Positie burgemeester in Raad van Advies Nat. Park is onhoudbaar

De burgemeester van Ede kan niet langer lid blijven van de Raad van Advies van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Die conclusie is onontkoombaar omdat het Nationale Park een resort hotel wil bouwen op haar grondgebied en daarvoor toestemming nodig heeft van het gemeentebestuur van Ede. Als lid van het gemeentebestuur moet de burgemeester dan oordelen over een plan dat mogelijk ook al ter sprake is geweest in de Raad van Advies van het Park.

Mogelijk, want controleren kunnen we dat niet. Het Nationale Park weigert namelijk om de gemeente Ede toestemming te geven de notulen van bijeenkomsten van de Raad van Advies vrij te geven. Dit deelde de gemeente mij mee na mijn verzoek om inzage in deze notulen.

We weten dus niet of en zo ja hoe de burgemeester heeft geadviseerd over dit plan van het Nat. Park.
We weten wel dat het college van Ede al snel aangaf een meerwaarde te zien in het resort plan.
We weten weer niet in hoeverre de mening van de burgemeester een rol heeft gespeeld in dit collegeoordeel.
We weten weer wel dat deze situatie in strijd is met de gedragscode integriteit voor dagelijkse bestuurders.

Want in die gedragscode staat dat politieke ambtsdragers zich bewust moeten zijn dat zij altijd verbonden zijn met professionele en persoonlijke netwerken. Netwerken die ‘onbewust’ een invloed kunnen hebben op de keuzes en acties van de politieke ambtsdrager. En dat dit risico van ‘netwerkcorruptie’ de integriteit en de kwaliteit van het lokaal bestuur onder druk kan zetten.

Getuigt dit niet van teveel wantrouwen in een maatschappij die al bol staat van wantrouwen? Nee, je moet als bestuurder elke schijn van belangenverstrengeling vermijden en die schijn is hier duidelijk aanwezig.

Het helpt daarbij natuurlijk niet dat de laatste collegeonderhandelingen in het Parkpaviljoen in het Nationale Park plaatsvonden. En ook niet dat de gehele gemeenteraad op 6 september 2022 door de directeur van het Nationale Park is uitgenodigd voor een Hertenbronst excursie inclusief maaltijd.

Wat ook niet helpt is dat het de burgemeester en wethouders van Ede blijkbaar niet interesseert dat het te bouwen resort hotel gepland is op de plek  van de voormalige Hoenderlose voetbalclub S.V. Beatrix. Aan het bestaan van deze club kwam een einde toen het Nationale Park in 2012 de huur met 400% verhoogde. De club kon dat niet betalen en besloot, toen het Park dreigde met een ontruimingsprocedure, ermee op te houden.

En dat de komst van het resort hotel betekent dat er een einde komt aan de natuurcamping op het Nationale Park interesseert dit college blijkbaar ook niet. Die natuurkampeerders kunnen net als de club indertijd gewoon opzouten, al proberen de kampeerders dat via een petitie, hier te tekenen, nog tegen te houden.

Het mag natuurlijk dat deze dingen het college niet interesseert, nou ja eigenlijk niet. Maar wat zeker niet mag is dat deze desinteresse ook hier mogelijk beïnvloed is door het lidmaatschap van de burgemeester van de Raad van Advies van het Nationale Park.

Daarom burgemeester, uit naam van de bestuurlijke integriteit: geef dit lidmaatschap op.

https://vng.nl/sites/default/files/2021-04/modelgedragscode_integriteit_voor_dagelijks_bestuurders.pdf

https://petities.nl/petitions/behoud-natuurcamping-nationaal-park-de-hoge-veluwe?locale=nl

https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/organisatie

5 thoughts on “Positie burgemeester in Raad van Advies Nat. Park is onhoudbaar

  1. Over dat resort lees ik nu voor het eerst en dat is natuurlijk geheel mijn tekortkoming. Mijn vraag is wel in hoeverre stikstofnormen hier een spaak in het wiel kunnen steken. Hopelijk wordt het tegengehouden.

    1. Een groep direkt aanwonenden en andere bewoners van Hoenderloo houden het verloop van de plannen nauwlettend in de gaten. Het kan niet zo zijn dat boeren moeten halveren of stoppen en dat zo’n megalomaan plan (170 bedden is formaat vd Valk) gewoon door kan gaan omdat alle betrokken burgemeesters en de commissaris van de koning in de adviesraad zitten…

  2. Dat de camping moet wijken voor parkeerplaatsen voor het resort is een hele akelige gedachte, zo’n unieke camping. Ik hoop dat sluiting niet doorgaat en dat er creatief gekeken gaat worden naar alternatieven voor de parkeerplaats, dan is het volgens mij beide mogelijk.

  3. De toegangsprijs voor bewoners van de gemeente Ede (de z.g. beschermers) is een paar jaar geleden ineens verviervoudigd!!. Plotseling is me helder waarom dat toen zo gemakkelijk ging. De plaatselijke “politiek” wilde zich er toen niet in mengen, nu is duidelijk waarom…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.