VOORUITBLIK

Het jaar is bijna weer voorbij. Achterom kijken laat ik wel aan anderen over. Daarom kijk ik alvast liever vooruit naar allerlei ontwikkelingen in onze mooie gemeente Ede. In dat kader mijmer ik graag wat en denk daarbij: Wordt 2020 het jaar dat…

Edenaar René Verhulst eerste wordt op de allereerste marathon van Ede. Althans in de categorie ‘burgemeesters boven de 55 jaar afkomstig uit de regio Foodvalley’.

Nu het bedrijfsleven het volledig laat afweten daarom het collectief van columnisten van EdeDorp volledig afzien van hun salaris om vervolgens hiermee voor 50% in het World Food Center te gaan participeren en daarmee het hele project uiteindelijk gaan redden.

De Edese oppertweeter Joop Eding tijdelijk uit de running zal zijn omdat een medisch specialist uit het Gelderse Valleiziekenhuis hem als eerste officiële patiënt wereldwijd met een twitterarm diagnosticeert? Hij na herstel toch nog eens drie extra accounts gaat beheren.

Oud wethouder Marije Eleveld met nog veel meer onthullingen komt over de actuele Edese politiek nu zij steeds meer als gewone burger goed zicht op dingen is gaan krijgen.

Mo uit Ede op zijn vraag naar het wachtgeld aan oud-wethouders antwoord van gemeente Ede kan krijgen mits hij/zij de anonimiteit opgeeft. Mo via twitter hierop reageert met de eerste twee regels van het lied van Ciske de Rat?

De SGP Ede in gewetensnood komt omdat één van de kerken uit de achterban een nieuw megakerkgebouw op ‘kostbare landbouwgrond’ wil realiseren en de partij hier eigenlijk heel erg op tegen is. De SGP dan ook uiteindelijk heel principieel reageert met ‘Ze kunnen het dak op!’

Theo van der Rijt ijskoud doorgaat met het pleiten voor een overdekte evenementenhal in Ede waarin de schaatssport centraal moet komen te staan.

De skeave huse er uiteindelijk in Ede komen. Dat na lang touwtrekken over de locatie en het aantal ze in de tuin bij het raadshuis komen te staan. En dat één van deze ‘aso-woningen’ gebruikt zal worden door rokende raadsleden mocht het regenen tijdens de vele schorsingen die ook weer verwacht worden.

Er in Ede plannen voor het World Media Center en het Galaxy Science Center worden gelanceerd.

Het in eerste instantie er op lijkt dat de langdurige wens van een recreatieplas in de omgeving van Ede gestalte krijgt. Echter blijkt het de zoveelste breuk in het leidingwaternet te zijn.

Het aantal opgerolde wietplantages in gemeente Ede dusdanig groot is dat met de bouw van een vierde biomassacentrale gestart gaat worden.

Dat Burgerbelangen met het voorstel komt de monumentale treinverbinding Ede-Wageningen in ere te herstellen. Bij een raadsmeerderheid zegt fractieleider Ruben van Druiten toe om voortaan in het kader van de duurzaamheid per fiets naar de raadsvergaderingen te komen. Het plan wordt uiteindelijk met 39 tegen 0 verworpen vanwege grote twijfel aan de haalbaarheid van dat laatste punt.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *