Ondermijning ook in Ede

In de Gelderlander van vandaag zag ik een artikel van de hand van Bert Komdeur (CDA-statenlid in Gelderland). Omdat ik Bert nog ken uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw was mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Het artikel opent vetgedrukt met: “Ondermijning kent geen coronapauze”. Ik associeerde dit te snel met de plannen voor ‘geothermie’ in #Ede. Een vorm van mijnen naar warmte. Bij geothermie haal je warmte uit door de aarde opgewarmd water dat zich diep onder de grond bevindt. Meestal gebruikt men het water op een diepte tussen de 2 en 3 kilometer. De bedoeling is, als het allemaal lukt, hiermee de biomassacentrales van warmte te voorzien i.p.v. het verstoken van de zo langzamerhand maatschappij breed verfoeide biomassa.

Maar nee, Bert wilde wel de bodem in (“Ondermijning is veenbrand, waar je gaat wroeten, daar wordt het gelijk heel groot”) maar niet zó diep dus. Hij bedoelt met ondermijning duidelijk iets anders, maar wat nou precies? Gaat hij er van uit dat het begrip alom bekend is? Ik lees namelijk geen duidelijke definitie van ondermijning. Ik heb die daarom maar even van de site van Politie.nl geleend:

Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken, de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken of het ontstaan van ‘vrijplaatsen’. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, de bedreiging van de burgemeester, of de dumpingen van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Bert heeft gelijk als hij constateert dat de ondermijning nog steeds doorgaat en zelfs toeneemt. We zien immers in onze buitendorpen ook regelmatig dumpingen van drugsafval. En lezen ook met regelmaat dat de politie in onze gemeente weer eens een drugslaboratorium of hennepplantage heeft ontmanteld. En ik denk dat we hier, ondanks alle inspanningen, voorlopig nog geen einde aan zullen zien komen. Met name de coronatijd die voor agrariërs, bedrijven op o.a. bedrijventerreinen en vakantieparken veel financiële problemen heeft meegebracht kan voor hen een aanleiding zijn om voor de verleiding te zwichten en leegstaande panden ter beschikking te stellen. Uiteraard tegen de broodnodige vergoeding. Overigens geeft dit ook aan dat hulp van de overheid om deze groepen nu financieel te helpen meerdere doelen heeft.

Wel mis ik nog het besef en de duiding dat de onderwereld alleen hun gigantische winsten kan witwassen en investeren met behulp van de bovenwereld. Het zijn dus niet alleen degene die hun pand beschikbaar stellen, maar ook juristen, notarissen, financieel deskundigen en investeerders uit die bovenwereld die al dan niet bewust, hand en spandiensten leveren om de financiële motor van de onderwereld op gang te houden. Ook die groep moet aangepakt worden.

Het is een goede zaak dat nu ook het besef doordringt in de Gelderse Staten en dat de plaatselijke overheden steun kunnen verwachten. Ik ben dan ook blij met de oproep van Bert: “Samen kunnen wij het verschil maken, maar dat kan alleen door allemaal aan hetzelfde touw te trekken”.

Maar Bert, dan wel allemaal aan dezelfde kant hé? Anders komt er nog geen beweging in.

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.