuurlijk het paviljoen van het WFC op de Floriade. De kosten van dat paviljoen bedroegen ruim  600.000 euro, opgehoest door belastingbetalers. Door middel van  dat voorstel  komt het paviljoen terug naar Ede en wordt vervolgens midden in het centrum geplaatst en gevuld met boeken uit Cultura. Op zondag gaan dan vrijwilligers van GemeenteBelangen en de PvdA, samen met hun wethouders, boeken uitlenen aan de Edenaren.

Tot slot; deze week kwam ik nog en mooi afgewogen begrip tegen: “ontmantelingskosten”.

Dat slaat natuurlijk niet op het mooie paviljoen dat gerealiseerd zal worden in het centrum van Ede. Maar dat begrip kan nu al wel gebruikt worden bij het World Food Center te Ede, Of ben ik nu de uitkomsten aan het invullen van de gemeenteraadsvergadering van 3 november a.s. ? Daar wordt namelijk de zogenaamde voortgang van het World Food Center besproken. We zullen het zien.    

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *