DE AGENDA VAN EEN GEMEENTERAADSVERGADERING WORDT NA PUBLICATIE GEWIJZIGD: ONVOORSTELBAAR!!


Allereerst de wekelijkse actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald om de Stichting World Food Center Experience nog even te laten functioneren: kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center Experience (voedselpretpark te Ede, genaamd De Experience) voor het laten voortbestaan (kantoorkosten) van die stichting: 1 januari 2023 tot en met 24 mei 2023: € 288.000,–. Dit geldbedrag is gebaseerd op cijfers die het college van burgemeester en wethouders van Ede in een memo (14 maart 2023) heeft genoemd. Dus is dit volstrekt geen “nepnieuws”, maar louter de bizarre werkelijkheid.


Gisterochtend keek ik even (via de gemeentelijke website) in de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 15 juni a.s. En wat zag ik daar als eerste agendapunt? Juist, ARTBASE! Het multi-visuele museum dat Hélène Krōller-Mūller gaat adoreren. Maar goed, dat laatste terzijde. Wie is nu politiek verantwoordelijk voor ARTBASE? Wethouder Karin Bijl van de PvdA.

Het is meer dan grappig, eigenlijk een beetje zielig, dat toen die mevrouw nog raadslid was tot vorig jaar, zij volstrekt tegen ARTBASE was. Nu is zij wethouder en dus is zij voor ARTBASE. Ach, hetzelfde flikte de PvdA met De Experience. Nu deze partij in het college zit, is deze partij voor het voedselpretpark. Daarvoor was de PvdA tegen het voedselpretpark! Over principes gesproken en wellicht zijn deze strapatsen redenen om politici steeds minder te vertrouwen. Trouwens zou de SGP, die nu ook in het college zit, nog steeds tegen ARTBASE zijn? Neen , natuurlijk niet;
over zogenaamde normen en waarden gesproken!!

Maar gisteren heb ik eerst mijn professionele vioolles-werkzaamheden omgegooid voor de dag van de raadsvergadering, waar ARTBASE aan de orde zal worden. Want ik wil daar wel bij zijn. Ja toch, want een wethouder gaat iets verdedigen waar ze als raadslid tegen was. Hoewel, een half uur later keek ik nog even in de agenda van die vergadering. Gewoon nog even voor de gezelligheid. Er was iets geks gebeurd. Het agendapunt ARTBASE was verdwenen. Zijn ze helemaal gek geworden bij de gemeente Ede?


Je kunt niet zomaar een agendapunt laten verdwijnen!!! Dus de vraag is: wie stelt zo’n agenda op? Dat is dus de zogenaamde agendacommissie. Officieel, volgens het reglement van orde van de gemeenteraad, bestaat de agendacommissie uit de burgemeester en de griffier. Officieus zitten tegenwoordig ook gemeenteraadsleden in
die commissie, maar dat is louter mondeling afgesproken, laat staan dat zoiets is vastgelegd door de raad in een gewijzigd reglement. Dus simpel gezegd, de burgemeester en de griffier bepalen de agenda. Vervolgens wordt de agenda, nog steeds volgens dat reglement van orde, aan het begin van een raadsvergadering vastgesteld. Veranderingen in de agenda kunnen dan worden aangebracht door de raad. Daarvòòr kan dat echt niet. Er is iets onbehoorlijks gebeurd: het agendapunt ARTBASE is weggehaald. Gewoon weg, helemaal weg!!! Daar is de
agendacommissie verantwoordelijk voor. De voorzitter van die commissie is burgemeester Verhulst. Welk een blunder maakt hij tegenover de inwoners van Ede!!

Echt onvoorstelbaar dat zoiets heeft plaatsgevonden onder leiding van de burgemeester van Ede. Wat gaat hij nu doen? Hij ondermijnt in z’n eentje het vertrouwen dat de inwoners van Ede in hem zouden moeten hebben. Dus wat gaat hij daar in de volle openbaarheid aan doen? Waarschijnlijk niets. Een tijdje geleden zei hij in een gemeenteraadsvergadering tegen een raadslid: “u bent de enige die daar naar vraagt”. Gelukkig, eindelijk begrijp ik die uitspraak. Dus er gebeurt verder niets. O ja, toch wel, waarschijnlijk nog enkele geheime bijeenkomsten tussen de gemeenteraad en het college over het voedselpretpark. Voor zoiets is geen openbare agenda nodig. De inwoners hoeven dat echt niet allemaal te weten.

Gistermiddag heb ik ten lange leste mijn werkrooster voor 15 juni a.s. weer in orde gemaakt. “Maar” zei een vioolleerling ”je wilde toch een raadsvergadering bijwonen?” Dat klopt” antwoordde ik “maar het agendapunt over ARTBASE is weggehaald” “Kan dat zo maar?” “Nee, natuurlijk niet” zei ik “ Maar wel in Ede, de enige gemeente in Nederland waar de burgemeester de agenda van een raadsvergadering opstelt en zonodig na openbare publicatie wijzigt”. “En wat nu?” vroeg de leerling.

“Gewoon toonladders oefenen” antwoordde ik.

1 thought on “DE AGENDA VAN EEN GEMEENTERAADSVERGADERING WORDT NA PUBLICATIE GEWIJZIGD: ONVOORSTELBAAR!!

  1. Je gaat weer lekker los op je principiële punt, maar wat als er gewoon in eerste instantie een verkeerde agenda was gepubliceerd? Publicatie zegt toch nix over het feit wie het vastgesteld heeft? Druktemaker.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *