Herr Flick

De eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen was meer dan aan te gluren! Twee frisse jongens uit Amsterdam kwam onze volksvertegenwoordigers een lesje bestuursrecht geven en dat was nodig omdat we er zelf niet meer uitkwamen en er nog zo’n twintig stemmingen over Nergena in het verschiet lagen om van het Binnenveld een Spiegelveld te maken. Net lang zo stemmen totdat er een tegenstander met Corona thuis zit en er een meerderheid gehaald kan worden.

Je moet wat doen om die lobbyisten tevreden te houden. Nou hebben we in Ede zelf een batterij juristen in het dorpshuus zitten maar die hebben zich in het verleden niet echt bewezen als winnaars dus hebben we maar een klein vermogen uitgetrokken, geld zat in Ede nietwaar, om de heer Flick en zijn jongere broer even uit te laten zoeken hoe het ook al weer zit en zat.

De mannen moeten zich een soort ontwikkelingswerkers hebben gevoeld bij zoveel onkunde en hebben naast een zak geld nu ook een gutmenschervaring opgedaan. Op de Grachtengordel staan we nu bekend als een soort bananenrepubliek waar je behalve torenhoge rekeningen uitschrijven ook kunt werken aan je imago als bestuurlijk zendeling.

Dank dus aan alle Edese juristen en bestuurders met hun eigen analyses van deze zaak die allemaal niet bleken te kloppen. Terwijl ze ook gewoon Erik Wesselius hadden kunnen vragen die het op www.ededorp.nl gratis en voor niks publiceerde.

Onze Amsterdamse ontwikkelingswerkers adviseerden onze raad en passant een klein clubje op te richten in Ede  “waar een eventueel persoonlijk belang van een raadslid aan de orde kan komen, waar afweging van belangen een plek kan krijgen en waar vervolgens in de raadsvergadering transparantie over kan worden gegeven.”

Daar zit best iets in. En nou gebeurt er iets grappigs: zonder dat de Amsterdamse vrinden het noemden ging iedereen er direct van uit dat dit clubje zou bestaan uit Edese politici. Een clubje uit de Edese gemeenteraad dat de Edese gemeenteraad gaat controleren. Dan weet je al: dat wordt niks. De Edese gemeenteraad krijgt het nauwelijks voor elkaar het college te controleren laat staan zichzelf.

Maar het goede nieuws is: we hebben al zo’n clubje! Regelmatig zitten fractievoorzitters bij elkaar om de agenda door te nemen, praktische zaken te regelen en, bijvoorbeeld, om te kijken of er raadsleden persoonlijke belangen hebben bij raadsbesluiten. Het heet het Presidium maar ze zijn ze niet echt transparant want de notulen worden tegenwoordig niet meer gepubliceerd. En bovendien: allemaal weer politici. En ze hebben tijdens de hele Nergenasoap geen woord gezegd.

We hebben dus een clubje nodig zonder politici maar dat wel dicht bij het vuur zit.

Nog meer goed nieuws: dat bestaat al! De Rekenkamercommissie. Nou ja, burgers. Tot voor kort zat de oudfractievoozitter van de PvdA Ede er in die zijn eigen besluiten keurde en daar gek genoeg niets meer van af wist. En die hele Rekenkamercommissie heeft tijdens de hele Nergenasoap niet van zich laten horen.

We hebben dus een burgemeester, een griffier, een Presidium en een Rekenkamercommissie die het allemaal niet goed hebben gedaan. We zoeken dus een clubje burgers die politiek bewust zijn die controle kunnen uitoefenen op het politieke proces in Ede.

Tja, waar vind je die….

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.