ALLEEN SAMEN DOEN WE IETS IN HET GEHEIM

Het is niet mogelijk om als inwoner, burger van Ede, iets zinnigs te zeggen over dat voedselattractiepark. Dat mag niet van de gemeenteraad.  Bijvoorbeeld de business case uit 2019 van dat park: alle essentiële zaken zijn zwart weggelakt.

Nee, ik ga niet schrijven dat dit lijkt op de toeslagenaffaire. Maar dan die rapportage die het bestuur van de stichting voedselpark heeft gestuurd naar de burgemeester en wethouders. Die is  geheim.

Daar heeft de gemeenteraad voor gekozen. Nogmaals, de gemeenteraad wil niet dat de inwoners iets mogen weten over dat park. Het is wel een project van 70 miljoen euro belastinggeld, maar slechts 39 gemeenteraadsleden van Ede en het college van Ede zijn op de hoogte van de stand van zaken van dat project. Nee, nog steeds ga ik niet schrijven dat dit lijkt op de toeslagenaffaire. Dat zou te gemakkelijk zijn.

In hoeverre draagt het voedselattractiepark bij aan het welzijn van de inwoners van Ede?

Dat moet altijd de kern zijn van het handelen van de gemeente Ede. Draagt, wat ik doe als gemeenteraadslid of  als wethouder bij aan het welzijn van de inwoners van Ede? Hoewel, 1 wethouder hoeft zich daar geen zorgen om te maken. Hij woont namelijk in Amsterdam.

Het college van burgemeester en wethouders kan op alle stukken het woord geheim zetten. Vervolgens volgt dan de bekrachtiging van dat geheim door de gemeenteraad. Nogmaals, dat kan. Maar dat hoeft niet.Vind je als gemeenteraadslid van Ede dat de inwoners van Ede iets mogen weten over het voedselpark, dat 70 miljoen euro belastinggeld kost?  Het antwoord van de gemeenteraad is simpel: nee. De inwoners mogen niets weten.

Hoe kun je als gemeente waardig van dat project afzien? Zonder gezichtsverlies? Ach, vonden de inwoners van Ede het erg dat het nieuwe landgoed niet doorging of het verdiepte spoor? Niemand heeft er een traan om gelaten. Zo moeilijk is dat dus niet.

De gemeenteraad is toch het hoogste bestuursorgaan? Niet het college van burgemeester en wethouders. Want het is niet het college dat uiteindelijk beslist of iets geheim is, De gemeenteraad bekrachtigt zoiets. De gemeenteraad kan beslissen dat nieuws (bijvoorbeeld een  rapportage) van het bestuur van het voedselattractiepark gewoon openbaar is. Of handelt de gemeenteraad liever in geheime politieke  achterkamertjes? Aan de gemeenteraad is nu de keus. Niet na de gemeenteraadsverkiezingen die al plaatsvinden over 14 maanden. Maar nu!!

Maar ja, uiteindelijk blijven alle gemeenteraadsleden in Ede tot op heden zielsveel houden  van die politieke achterkamertjes! Je wordt daar door het college medeplichtig gemaakt aan vele geheime zaken. Dan hoor je er  als gemeenteraadslid echt bij. Dat maakt je trots! Zo draag je in het geheim bij aan het welzijn van de inwoners van Ede. Kan het mooier en beter? Ja!!

Nogmaals gemeenteraad: aan u de keus!! Laat het de inwoners van Ede weten of u het liefste in het geheim iets blijft besluiten!! Dan weten we dat tenminste. Maar het blijft, zoals altijd, naar verwachting nog lang stil in Ede. In ieder geval tot en met 16 maart 2022 (de datum van de gemeenteraadsverkiezingen).

De wet dualisering Gemeentebestuur werd in 2002 ingevoerd om de gemeentepolitiek democratischer te maken. De wet veranderde de verhouding tussen raad en college.

Een weeffout in die wet: de burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tegelijkertijd is hij voorzitter van de gemeenteraad.  Vooral in Ede is dat een unieke combinatie, die uiteraard in stand blijft vanwege die wet. Maar wordt het niet eens tijd dat de ongekozen burgemeester kiest voor de inwoners van Ede en er mede voor zorgt dat dat geheime voedselattractiepark project ietsje meer openbaar wordt?

Ook aan de burgemeester de keus!! Hoewel, de gemeenteraad kan natuurlijk ook de geheimhouding opheffen!  Alleen samen lukt dat!!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.