DE GEMEENTE EDE HEEFT GEWONNEN!

Op 24 januari 2013 won de gemeente Ede de eerste prijs! Ede werd aangewezen als vestigingslocatie voor het voedselpretpark De World Food Experience.

Was er eigenlijk wel een wedstrijd? Op de website van het pretpark wordt vermeld dat op een gegeven moment er nog 5 locaties in de race waren als vestigingsplaats: Ede, Rotterdam, Schiphol, Amsterdam en Venlo (het Floriade-terrein). De wedstrijd werd, zo staat ook op die website, uitgeschreven door de Stichting World Food Centers.

Eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Maar waar kun je zien wanneer die wedstrijd is gehouden? Was het wel een echte wedstrijd? Er is tot op heden nergens iets te vinden over die krachtmeting. Heeft de gemeente Ede wellicht financiële uitgaven moeten doen om die hoofdprijs in de wacht te slepen?

Die antwoorden zijn er nog niet. Daarom leek het mij gepast om op 2 janauri j.l. een Woo-verzoek in te dienen bij de plaatselijke overheid, de gemeente Ede. De Wet open overheid (Woo) is duidelijk: de overheid (dus ook de gemeente Ede) dient transparant te zijn over haar handelen. Hoe is bijvoorbeeld de hoofdprijs tot stand gekomen?

Waarom heeft de gemeente Ede gewonnen? Heeft de gemeente Ede vooraf verwachtingen gewekt bij de wedstrijdleiding? Kortom, binnen 28 dagen na 2 januari j.l., dus uiterlijk op 30 januari a. s., dient de gemeente Ede antwoord te geven op de vele vragen die door mij gesteld zijn aan deze gemeente. 

Maar daarvoor, donderdag 26 januari a.s., zal de Edese wethouder Meijer mondelinge informatie geven aan de gemeenteraad over het voedselpretpark, des middags om 17.00 uur in de gemeentelijke raadszaal.

Zal hij dan informatie geven over het vernietigde bestemmingplan van het voedselpretpark? Gaat hij vertellen wat het college van plan is? Geeft hij informatie over de DUMAVA-subsidieregeling? Is daaruit een bedrag toegekend aan de gemeente? Heeft de gemeente Ede al een verplicht advies gekregen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed? Zal er op 1 maart a.s. een voortgangsrapportage zijn van het voedselpretpark, zoals afgesproken? Zijn de bouwkosten van het park verder gestegen? Welke vertraging is er nu opgetreden? Of kiest hij ervoor om te zeggen dat het park tenslotte een geheel eigen verantwoordelijkheid heeft en dat we moeten afwachten wat het bestuur van dat park gaat doen. Dat bestuur bestaat trouwens nu niet meer uit 5 personen maar uit 3 personen. Maar dit terzijde.

Kort nadat de Raad van State het bestemmingsplan van het pretpark had vernietigd kwam er in een dagblad commentaar van de gemeente Ede. Die gemeente liet het volgende optekenen: “De gemeente had rekening gehouden met een mogelijke uitspraak als deze”. Dat is wel lachen, zo’n uitspraak! Ik geloof er niets van. Maar ongetwijfeld weet wethouder Meijer ook daar een mooie draai aan te geven a.s. donderdag!

Zou het niet veel verstandiger zijn voor die wethouder dat hij zich gaat bezighouden met alledaagse zaken die eigenlijk niet fout kunnen lopen? Zoals bijvoorbeeld het jaarverslag leerplicht 2021 – 2022? Dat verslag had de wethouder voor 1 oktober 2022 aan de gemeenteraad moeten sturen, maar tot op heden is dat jaarverslag nergens op de gemeentelijke website te vinden. Toch wordt  op die site aangegeven dat op 26 januari a. s. dat verslag aangeboden zal worden aan de gemeenteraad. Gewoon wel doen wethouder Meijer! Het vorige jaarverslag 2020 – 2021 kwam ook al maanden te laat naar de raad. Wat geeft dat nou? Die wethouder heeft zo meteen lekker veel tijd over om dit soort makkelijke zaken wel tot een goed einde te brengen.

Nu wellicht het voedselpretpark niet doorgaat kan de wethouder troost vinden in een mooi jaarverslag Leerplicht 2021 – 2022 en dat delen met de gemeenteraad. Dan is iedereen weer tevreden, vooral het murmelend achtergrondkoor, namelijk de gemeenteraad (dit laatste met dank aan Astrid Wagenaar).  

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *