Even doorpakken

Van wedje-leggen naar het echte dealen: een uitdaging van de provincie wordt uitgewerkt in verregaande afspraken. De Regio Foodvalley heeft een tomeloze ambitie, de acht gemeenteraden konden de afgelopen periode kennisnemen van de woondeal.

Toen ik onlangs met grote interesse de website van de Regio Foodvalley opende, werd ik overvallen door een mengeling van verbazing en een schaterlach.

Mijn verbazing was groot toen ik de wervende en overenthousiaste teksten las. De schaterlach was vooral bedoeld voor de schrijver(s) van de stukken. Zij zijn zeer bedreven in verhullend taalgebruik en weten dit als volwaardige ‘verkoopspecialisten’ te verpakken in overweldigende betogen. Daar kan ik, als taalliefhebber, oprecht van genieten.

Enthousiast klik ik van de ene link op de andere en opeens word ik als burger van Ede opgeschrikt door wel heel erg actief doorpakkende voornemens van bestuurders.

Zo las ik afgelopen dinsdag 21 februari opeens dat er een nieuw lonkend perspectief is geformuleerd door de gemeente Ede: Ede gaat de komende jaren groeien. De verwachting is dat we in 2040 ongeveer 150.000 inwoners hebben. De belangrijkste 5 ambities voor de komende jaren staan in een zogenaamd propositie document.’… 

En dat terwijl ik nog maar net aan het bijkomen was van het nieuwsbericht op de website van de Regio Foodvalley dat een week daarvoor geplaatst was, op 14 februari 2023 …’ In de woondeal staan afspraken over de bouw van 25.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley stemde afgelopen vrijdag in met de woondeal. De afgelopen periode konden gemeenteraden van de acht regiogemeenten kennisnemen van de woondeal.’…

De schaterlach bestierf meteen op mijn lippen. Verwoed blader ik terug op de verschillende websites van diverse overheden.

Soms is het interessanter wat er niet staat geschreven en het wordt bijna pijnlijk duidelijk dat er in soms blinde ambitie iets heel belangrijks over het hoofd wordt gezien. Dat kan ook de beste bestuurders wel eens overkomen.

Ik inventariseer: in de vijf ambities is aandacht voor de wens van minister De Jonge (25.000 woningen erbij in 7 jaar), onze prachtige achtertuin de Veluwe wordt een Nationaal Park 2.0 met daarbij horende ontvangstlocaties, er wordt gesport, er komt een snufje cultuur bij en heel veel asfalt om dit allemaal aan elkaar te verbinden.

Maar waar is nu de paragraaf met de zorg voor de inwoners van al die gemeenten? Waar is het punt waaruit blijkt dat er oog is voor onze gemeentelijke en regionale samenleving? De mensen die al wonen en werken in dit gebied? De inwoners die in 7 jaar tijd er opeens zo’n 33.000 buren bij krijgen? De mensen die dit allemaal lezen en zich hierdoor overvallen voelen? De mensen die ineens schrikbarend veel landelijk groen moeten afstaan ten behoeve van al die te bouwen huizen? Zijn die eigenlijk wel geraadpleegd?

Verward kijk ik nogmaals in de envelop met de stempas die ik onlangs ontving. Nog niet zo lang geleden stemde ik voor een nieuwe gemeenteraad. Nu mag ik stemmen voor leden van de Provinciale Staten, de waterschappen en indirect voor de Eerste Kamer.

Ik kan mij niet heugen dat ik gestemd heb voor leden van de stichting Regio Foodvalley. Maar op een of andere manier mogen zij namens u en mij een flinke woondeal sluiten met de minister. De burgemeester van Ede, tevens voorzitter van het algemeen én dagelijks bestuur van de Regio Foodvalley, vat het op de website van de gemeente Ede samen:

“Tijdens onze laatste ontmoeting in oktober 2022 met de provincie, daagden zij ons uit om onze ambities op papier te zetten en aan te geven wat wij van de provincie nodig hebben om het waar te kunnen maken. Dat staat nu verwoord in dit document, Ede hoofdstad van Foodvalley. Buiten dat het onze ambities weergeeft is het ook een uitnodiging aan partners om met ons samen te werken om Ede en deze regio aantrekkelijk te houden om te wonen en werken.”

Uit het stuk wordt niet duidelijk wie er nu ‘ons’ is, maar dat er in de ambitie aan de ‘partners’ wordt gedacht is wel helder. Nu nog aandacht voor de inwoners van de gemeente Ede.

2 thoughts on “Even doorpakken

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *