BELASTINGGELD INWONERS EDE GAAT NAAR MEGALOMANE HOBBY’S GEMEENTEBESTUUR!!

Nu zijn mijn vrouw en ik nog even op vakantie in de streek Puglia, Zuid-Italië. Lekker warm, ongeveer 30 graden, dat wel, Maar afgelopen weken vele verhalen gehoord van boeren over de olijfbomen, Puglia leverde tot voor kort 40% van de olijfolieproductie van Italie. Echter de Xyllella-Fastidiosa-bacterie vreet letterlijk alle olijfbomen op; 60 miljoen olijfbomen verpieteren hier! Ook op ons terrein worden de bomen langzaam maar zeker donkerbruin. Ach, voor ons is dat wel heel triest, maar gelukkig niet van levensbelang. Alle boeren in Puglia krijgen te maken met bittere armoede. Hier in Puglia worden boeren niet uitgekocht zoals in Nederland, waar honderden miljoenen euro’s voor de boeren klaarliggen. Misschien zou het gemeentebestuur van Ede eens op werkbezoek moeten gaan naar Zuid-Italië in plaats van in de komende winter gezellig te gaan keuvelen in Brussel! Even tussendoor: in Brussel is ook een ARTBASE!

Ach, over Ede gesproken, op 5 september a. s. is een weer een commerciële wielerkoers, de Simac Ladies Tour. In Ede wordt dan een tijdrit verreden en naar verluidt geeft de gemeente Ede 60.000 euro uit voor zoiets commercieels. Wat een genot voor de burgemeester, de heer Verhulst en de wethouder van sport de heer De Pater. Misschien mogen ze voor die 60.000 euro belastinggeld even het startpistool vasthouden en na afloop samen met de winnares op de foto!! Ook is er in diezelfde week een gemeenteraadsvergadering. Er wordt dan gepraat over ARTBASE (in Ede dus!). Burgmeester en wethouders vinden dat er een permanente multimediale tentoonstelling moet komen over Hélène Kröller-Müller, Ja, die van dat museum. Laat ik nog even journalist Wim Wennekes citeren (dagblad NRC)  die in 1 zin precies de kern van dat laatste museum formuleerde: “iets moois, als eindresultaat van fraude, diefstal, wanbeheer en koopwoede”. Het Kröller-Müller Museum is uiteraard fantastisch, daar is geen enkele twijfel over mogelijk. Toch moet ik regelmatig terugdenken aan de gesprekken die ik onlangs had met de zoon van de accountant van de heer Anton Kröller. Hij vetelde mij dat zijn vader en hij, lang nadat z’n vader ontslagen was door de heer Anton Kröller, langs de vele schilderijen liepen. Daarbij kon zijn vader smakelijk vertellen over de financiële strapatsen die het echtpaar Kröller-Müller uithaalde om schilderijen te bemachtigen zonder enig eigen geld!!

Maar ook dat terzijde. Dus donderdag 7 september a. s. een raadsvergadering over ARTBASE met de eerstverantwoordelijke wethouder mevrouw Bijl. Zou zij de gemeenteraad nog informeren over het echtpaar en wordt de biografie over de heer A. Kröller, genaamd  “Leven op krediet” uitgereikt aan de gemeenteraadsleden? Gaat mevrouw Bijl de gemeenteraadsleden nog iets vertellen over het foute verleden van mevrouw Kröller-Müller? Komt er in dat nieuwe museum nog iets te zien over het financiële wanbeheer van het echtpaar of iets over het bezoek (een persoonlijke kennismaking) in 1939, van mevrouw  Kröller-Müller aan Hitler? Zal er in dat museum permanent een, langzamerhand beruchte, film getoond worden uit 1939 van “Der Tag der Deutschen Kunst”? Mevrouw Kröller-Müller was in dat jaar als gaste bij de opening van die tentoonstelling in München, op uitnodiging van Gauleiter Wagner. Die Nazi was de bedenker en initiatiefnemer van het concentratiekamp Dachau! Maar ja, in 1933 was al een start gemaakt met dat kamp. Dat is al zo lang geleden! Heeft de wethouder mevrouw Bijl de biografie over mevrouw Kröller-Müller gelezen? De bladzijden in dat boek over de Hilter-adoratie van mevrouw Kröller-Müller zijn echt overduidelijk! Wethouder Bijl zal wellicht gaan meedelen dat ook aan dat verleden van die foute mevrouw aandacht zal worden geschonken. Of, en dat is wel typisch  Ede, er wordt niets over gezegd, noch door de wethouder laat staan door raadsleden.

Dan nog even de kosten van zo’n overbodig, misplaatst museum; 7,5 miljoen euro belastinggeld! Is dat geld er al? Maar ook nog even de lokatie: de Friso-kazerne. Gaat het wel goed met die kazerne? In dat gebouw is het Akoesticum gevestigd, een prachtige instelling, dat wel! Maar gaat het wel goed met het Akoesticum? Laatst bekeek ik de jaarrekening 2022 van die stichting. Die rekening ziet er niet rooskleurig uit. Vlak daarbij is  in een voormalig Enka-gebouw “De Fietser” gevestigd. Gaat het wel goed met “De Fietser”? Tja, hierover mogen wij, eenvoudige inwoners van Ede, helemaal niets weten. Dat is vast geheim.

Tot slot! Laatst schreef ik een column over de nieuwe bewegwijzering in Ede. Verkeersborden met daarop: “World Food Center”. Ik meldde in die column dat de gemeente Ede wel de richting aangaf naar het voedselpretpark, maar dat dat park nog niet bestond. Na 3 weken kreeg ik een e-mailbericht van de Stichting World Food Center dat ik  mij vegist had. Er werd mij meegedeeld dat het World Food Center een nieuwe wijk is in Ede. Dus je kunt blijkbaar in Ede in de wijk World Food Center (Wereld Voedsel Centrum ) wonen. Nou, dan woont mijn dochter in de wijk Field Houses  (Veldhuizen)!

Toch nog even het voedselpretpark de World Food Experience. De provincie Gelderland deelde mij mee dat niet bekend is wanneer Provinciale Staten van Gelderland over het nieuwe verkleinde voedselpretpark gaat vergaderen. Mogelijk, zo zei men, in het najaar. Dus, beste gemeenteraad van Ede, gewoon over het pretpark kletsen in het voorjaar van 2024. Maar dat is al best snel hoor!! Dan de afgesproken  voortgangsrapportage van het World Food Center per 1 september a.s. Dat is ook al heel snel! Zullen we die maar gewoon overslaan?     

1 thought on “BELASTINGGELD INWONERS EDE GAAT NAAR MEGALOMANE HOBBY’S GEMEENTEBESTUUR!!

  1. Uit doorgaans welingelichte en betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat De Fietser gaat verdwijnen.

    En dat er gedacht wordt aan aan een museale bestemming. Mogelijk iets voor het Historisch Museum Ede,
    het vroegere museum van de Vereniging Oud Ede?

    Want dat bestaat alleen in naam nog, als mede-huurder van Cultura.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *