‘Wachten tot er een dode valt,’ zeggen ze in Otterlo


In Otterlo is toenemende onvrede over het uitblijven van een oplossing voor de verkeersonveiligheid in het dorp. Het gaat dan over de N310 die door het dorp loopt en dan met name over de S-vormige bocht in het centrum. ‘Het is wachten op een dode,’ vertrouwde een Otterloër mij toe.

Overstekende voetgangers en fietsers, op het fietspad parkerende auto’s met plotseling uitwijkende fietsers als gevolg, vrachtwagens en tractoren die met de  toegestane maar onveilige snelheid van 50 kilometer per uur de S-bocht nemen en snelheidsduivels die met meer dan 50 kilometer per uur door de bocht en het dorp scheuren, zorgen voor een constant onveilige situatie. Met het toeristenseizoen voor de deur met meer fietsers en voetgangers is de verwachting dat het wel een keer flink mis moet gaan, niet ongegrond.

In het dorp zijn gelukkig ook ideeën om dit onheil te voorkomen en de verkeersveiligheid te vergroten. In de gebiedsdialoog die de gemeente Ede vorig jaar met het dorp startte, kwamen ideeën naar voren als  de N310 herinrichten als verblijfsgebied met meer ruimte voor langzaam verkeer, de snelheid op de N310 binnen de bebouwde kom afwaarderen naar 30 km/uur en buiten de bebouwde kom naar 60 km.

De gemeente Ede is van de problematiek en de wensen die in het dorp goed doordrongen. Jammer alleen dat ze er geen zeggenschap over heeft: de N310 is een provinciale weg. Dus zei een Edese wethouder vorig jaar in de Edestad.  ,,Wij zijn alleen een doorgeefluik. Wij gaan niet als gemeente het probleem van de provincie oplossen want dan moeten we voor de helft van de kosten meebetalen.” Volstrekt logisch toch?

 Wat vinden ze in de provincie Gelderland dan over wat er door het doorgeefluik over de verkeersonveiligheid in Otterlo wordt doorgegeven? Van een betrouwbare bron hoorde ik het volgende. De provincie Gelderland is van mening dat de problemen rond verkeersonveiligheid in Otterlo niet te hoeven worden aangepakt, omdat er helemaal geen problemen bestaan.

Neemt u even een slokje water.

Lekker zo’n provincie. Ze menen blijkbaar dat de inwoners van Otterlo massaal aan het hallucineren zijn geslagen en dingen zien die er niet zijn. Niet dus. Er wordt wel eens gezegd dat de afstand tussen de provincie en de burger groot is. Op dit punt onmeetbaar groot stel ik vast.

Want zo gek zijn ze echt niet in Otterlo. Een snelheidsverlaging van 80km per uur naar 60 km op de N310 buiten het dorp kan bijvoorbeeld het sluipverkeer sterk verminderen. Nu is die N310 door Otterlo aantrekkelijk als sluiproute omdat je er vaak harder kunt rijden dan op de A12, zoals uit snelheidsmetingen blijkt. Minder verkeer, betekent meer veiligheid, zeker als de maximumsnelheid in het dorp dan naar 30 km per uur gaat.

Maar de provincie wil dit blijkbaar niet.

Pech voor de provincie want In Otterlo willen ze zich daar niet bij neerleggen. Ze zijn het daar zo zat dat men bereid lijkt de N310 te blokkeren om zo maatregelen af te dwingen. Volstrekt begrijpelijk, maar misschien toch verstandig om even tot 15 maart te wachten. Op die dag zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en kan de kiezer zorgen dat er een bestuur komt dat de verkeersveiligheid wel serieus neemt. Simpel door op partijen te stemmen die de verkeersveiligheid van de burger boven de snelheid van het verkeer stellen.

Om zo te voorkomen dat wachten op een dode, rouwen om een dode wordt.https://www.edestad.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/795129/trajectaanpak-op-de-n310-komt-eraan

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDliODAxZGQtNGRmNy00ODQ3LWJjNDYtODM5ODg4MjdhODg4IiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9

https://geoportaal.gelderland.nl/portaal/apps/webappviewer/index.html?id=c3c5e55cc2a94d3081bbeb7596646967

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *