Ontwikkelingen Horapark van GROEN naar ROOD?

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Dit om de biodiversiteit in deze gebieden te borgen.  In Gelderland hebben we ook Natura 2000 gebieden waaronder het Landgoed Hoekelum in Ede.

Een fantastisch landschap aansluitend op het Horapark en de Enka-wijk. Het kasteel en de boerderij Hoekelum hebben een horeca- en verblijfsvergunning.

Onlangs zijn plannen gepresenteerd door de gemeente Ede om op het Horapark honderden nieuwbouwwoningen (500) te bouwen. Enerzijds door een aantal kantoorpanden te transformeren naar woningen en anderzijds door nieuwbouw woningen te bouwen.

Vele zienswijzen zijn op deze plannen ingediend, zo ook door het buurtcomité Horapark Enka. Het Horapark heeft de bestemming kantoor- en bedrijfslocatie en vormt daarmee een overgangsgebied; Van een groen landschap naar rood voor wonen.

Nieuwe plannen brengen veel parkeer -en verkeersdrukte met zich mee op de toekomstige Parklaan. De stikstofoverlast speelt ook hier een groot probleem.

De plannen staan op gespannen voet met het beleid behoud en beheer van natuur en ecologie in dit gebied.  Juist het Horapark vormt nu een buffer tussen het Landgoed Hoekelum en de Enka- woonwijk. Daarnaast zijn de paddenpoelen in het Horapark tot beschermd gebied verklaard. De plannen voor extra woningbouw in het Horapark vlak naast een Natura 2000 gebied vind ik zorgelijk.

Het buurtcomité Horapark Enka is tegen de ontwikkelingsplannen van de gemeente. Dit standpunt wordt door de bewoners van de Enka- woonwijk breed gedragen.

Zij geven aan dat er weinig tot geen sprake is van participatie.

Dit vind ik betreurenswaardig en past ook niet bij de gemeente Ede anno 2021.

Ik vraag me af hoe wij in de toekomst om zullen gaan met het behoud onze Natura 2000 gebieden. Immers, de stikstofcrisis maakt duidelijk dat herstel en verbetering van de Nederlandse natuur noodzakelijk is, waaronder de individuele Natura 2000 gebieden als belangrijke dragers van de natuur.

Bovendien is het Horapark opgenomen in het Gelders Natuur Netwerk en Groene Ontwikkelingszone. Het is dus een nee- tenzij gebied. Ook is het Horapark opgenomen in de stadsvisie als landschapspark Groene WIG. Nieuwbouw is alleen mogelijk als het bijdraagt aan de realisatie van het landschapspark.

Kortom bufferzones rondom Natura 2000 gebieden zijn noodzakelijk. Het Horapark vormt een smalle buffer en de bestemming van dit park dient dan ook ongewijzigd te blijven. De leefbaarheid en milieukwaliteit staan met deze plannen onder druk.  Er mag niet gebouwd worden aan de randen van Natura 2000 gebieden. Het is een opdracht aan de Provincie om bufferzones in te richten. Verstorende activiteiten mogen hier niet plaatsvinden. Niet bouwen aan de randen van Natura 2000 gebieden. Geen Rood voor Groen!

 

Rina Moorman

Raadslid EdeNU

 

Ik geeft het estafettestokje graag door aan mijn collega – raadslid Raşit Görgülü van de fractie DKE.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *