Korte lijntjes!

Er zijn nog zo’n 39 mensen in Ede die denken dat de gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente is. Klopt niet. Het college denkt stiekem dat zij de grootste vinger in de Edese pap hebben maar dat klopt ook niet. Dan zijn er nog een paar figuren die denken dat Regio Foodvalley hier de baas is. Is ook niet waar. Wie dan wel?

Het is de Economic Board! Wat is dat dan? Een soort van clubje. Een lobbyclubje van ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid. Vooral geen burgers ofzo, geen milieuorganisaties, geen vakbonden of maatschappelijke instellingen, die zijn allemaal niet welkom bij de Economic Board. Het clubje heeft geen rechtspersoonlijkheid. Het is geen stichting of vereniging maar gewoon een clubje.

Toch is dat clubje het officiële adviesorgaan van Regio Foodvalley en heeft het zelfs een heuse voorzitter. Dat voorzitterschap gaat per toerbeurt. Zo was de directeur van LC Energy een poosje voorzitter. LC Energy is het enige bedrijf dat in Ede een groot zonneveld mag aanleggen. Na dat besluit werden andere grote zonnevelden ineens verboden. Handig dus, zo’n lobbyclubje!

Soms is ook de vertegenwoordiger van de overheid voorzitter van de club en daar komt onze good old René Verhulst om de hoek kijken. Het clubje geeft dus advies aan Regio Foodvalley en wie is daar ook al weer voorzitter van? Een zekere René Verhulst.

Dus de Economic Board geeft via René Verhulst advies aan voorzitter René Verhulst van Regio Foodvalley:

“Beste René Verhulst,

Namens de Economic Board adviseer ik om toch vooral door te gaan met de WFE.

Groetjes,

René Verhulst

PS: ik vind jou echt een toppertje!”

De voorzitter van Regio Foodvalley moet dat plan nog wel even door het college van B&W zien te loodsen. Dus schrijft René Verhulst een briefje aan de voorzitter van dat college en ja, dat is ook René Verhulst.

“Beste René,

Namens de Economic Board en de Regio Foodvalley zou ik je willen vragen om dat WFE er snel even snel doorheen te drukken in het college.

Groet,

René Verhulst

PS: ik vind dat je het geweldig doet!”

Nadat het college is overtuigd door de voorzitter van het college, de voorzitter van Regio Foodvalley en de voorzitter van de Economic Board moet nog wel even achtergrondkoor Bloemetjesbehang, vroeger bekend als de gemeenteraad, worden overtuigd. Toevallig kent René Verhulst de voorzitter van de vergadering van de gemeenteraad. Dat is een oude bekende. Dat is René Verhulst.  

René kruipt achter zijn pc en tikt een mailtje:

“Geachte heer Verhulst,

Namens de voorzitters van de Economic Board, Regio Foodvalley en het college van b&w in Ede zou ik u willen verzoeken de herstart van de WFE zo snel mogelijk door de gemeenteraad te loodsen.

Met vriendelijke groet,

René Verhulst

PS: had ik al gezegd dat ik je een geweldig mens en ook een fantastische burgemeester vind?”

Brieven maken, brieven lezen, ja, je kunt er maar druk mee zijn als je René Verhulst bent. Maar wel handig, zulke korte lijntjes! Helemaal democratisch voelt het dan weer niet.

Gelukkig hebben we in Ede een Gedragscode Integriteit van bestuurders. In artikel 1 van die code staat wie toeziet op de naleving van die code: dat is, ja, hoe zal ik het zeggen?

Euuh, de burgemeester!

1 thought on “Korte lijntjes!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *