DE GEMEENTE EDE FLANST MOOIE ZINNEN IN ELKAAR

Laatst vond ik een prachtige zin in een openbaar voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Ede aan de gemeenteraad:

“In de openbare versie zijn de geheime gegevens onzichtbaar gemaakt”.

Of kun je soms openbare gegevens zichtbaar maken? Geheime gegevens, zijn die gegevens altijd onleesbaar gemaakt? Geheime gegevens zijn toch altijd al geheim? Dus geheime gegevens waren eerst wel te lezen, of zoiets?

Die zin stond in het raadsvoorstel over dat geheime museum ARTBASE Ede. Het museum moet een multimediale tentoonstelling worden over Hélène Kröller-Mūller. Die multimediale beleving, daar kun je alles in proppen. Werkelijkheid en fantasie gaan wellicht dwars door elkaar lopen door middel van lichtbeelden. Geheime gegevens zullen ongetwijfeld niet vertoond worden. Dat kan ook  niet, omdat Anton Kröller, de echtgenoot van Hélène Kröller-Mūller, in het najaar van 1941 druk bezig was om zijn persoonlijk archief, inclusief alle administratie, te verbranden. De toenmalige directeur Sam van Deventer van het museum en De Hoge Veluwe noemde dat “ordenen”. Kortom, in de vorige eeuw werden al gegevens over de familie Kröller-Mūller onzichtbaar gemaakt. De gemeente Ede doet daar blijkbaar ook niet moeilijk over.

Maar even terug naar die Sam van Deventer. Hij was de amant van Hélène Kröller-Mūller.

Dat is toch ook een mooi begrip: “amant”! Dit woord lanceerde de Amsterdamse reder Ernst Heldring in het kader van de relatie tussen Sam van Deventer en Hélène Kröller-Mūller. Die Heldring en Anton Kröller hebben elkaar jarenlang goed gekend! Maar daarover komen echt geen lichtbeelden in ARTBASE Ede. 

Kort geleden las ik ook een ingezonden brief in De Groene Amsterdammer. Die openbare brief is vervaardigd door Rein Heijne, de zoon van de heer R. Heijne sr., voormalig accountant van de firma Mūller & Co. Deze accountant was lastig tegenover zijn werkgever en bracht allerlei malversaties van de firma naar de openbaarheid.

Uiteraard werd hij ontslagen. Hij deelde o.a. mee dat financiële malversaties de aanschaf van de kunstverzameling door het echtpaar mogelijk maakten. Maar ja, daarover komen echt geen lichtbeelden in ARTBASE Ede.

Dan nog even het vervolg op het raadsvoorstel over ARTBASE Ede. Binnenkort, in het eerste kwartaal van 2022, zal een stichting moeten worden opgericht voor dat museum. Daarna zal er een financiële bijdrage worden gevraagd aan diverse fondsen. Dat moet gebeuren voor 15 september 2022.

Dus, burgemeester en wethouders, vraag op korte termijn aan de agendacommissie van de gemeenteraad of zo’n raadsvoorstel gauw in het eerste kwartaal van 2022 besproken kan worden in de gemeenteraad. De agendacommissie bestaat uit 1 persoon, de burgemeester, dus dat kan allemaal vlot verlopen. Dat is waar ook, in een verslag van het presidium (clubje van fractievoorzitters en de burgemeester) van juni 2021 staat vermeld dat na een half jaar, dus in december 2021, het functioneren van de agendacommissie geëvalueerd zal gaan worden.

Maar, naar alle waarschijnlijkheid, komen daar ook geen openbare lichtbeelden over. Zoiets blijft altijd in nevelen gehuld. Laat staan dat er nog op korte termijn een evaluatie zal plaatsvinden over de agendacommissie. Dat doet de voorzitter van die commissie, die tevens burgemeester is, gewoon in z’n eentje.

En zo hoort het toch ook, hoewel?!   

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *