Vrij spel voor illegaal bomen kappen en mestfraude

Je kunt in Ede niet zomaar even een boom gaan kappen. Daar zijn regels voor. Heeft je boom op een hoogte van 1.30 meter vanaf de grond een stamomtrek kleiner dan 80 centimeter, dan kun je zonder vergunning kappen. Je hoeft hier ook geen melding van te doen. Is die stamomtrek groter dan meld je dat bij de Omgevingsdienst De Vallei, de ODDV. Zij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven. Bijvoorbeeld in het geval van illegale kap van bomen.
Zijn ze hier druk mee? Het schijnt van niet. In de afgelopen twee jaar zijn er bij de dienst maar vijftien meldingen binnen gekomen over illegale kap van bomen. Bij tien van die vijftien meldingen bleek ook nog eens dat er niets aan de hand was. Dit omdat er wel een vergunning was of omdat de boom op een hoogte van 1.30 meter een omtrek van 79 centimeter of minder had.
Worden er echt zo weinig bomen illegaal gekapt, vraag je je af. Bij de ODDV weten ze het niet. Er is namelijk helemaal geen personeelscapaciteit om dat te controleren of te handhaven. Kap je dus illegaal dan heb je niks te vrezen.

Dit vrije spel doet zich ook voor als je als boer illegaal van je mest af wilt, lees ik in het Financieel Dagblad. De toezichthouder is hier de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Door een groot personeelstekort kan zij nauwelijks op mestfraude controleren. En in tegenstelling tot de illegale bomenkap in Ede, is hier wel bekend dat er sprake is van een groot probleem. Geschat wordt namelijk dat 25 tot 40 procent van de Nederlandse mest illegaal op het land uitgereden wordt. Spil in deze fraude zijn mestverwerkers die sjoemelen met de cijfers van hun mesttransporten. Om fraude aan te tonen moet de NVWA daarom voor een heterdaadje de mesttransporten controleren. Op dit moment gebeurt dit door het personeelstekort bij de NVWA slechts bij duizend van de miljoen jaarlijkse mesttransporten, 0,1 procent van het totaal. Vrij spel dus voor boeren en mestverwerkers die willen frauderen.

Gaat u nu niet gelijk alle boeren als mestfraudeurs bekijken. Als een moslim een terroristische aanslag pleegt, zien we toch ook niet gelijk alle moslims als terroristen? De meeste boeren zijn echt van goede wil. Dat maakt het probleem dat de mestfraude met zich meebrengt echter niet minder groot. Want meer mest betekent een grotere stikstofuitstoot. Wellicht ook in Ede want de meeste fraude vindt onder andere op de Veluwe plaats. En terwijl de gemeente Ede zich dus inspant om met allerlei projecten en veel belastinggeld de stikstofuitstoot te beperken, gaat die stikstofuitstoot door die mestfraude misschien wel gewoon omhoog. Dweilen met de kraan open heet dat en geen mensen om de kraan dicht te draaien.

Gelukkig speelt het personeelstekort niet bij de aanpak van de bijstandsfraude in Ede. Ik schreef er vorig jaar in een column al over. Edenaren die een bijstandsuitkering ontvangen, worden voortaan beter in de gaten gehouden nam het Edese College zich in 2019 voor. Ede vermoedt namelijk dat er meer bijstandsfraude is dan de officiële cijfers aangeven. Extra inzet van personeel dus want, “We moeten het onrechtmatig gebruik van de bijstand terugdringen, ” zoals het Edese College indertijd stelde.

Geen personeel voor de aanpak van illegale bomenkap en mestfraude. Wel personeel voor de aanpak van vermoedelijke bijstandsfraude.

Ik ben altijd blij als iemand de juiste prioriteiten weet te stellen.

 

Bronnen:

https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/boom-kappen

https://oddevallei.nl

https://www.nvwa.nl/

https://fd.nl/economie-politiek/1363228/toezichthouder-nvwa-staat-machteloos-tegenover-mestfraudeurs

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z19495&did=2020D41467

http://www.ededorp.nl/jos-van-der-panne/de-meeste-bijstandsgerechtigden-deugen/

1 thought on “Vrij spel voor illegaal bomen kappen en mestfraude

  1. Maar wel capaciteit bij de gemeente en de ODDV om inwoners de gemeente uit te pesten met heel ver gezochte handhavingen zoals een dijkje van 40 centimeter hoog en een stukje verharding die het open landschap verstoort (in tegenstelling tot parallel daaraan toegestane stenen muren)……. Je kunt maar prioriteiten stellen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *