NONSENS & ACHTERDOCHT

Afgelopen week meldde journalistiek onderzoeksbureau Spotlight dat het moeilijk is om maar iets inzage te krijgen in de herkomst van het hout dat in de Edese biomassacentrales aan het alles verterend vuur wordt prijsgegeven. Want de grote vraag is nog steeds of het echt altijd gaat om afvalhout of dat er bij het ‘onderhoud’ van het bos toch niet te nauw wordt gekeken? Of nog veel erger… dat er hout wordt gebruikt uit speciaal daarvoor compleet gekapte bossen elders op de globe. Want uiteindelijk gaat er in deze tak van ‘sport’ wel heel veel (subsidie) geld om en kunnen we gerust stellen dat biomassa=megakassa!

Collega columnist Douwe Meijer liet tevens op twitter weten: “Op 10 februari heb ik gevraagd naar de prijs die Ede voor de geleverde biomassa ontvangt. Wob-termijnen overschreden, talloze gezwarte pagina’s ontvangen, twee keer een hoorzitting afgelast. Nog geen antwoord.” Kortom, u begrijpt dat men bij het warmtebedrijf en gemeente Ede geen dansjes van vreugde maakt rond het journalistieke vuur als er vragen worden gesteld hoe het nu precies zit met de oorsprong van het verstookte hout? Ik schakel nu even over in de behoedzame modus… Zou er dan wellicht – heel misschien – toch ietsjes – te verbergen zijn?

Bij een deel van de Edese raad speelt deze materie ook en er zijn dan ook al wel vragen richting het college gesteld. Zo liet CU-raadslid Bram van der Beek weten: “En ja, ik zet me voor en achter de schermen in om die transparantie over de herkomst (en andere zaken) te regelen.” Dat is natuurlijk goed om te horen maar ook erkent hij over de gang van zaken bij onze drie lokale stookpaleizen: “Het simpele antwoord dat dit bedrijf binnen de wet- en regelgeving functioneert. Daar kun je van alles van vinden, maar we kunnen niet zomaar bovenwettelijke eisen stellen aan een bedrijf.”

Het raadslid vervolgde verder: “Ik zeg volgens mij dat ik me ervoor inzet. Niet dat het geregeld is. Ik krijg dezelfde nietszeggende nonsens als jullie.” Dat is natuurlijk van een beduidend bedroevend gehalte. Het is dus zover hier in Ede dat zowel raadsleden, journalisten en columnisten geen helder antwoord op een simpele vragen mogen krijgen. Ach… konden die drie centrales maar gevoed worden door al die nonsens en de intussen florerende achterdocht. We zouden er hier in Ede dan zondermeer voorlopig met z’n allen erg warmpjes bijzitten… en de bossen ongemoeid blijven!

 

Bron:  Warmtebedrijf Ede blijft vaag over herkomst biomassa – Bureau Spotlight

 

1 thought on “NONSENS & ACHTERDOCHT

  1. De beerput zal toch een keer open moeten met dat biomassa verhaal bij de gemeente Ede. Er is daar echt meer aan de hand dan men doet blijken. Bureau spotlight dat (betaald door de gemeente Ede zelf) een soort van onafhankelijk onderzoek doet voor de buhne is het laatste incident in een reeks van gekke toevalligheden. Wie klapt er als eerste uit de school?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *