Landschap met zonnepanelen

Het nieuwe landbouwgewas zonnepanelen rukt op in Nederland. Ook in Bennekom. Tien hectare agrarische grond vol met zonnepanelen gaan daar het landschap vullen. En waarom niet, het is een makkelijk gewas, nog veel makkelijker dan een Fuchsia mevrouw Schmidt!
Je plant het en het kan 20 jaar blijven staan. Bemesting is niet nodig, met onkruid moet je er alleen voor zorgen dat het niet boven het gewas uitgroeit. Het enige is dat je de panelen schoon moet houden, maar dan heb je ook wat: een gewas met een voorspelbare opbrengst dat ook nog bijdraagt aan de klimaatdoelstelling van de gemeente Ede. Wat wil je nog meer zou je zeggen.

De collegepartijen in de gemeenteraad van Ede zijn vast enthousiast. In het bestuursakkoord 2018-2022 dat CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, GroenLinks en VVD in maart sloten is immers de doelstelling vastgelegd om 50 hectare met zonnepanelen in Ede aan te leggen. Die 10 hectare in Bennekom zijn dus een mooi begin.

Toch is niet iedereen blij. Een comité verontruste omwonenden schreef een discussienota met tal van bezwaren en zorgen, onder andere  over de gevolgen voor natuur en landschap. Een groep van natuur- en milieuorganisaties en, opvallend, boerenbelangenclub LTO onderschrijft de nota. Daarnaast stelde collegepartij CDA, ook opvallend, in juni een reeks vragen aan het College over die geplande zonnepanelen in Bennekom.

Wat het CDA betreft vraag je je af of dit geen ‘Bumaatje’ is. Eerst zoals CDA Tweede Kamer fractievoorzitter Sybrand Buma klimaatdoelstellingen onderschrijven en als het op maatregelen aan komt populistisch meehuilen met tegenstanders van die maatregelen.

Laten we niet te cynisch zijn. Als mensen, zoals in Bennekom, hun zorgen uiten, is het goed als politieke partijen daar oor voor hebben en die zorgen doorgeven. En die zorgen zijn terecht want er staat nogal wat te gebeuren. Volgens ingewijden is in Nederland om de klimaatdoelstellingen te halen 220.000 hectare landbouwgrond voor zonnepanelen nodig. Dat is 10% van de totale landbouwgrond in Nederland, een gebied groter dan het IJsselmeer.

Waar gaan we die zonnepanelen allemaal laten? Je zou zeggen, begin met de daken vol te leggen. Toch gebeurt de plaatsing vooral op grond in het buitengebied zoals het voorbeeld Bennekom laat zien. Om grote klappen te maken is tien hectare grasland namelijk makkelijker vol te zetten dan 10 hectare daken. En omdat het een interessante financiële optie is, werken veel grondeigenaren en dus ook boeren hier aan mee.

‘Boeren?’, hoor ik u zeggen. ‘Het LTO, de boerenbelangenbehartiger, is toch kritisch?’ Ja dat klopt. Niet iedereen in agrarisch Nederland is enthousiast. Wat betekent 20 jaar zonnepanelen bijvoorbeeld voor de vruchtbaarheid van grond?  Wat doet het met de grondprijzen en niet in het minst wat betekenen al die hectares met zonnepanelen voor het landschap?

Boeren en landschap. Veel mensen zien de boer als de landschapsbeheerder. Ik vind dat daar zeker in de gemeente Ede, met al die stallen vol intensieve veehouderij, wel wat op af te dingen is. Als agrarische grond dan ook nog gebruikt gaat worden voor de verbouw van zonnepanelen komt die landschapsbeheerfunctie van boeren nog sterker onder druk te staan.

Ik rijd regelmatig door het buitengebied van Ede. Ik zie dan veel stallen met daken zonder zonnepanelen. Ik zie sowieso in Ede nog veel daken zonder zonnepanelen. Hoeveel dakoppervlak zou dat zijn? Misschien wel 50 hectare?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.