DE GEMEENTERAAD VAN EDE: EEN GEHEIM GENOOTSCHAP!

Allereerst de actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald om de Stichting World Food Center nog even te laten functioneren:

kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center (voedselpretpark te Ede, genaamd De Experience) voor het laten voortbestaan van die stichting:

1 januari 2023 tot en met 8 februari 2023: € 77.142,86;

1 januari 2023 tot en met 15 februari 2023: € 92.142,86;

1 januari 2023 tot en met 22 februari 2023: € 107.146,–.

Deze geldbedragen zijn gebaseerd op cijfers die het college van burgemeester en wethouders in een memo heeft genoemd. Dus is dit volstrekt geen “nepnieuws” maar louter de bizarre werkelijkheid.

De Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van Nederland, heeft op 28 december 2022 het bestemmingsplan van het voedselpretpark World Food Experience te Ede vernietigd. Dat was wel een beetje sneu voor de gemeente Ede. Naar verluidt is op die datum het gehele college naar Den Haag getogen, per trein (1e klas), om te bepleiten bij de Raad van State, niet teveel ruchtbaarheid te geven aan die rare uitslag. Dat is niet gelukt. Bij die raad kon er zelfs geen kopje koffie vanaf!! Dat vond het college het ergste van alles!

Maar niet te lang getreurd! Dus werd er gauw een memootje gestuurd naar de gemeenteraad van Ede en de raad werd mongeling geïnformeerd door wethouder Meijer over de niet voorziene situatie. Ja toch, wat denkt die Raad van State wel? Wist die raad niet dat Ede het middelpunt van de gehele wereld is in het kader van “food”?

De realiteit is dat de gemeente Ede, met wethouder Meijer voorop, vele fouten heeft gemaakt. Bijvoorbeeld dat bestemmingsplan. Dat plan is dus uiteindelijk gewoon vernietigd door de Raad van State.

Wat ook ontbreekt bij de plannen van wethouder Meijer, is draagvlak bij de inwoners van Ede voor dat megalomane plan.

Even tussendoor: vanwege het grote aantal huizen, dat het college van burgemeester en wethouders wil gaan bouwen in Ede, moeten er “ontvangstlokaties” gebouwd worden, bijvoorbeeld op de Ginkelse heide, om al die mensen te kunnen ontvangen. Wat zijn eigenlijk “ontvangstlokaties?” Zoiets heeft natuurlijk het college niet besproken met de gemeenteraad van Ede. Nee natuurlijk niet. Zulke megalomane plannen behoeven geen draagvlak bij de gemeenteraad, laat staan bij de inwoners van Ede. Het college van Ede heeft ook een mooie naam bedacht voor haar hersenspinsels: “propositiedocument”. Wat een ondemocratisch gedoe! Maar dit terzijde.     

Toch nog even over dat voedselpretpark. Er is geen draagvlak bij de inwoners van Ede over dat onzalige plan. De wethouder wil dat niet en ook de gemeenteraad van Ede wil dat niet. Dus wat heeft die wethouder bedacht? Er komt op 23 februari a. s. een geheime vergadering.

Een zogenaamd woordvoerdersoverleg. Een aantal gemeenteraadsleden gaat samen met wethouder in beslotenheid gezellig kletsen over het pretpark. Want verder mag niemand daar iets vanaf weten. Zo is het en niet anders.

De gemeenteraad moet dat zichzelf aanrekenen. Op deze wijze wordt de kloof tussen de politiek en de inwoners van Ede gigantisch groter!!

Ergens in maart 2023, of misschien wel in april, mei of juni van dit jaar zal de raad wel weer een mooi memo ontvangen van die wethouder. Maar daarvoor is allang (in het geheim) overeenstemming bereikt tussen de wethouder en vele raadsfracties hoe het nu verder moet gaan.

Is dat de nieuwe open bestuurscultuur?

Maar er zijn lichtpuntjes! In een brief die wethouder Meijer heeft gestuurd aan het bestuur van het pretpark staat vermeld dat op 1 maart a. s. dat park weer een voortgangsrapportage naar de gemeente Ede moet sturen. Dat is echt afgesproken! Ik voorspel dat wethouder Meijer in het geheime woordvoerdersoverleg gaat meedelen dat de voortgangsrapportage wordt verschoven naar 1 juni a. s. De raad zal dat ongetwijfeld machtig vinden en van harte zoiets ondersteunen.  

Dan die datum van 1 juni a.s.. Op die datum moet er een financieel sluitend plan zijn om met de bouw van het voedselpretpark te kunnen starten en de bouw moet dan ook Europees zijn aanbesteed! Nog maar 106 dagen! Nou, dat hou ik nog wel even vol!

Wordt het langzamerhand niet eens tijd dat wethouder Meijer zijn excuus namens het gehele college van burgemeester en wethouders van Ede gaat maken aan geheel Ede over dat plan van het voedselpretpark in Ede, met daarbij exacte informatie hoeveel miljoenen euro’s (gemeenschapsgeld) in de afgelopen 11 jaren door de gemeente Ede zijn weggegooid. Hoewel, er is 1 geitenpaadje! Hij hoeft geen excuses te maken. Hij kan  ook gewoon aftreden. De uiterst luxe wachtgeldregeling wacht ongeduldig op hem!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *