Latente vergunningen bedreigen toekomstplannen Otterlo

Hoeveel kippen, varkens, vleeskalveren, koeien, camperplaatsen, vakantiebungalows komen er nog bij in het buitengebied van Otterlo? De gemeente Ede weet het misschien, maar zeker is dat niet. Het hangt er vanaf of ze inzicht hebben in hoeveel latente vergunningen er zijn. Latente vergunningen? Ja, latente vergunningen. Vergunningen die in het verleden afgegeven zijn maar nog niet of niet volledig zijn benut. Heeft bijvoorbeeld een recreatiebedrijf een vergunning om vijftig bungalows bij te zetten, maar heeft de ondernemer deze nooit gebouwd dan kan zij deze alsnog gaan bouwen. Hetzelfde geldt voor een boer die een vergunning heeft voor een stal met koeien, maar deze nooit gebouwd heeft.
Die latente vergunningen geven zo ruimte voor veel meer stikstofuitstoot dan er nu plaatsvindt. Volgens een onderzoek bedraagt die ruimte voor extra uitstoot op landelijk niveau zelfs nog zeker dertig miljoen kilo stikstof.

Lastig die extra uitstoot van stikstof omdat je zo dus niet weet waar je aan toe bent. En dat in een tijd dat de gemeente Ede met allerlei gebiedsprocessen bezig is. Ook in Otterlo waar de gemeente samen met de bevolking vorm wil geven aan de toekomst van het dorp.  Minder recreatiedruk, herstel natuur, vergroting verkeersveiligheid en ruimte voor woningbouw en natuur inclusieve landbouw, zijn daarbij kort samengevat de wensen van de Otterloërs. Wensen waarbij echter juist de terugdringing van de stikstofuitstoot een van de belangrijkste voorwaarden is.

En zo kan het gebeuren dat de gemeente om woningbouw mogelijk te maken een kalverenstal wil uitkopen terwijl even verderop op basis van een latente vergunning een ondernemer toestemming krijgt een kalverenstal te bouwen. Of de gemeente wil, naast de stikstofuitstoot, de recreatiedruk in een bosgebied verlagen terwijl grenzend aan dat bos een recreatiebedrijf, ook weer op basis van een latente vergunning, toestemming krijgt om uit te breiden. Dweilen met de kraan open heet dat geloof ik.

De ondernemer valt hierbij op zich niks te verwijten. Er zijn in het verleden plannen gemaakt en de gemeente is hiermee akkoord gegaan. Je zou kunnen verwachten dat een ondernemer kijkt wat zijn plannen voor effect hebben op de omgeving, maar uiteindelijk is het de taak van de overheid het algemene belang in de gaten te houden. Dat is te weinig of niet gebeurd en dus zitten we nu met de gebakken peren.

Toekomstplannen hebben daardoor eigenlijk geen zin zolang niet duidelijk is hoeveel extra stikstof uitstoot of recreatiedruk door latente vergunningen nog plaats gaat vinden. Voor het succes van die toekomstplannen moet de gemeente daarom eerst eens duidelijk krijgen hoeveel van die vergunningen er zijn en bedenken hoe ze dit probleem samen met de vergunninghouders wil gaan oplossen.

De gemeente Ede lijkt hier echter nog niet van doordrongen. Sterker, in plaats van zich te verdiepen in hoeveel van die latente vergunningen er zijn, is ze bereid nieuwe vergunningen voor uitbreidingen te verstrekken. Zo keurde het vorige college een week voor de verkiezingen de uitbreidingsplannen van de bungalowpark keten Europarcs in Otterlo goed. De wereld op zijn kop.

Het lijkt er daarom op dat we voor we het probleem van de latente vergunningen kunnen aanpakken eerst het probleem van de latente gemeente moeten oplossen.

Latent betekent namelijk ook slapend.

Bronnen:

https://www.groene.nl/artikel/nieuwe-vergunningsregels-bieden-ruimte-voor-meer-stikstofuitstoot

https://www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *