TRANSPARANTIECLUB

Wat nu als Bram van der Beek, raadslid te Ede, stratenmaker of filiaalmanager bij een lokale supermarkt zou zijn geweest? Nou… dan zou binnenkort worden begonnen met het volleggen van enkele weilanden tussen Ede en Wageningen met zonnepanelen. Project Nergana als belangrijk onderdeel om de voorgenomen energietransitie van gemeente Ede een flinke boost te geven om zo op tijd klaar te zijn met de doelstellingen voor een duurzamer energiebeleid.

Maar Bram van der Beek, raadslid te Ede, is dagelijks werkzaam voor het bedrijf dat deze zonnepanelen gaat exploiteren en dan komt belangenverstrengeling om de hoek kijken. De verhoudingen binnen de Edese raad waren dan ook 19 voor en 19 tegen en daar stond Bram als de beslissende nr. 39. Hij besloot dan ook om zich (begrijpelijk) te onthouden met als gevolg een zogenaamd staken van stemmen. Het onderwerp zou dan ook later weer op de politieke agenda komen te staan.

Intussen was het Bram van der Beek, raadslid te Ede, ook duidelijk (gemaakt) dat ‘voor’ gaan stemmen uiteindelijk geen belemmering hoefde te zijn. Dus bij de tweede stemming wilde hij dat dan ook gaan doen en bracht de burgemeester op de hoogte van zijn veranderde visie. Alleen werd deze persoonlijke omslag niet verder gecommuniceerd aan de raad/oppositie waar intussen wel ‘onraad’ werd geroken. Er zou dan ook even tien minuten geschorst worden voor intern overleg.

Achter de schermen echter koortsachtig en langdurig overleg en de hondstrouwe thuiskijkers mochten dan ook heel transparant zo’n drie uur lang tegen het beeldscherm met ‘even geduld’ aangluren. Uiteindelijk werd besloten om een onafhankelijke instantie naar de gang van zaken te laten kijken en de definitieve stemming uit te stellen. Afgelopen week kwam dan ook advocatenkantoor AKD met hun conclusie over wat wellicht de boeken in zal gaan als het ‘Nergana-incident’.

Het handelen van de heer Van der Beek is niet transparant geweest en staat haaks op het kernbegrip openheid” was dan ook de eindconclusie. Maar er was meer want de advocaten adviseren ook de raad om een kleine club, een commissie in te stellen om in het algemeen ‘transparantie plek te geven’. Is dat wel zo nodig in politiek Ede waar zwijgplicht, besluitvorming in besloten vergaderingen/achter de schermen of niet publieke schorsingen schering en inslag zijn?

De vraag stellen is ‘em beantwoorden! Ons ‘controversieel’ raadslid heeft intussen publiekelijk spijt betuigt van de gang van zaken. Wat nu als naast Bram van der Beek, raadslid te Ede, al z’n raadscollega’s – de wethouders – de burgemeester – en ambtenaren dit ook eens gaan doen voor zaken waarbij de zo gepredikte transparantie is geschonden? Ik mag aannemen dat het dringen wordt door al die schuldbelijders daar op de stoep van die nieuwe transparantieclub!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.