DE BEVEILIGING VAN HET GEMEENTEHUIS: ZO LEK ALS EEN MANDJE!!

Afgelopen donderdagavond, 21 maart jl., bezocht ik een gemeenteraadsvergadering. Op zich is dat niets bijzonders. Maar in de dagen daarvoor werden gemeenteraadsleden bedreigd via e-mailberichten. Dus moest er beveiliging komen tijdens de raadsvergadering.

Om 20.15 uur betrad ik het gemeentehuis, de ingang ten behoeve van de raadsvergaderingen. Ik kwam daar niet zomaar binnen! In hal stonden tafels opgesteld met daaraan gehecht A-4tjes met pijlen erop, wijzende naar de balie. Dichterbij komend las ik op die blaadjes dat ik me moest melden bij de balie. Ook lagen er lijsten waar je je naam op moest schrijven. Dus ik liep naar de balie; een afstand van ongeveer 3 meter. O ja, ook lagen er zogenaamde key-cords. M’n kleinkinderen zouden er blij mee zijn geweest. Maar zat daar iemand? Stond er iemand bij de balie? Neen, niets daarvan. Misschien toch een gemeente-bode in het kamertje achter de balie? Weer niets. Wat moest ik doen? Heel simpel: zonder mij te melden en zonder wat voor lijst ingevuld te hebben kon ik de lift nemen naar de publieke tribune.

Dat is toch raar met die zogenaamde zorgvuldige beveiliging? Er was dus bij de ingang geen beveiliging!!! Gelukkig waren op de publieke tribune enkele beveiligers aanwezig! Op het moment dat ik wegging (21.30 uur) werd de situatie nog gekker, maar daar kom ik zo op terug.

Natuurlijk kwam ik voor het agendapunt over het warmtebedrijf. Het enige wat me is bijgebleven is een anekdote die een CDA gemeenteraadslid vertelde over Albert Einstein over de tafel van 9. Dat raadslid had waarschijnlijk iets daarover op internet gelezen. Zou dat raadslid een volgende keer de volledige anekdote kunnen vertellen?

Maar er was nog iets veel belangrijkers. Op de tribune zit je achter een glazen reling.

Wat landde daar pardoes? Op het glas? Een insect, een kakkerlak!? Vlug nam ik enkele foto’s. Het was toch geen vermomde terrorist? Of een beest met kant en klaar gif, gereed om uit te strooien? Moest ik gauw een beveiliger waarschuwen? Thuis gekomen even gekeken op internet. Is het beest een wants? Heeft het gemeentehuis een wantsenprobleem? Dus geen kakkerlak maar een wants! Ach, mogelijk kunnen die beveiligers ingezet worden om de wantsen te bestrijden.

Dus werd het de hoogste tijd om de vergaderruimte te verlaten: weg van de insecten!

Om 21.30 uur verliet ik het gemeentehuis via dezelfde hal waar ik ook was binnengekomen. Tot mijn verbazing zat een meneer (in een vrolijk bloesje) achter de balie. Ik vertelde de man dat er om 20.15 uur niemand van de beveiliging aanwezig was, ook niet achter de balie. Hij deelde mij terstond het volgende mee: “dat is niet waar; er zit de hele avond iemand achter de balie”. Dus niet!! Er was om 20.15 uur geen beveiliging in de hal van het gemeentehuis. Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Het lijkt mij dat burgemeester Verhulst “veiligheid” in zijn portefeullie heeft. Wat een afgang voor het college van burgemeester en wethouders dat de beveiliging afgelopen donderdag het gewoon liet afweten! Volgens krantenberichten is de burgemeester “zeer geschrokken” van de bedreigingen. Vandaar wellicht de beveiliging van de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond! Hadden de beveiligers misschien even pauze omstreeks 20.00 uur? Of zoiets?    

Maar voor de gezelligheid heb ik bij deze column een foto bijgevoegd van het vieze insect dat de raadsvergadering met zijn aanwezigheid opfleurde! Daar had de beveiliging geen vat op! Laat staan het college van burgemeester en wethouders!!                

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *