Belangen-verstrengeling

Vandaag heeft mijn fractiegenoot @ErnstSteinmeier zijn ontslag aangeboden als fractievolger. Reden: sommige partijen in de raad vinden zijn nieuwe onbezoldigde nevenfunctie als voorzitter van Stichting…