BREAKING NEWS!

DE WORLD FOOD EXPERIENCE STAAT VOOR DE FINANCIËLE AFGROND!

Allereerst de actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald om de Stichting World Food Center nog even te laten functioneren:

kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center (voedselpretpark te Ede, genaamd De Experience) voor het laten voortbestaan van die stichting:

1 januari 2023 tot en met 8 februari 2023: € 77.142,86;

1 januari 2023 tot en met 15 februari 2023: € 92.142,86;

1 januari 2023 tot en met 24 februari 2023: € 117.432,–.

Deze geldbedragen zijn gebaseerd op cijfers die het college van burgemeester en wethouders in een memo heeft genoemd. Dus is dit volstrekt geen “nepnieuws” maar louter de bizarre werkelijkheid.

De World Food Experience (WFE) kampt met tegenvallers. De Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd. Dus kan er niet gebouwd worden. Wellicht dat momenteel allerlei geitenpaadjes worden bedacht ten gemeentehuize en bij de WFE maar er is geen bestemmingsplan. Simple comme le bonjour!

Tot op de dag van vandaag heeft de WFE te weinig geld. Het geld dat die stichting wel heeft, is slechts afkomstig van subsidies van allerlei overheden.

Dus die stichting heeft geld te kort om het voedselpretpark te kunnen realiseren. Maar ach, er is geen bestemmingsplan, dus er kan gewoon niets gedaan worden. Tja, waar maak je je druk over! Of je nu wel genoeg geld hebt of juist te weinig, het maakt niet uit want er is geen bestemmingsplan!!

Toch had het bestuur van het te realiseren park iets nieuws bedacht. Daarover lees je optimistische berichten in de voortgangsrapportage van dat bestuur. Die rapportage werd gepubliceerd in september van het vorig jaar.

Dus eerst maar even een paar citaten uit die rapportage:

Er wordt een subsidieaanvraag voorbereid en ingediend voor een duurzaamheidssubsidie voor het vastgoed in het kader van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed.

We verwachten echter dat het gebouw in aanmerking komt voor duurzaamheidssubsidie voor duurzaam maatschappelijk vastgoed waarna de raming binnen de begroting zou kunnen passen. Het rijk heeft in de afgelopen maanden een subsidieregeling voor duurzaam maatschappelijk vastgoed geopend. Hier kan vanaf 3 oktober 2022 worden ingeschreven voor projecten waarin voorzien wordt in verduurzaming van bestaand vastgoed. De regeling lijkt zeer goed aan te sluiten bij het project en kent een maximum subsidie van € 2,5 miljoen per project. Gezien de aansluiting, willen we ons graag inzetten om een succesvol beroep te doen op deze regeling om in het tekort te voorzien.

Waarom staat niet in de voortgangsrapportage dat die rijkssubsidie is aangevraagd door de gemeente Ede? Het bestuur van de WFE suggereert in de rapportage dat de WFE die subsidie zelf heeft aangevraagd! Vermeld gewoon open en eerlijk in je voortgangsrapportage dat de gemeente Ede, en niet het bestuur van de WFE, de aanvraag voor die rijkssubsidie heeft ingediend!

Maar nu komt het!! Ook die rijkssubsidie van maximaal 2,5 miljoen is afgewezen!

Het financiële gat wordt dus met de dag groter.

Op 23 februari jl. was er een geheim overleg: het woordvoerdersoverleg van de gemeenteraad samen met de wethouder. Zou die wethouder daar wel verteld hebben dat de rijkssubsidie er niet komt? Wat er trouwens echt moet komen: de voortgangsrapportage van 1 maart a.s. Ik voorspel dat die rapportage uitgesteld wordt. Zoiets zal ongetwijfeld verschoven worden naar 1 juni a.s. Dan moet er ook een sluitend financieel plan zijn. Kortom: nog even wachten en dan kunnen op die locatie sociale huurwoningen een plaatsje krijgen in de Mauritskazerne in Ede!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *