DE GEMEENTERAAD IS SLECHTS BLOEMETJESBEHANG!!

Allereerst de actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald om de Stichting World Food Center nog even te laten functioneren:

kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center (voedselpretpark te Ede, genaamd De Experience) voor het laten voortbestaan van die stichting:

1 januari 2023 tot en met 1 maart 2023: € 121.935,–

Dit geldbedrag is gebaseerd op cijfers die het college van burgemeester en wethouders in een memo heeft genoemd. Dus is dit volstrekt geen “nepnieuws” maar louter de bizarre werkelijkheid.

Gelukkig heeft het college van burgemeester en wethouders iets nieuws bedacht: “Propositie Stedelijke voorzieningen”. Dat klinkt gewichtig. Met die “propositie” wil het college de Edese ambities voor de stedelijke voorzieningen sterk neerzetten in de Provinciale Staten van Gelderland. Deze laatste zin heb ik overgenomen uit een memo dat het college op 21 februari jl. heeft gestuurd naar de Edese gemeenteraad.

Allereerst de term “propositie”. Wellicht wil het college een filosofische benadering van dat begrip hanteren, namelijk dat een propositie een bewering is, die waar of onwaar kan zijn.

In het bedrijfsleven wordt door middel van die term een aanbod op maat voorgesteld dat exact aansluit bij de behoeften en wensen van de klant.

Die term lijkt in gemeenteland iets nieuws te zijn, althans ik denk dat het college van Ede die mening is toegedaan. Wel, op internet lees ik er al jarenlang van alles over. Het blijkt dat al vele jaren tientallen gemeenten met het begrip “propositie” het gehele land hebben bestookt.

Maar het college van Ede heeft toch voor een nieuwe insteek gekozen. Het college slaat de gehele gemeeneraad van Ede over. Deze raad mag kennisnemen van de “visie” van het college. Dus de propositie wordt dus niet ter beoordeling en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Neen, de gemeenteraad wordt door het college uitgenodigd om het document te gebruiken en te delen in het eigen netwerk. Het komt mij voor dat het college de gemeenteraad niet serieus neemt. 

Weet het college dat de gemeenteraad het hoogste besuursorgaan is van een gemeente?

Of vindt het college van Ede dat allemaal maar lastig? Zo’n raad houdt toch het college maar op in de run naar de toekomst, want Ede moet de hoofdstad worden van de Foodvalley. Net zoiets als “Silicon Valley” in de Verenigde Staten. Mogelijk kan het college een soort stedenband aangaan met “Silicon Valley” met diverse werkbezoeken daar naartoe!! Daar moet dan het college de gemeenteraad wel over informeren opdat de raad het college kan uitzwaaien op Schiphol. 

De ChristenUnie in Ede heeft op de eigen website duidelijke taal gesproken over het propositiedocument van het college. Die partij vindt het jammer dat de propositie niet met de inwoners en de gemeenteraad is opgesteld. M.i. zeer terecht. Het college zou eens een keertje het propositiedocument van de gemeente Zeist kunnen lezen. Die gemeente heeft dat wel gedaan!!

Wat gaat de gemeenteraad van Ede nu doen? Stuurt de gemeenteraad zelf een epistel naar Provinciale Staten, waarin wordt uiteengezet dat het gehele college de democratische spelregels overboord heeft gegooid en net doet alsof de propositie de gehele gemeente Ede (inwoners en gemeenteraad) vertegenwoordigt en dat die propositie op democratische gronden is opgesteld? Gaat de raad vragen stellen, een interpellatiedebat? Een initiatiefvoorstel? Of laat de raad dit gewoonweg apathisch over zich heen komen?

Waarom profileert het college zich door middel van dit regenteske gedrag? Waarom slaat het college de democratie over? Waarom schrijft het college in dat geschrift dat het propositiedocument de visie van de gehele gemeente Ede is? Waarom negeert het college de gemeenteraad? Die vragen zou ik niet moeten stellen, maar de gemeenteraad! Of vindt de gemeenteraad ook dat er ontvangstlocaties dienen te komen op de Ginkelse heide? Een ontvangstlocatie op de Ginkelse heide is toch hetzelfde als een parkeerplaats? Of komen er tolpoortjes voor de automobilisten?

Maar alle gekheid op een stokje: het gedrag van burgemeester en wethouders in deze is een perfecte vorm van een regentenmentaliteit die kan plaatsvinden dankzij de meeloop-mentaliteit van de gehele gemeenteraad. Beste gemeenteraad: hef  jezelf maar op (lever dan wel je gratis laptop in die je van de gemeente Ede hebt verkregen)!!  

2 thoughts on “DE GEMEENTERAAD IS SLECHTS BLOEMETJESBEHANG!!

  1. Ik vind het wel een belediging voor het bloemetjesbehang. Je zult maar vergeleken worden met de Edese Gemeenteraad…. In mijn ogen is menig bloemetjesbehang, zo niet alle, mooier en dient het een hoger doel dan de hele Gemeenteraad in Ede.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *