Zit de commissaris van de Koning bij baron van Voorst op schoot?

Volgens een gerucht dat in de wandelgangen van het Gelderse provinciehuis rondwaart, wil commissaris van de Koning John Berends niet handhavend optreden tegen de Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe omdat hij ook lid is van de Raad van Advies van het Nationaal Park. Een dubbele petten kwestie die draait om de eenzijdige sluiting door het Nationaal Park van de ecoducten bij het Deelerwoud en Oud Reemst bij Otterlo.

Deze afsluiting gebeurde in juli 2019. Een ‘tijdelijke’ maatregel volgens het Nationaal Park in afwachting van nadere afspraken met de provincie over de instroom van herten en ‘gecontroleerd beheer van wolven.’ Met dat laatste wordt dan waarschijnlijk bedoeld zoals in een slachthuis varkens gecontroleerd richting het slagersmes beheerd worden, maar dat terzijde.

Kan dat afsluiten van zo’n ecoduct zomaar?

Nee, dat kan niet zomaar. Er zijn rechtsgeldige afspraken tussen park en provincie opgeschreven in een overeenkomst uit 2012 die bekend staat als het Package deal document:

Ik citeer de afspraak die de provincie en park in 2012 maakten:

‘De Stichting zal de ecopassages,….., openstellen voor de migratie van wild. Daarnaast zal de Stichting haar gronden beschikbaar stellen voor migrerend wild.’

Er werd ook afgesproken dat eventuele geschillen aan de rechter voorgelegd zullen worden, als het niet lukt om binnen een maand na het ontstaan van het geschil in overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen.

De directeur van het Nationaal Park, baron van Voorst, lapte deze afspraken echter aan zijn laars. Toen hij niet meer zo blij was met de ecoducten koos hij voor een voldongen feiten beleid door de ecopassages met hekken af te sluiten. Hiermee werd de overeenkomst met de provincie in feite eenzijdig opgezegd.

Wat doet een overheid als een bedrijf of organisatie zich niet aan een overeenkomst houdt? Een overeenkomst die die overheid ook nog eens veel geld heeft gekost? HANDHAVEN!

Niet de provincie Gelderland. We zijn vier jaar verder en de ecoducten zijn nog steeds afgesloten. Overleg heeft niets opgeleverd en de rechter is niet ingeschakeld om openstelling af te dwingen.

Wel zei de in februari van 2019 aangetreden commissaris van de Koning John Berends dat die hekken er niet horen ‘omdat ze dieren als herten en konijnen in de weg staan.’ Die ‘moedige’ woorden heeft de commissaris niet durven herhalen in de Raad van Advies van het Nationaal Park. Op de vraag van de Partij voor de Dieren of deze Raad de directie van het park geadviseerd heeft over de afgesloten ecoducten, was het antwoord van de Provincie namelijk: Nee.

Waarom treedt de Provincie niet handhavend op? Waarom zegt de commissaris van de Koning in de Raad van Advies van het Nationaal Park niets over de afgesloten ecoducten?

In het Provinciehuis denken ze dat dat is omdat de commissaris goede vriendjes met de baron wil blijven. De rechter inschakelen zou die relatie maar onder druk zetten en in de Raad van Advies wordt het dan ook vast minder gezellig.

Op schoot zitten bij de baron staat echter niet in de taakomschrijving van een Gelderse commissaris van de Koning. Tijd dus dat onze gekozen volksvertegenwoordigers hem van die schoot afhalen en na vier jaar afsluiting eindelijk werk maken van het weer open stellen van de ecoducten.

Bronnen

https://www.hogeveluwe.nl/nl/nieuws/2019-07-03-tijdelijke-afsluiting-grofwildpassages

https://bit.ly/3HuLg7J

https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/nevenfunctie-commissaris-van-de-koning-bij-nationaal-park-hoge-veluwe

Package deal

2 thoughts on “Zit de commissaris van de Koning bij baron van Voorst op schoot?

  1. Gewoon samen met belanghebbende partijen een kort geding aanspannen om de provincie te dwingen tot handhaving over te gaan.

  2. In Groningen heeft de VWG afgedwongen dat de provincie handhavend optreedt vanwege het verlies van een vliegroute en fourageergebied voor de watervleermuis. Gewoon handhaven en ga maar naar de Raad van Staten

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *