Hou toch je mond kleintje!

Beroof de geringe niet, omdat hij gering is, en vertrap de ellendige niet in de poort. Spreuken 22:22 HSV

Bij de familie Raadsma duren de maaltijden altijd wel heel erg lang. Dat komt omdat er naast beide ouders maar liefst twaalf kinderen aan tafel zitten. En allemaal mogen ze hun zegje doen over de dagelijkse gang van zaken binnen het gezin. En als één van het kroost een opmerking maakt is er altijd wel een aantal dat daar dan weer op reageert. Kortom, alle gezamenlijke maaltijden in dit gezin nemen dan ook een fiks dagdeel in beslag en daar hebben de grotere kinderen dan ook steeds meer moeite mee…

De oudste kwam dan ook onlangs met een heel opmerkelijk plan om hier eens wat aan te doen. De tijd aan tafel dat één van de kinderen iets mag zeggen gaan we voortaan koppelen aan hoe groot je al bent! De oudste vier vonden het direct een aansprekend idee. Dus hoe kleiner je bent des te minder je mag zeggen aan tafel. Dat irritante geneuzel ook altijd van al die kleinere broertjes en zusjes. Want echt inhoudelijk wijze opmerkingen maken is natuurlijk een kwestie van hoe groter hoe beter…

Absurd dit? Nou, nee hoor. In de Edese gemeenteraad speelt dit dus echt. De oudste en grootste partij, de SGP kwam onlangs met het plan om de spreektijd te gaan koppelen aan de grootte van een fractie. Bij menig onderwerp dat de politieke revue passeert doen alle twaalf partijen hun zegje en door de vele tussentijdse interrupties is het dan ook een tijdrovende kwestie voordat het afgesloten kan worden. Lange en uitlopende en dus extra vergaderingen zijn daardoor dan ook vaak het gevolg…

Dus dan ga je daarvoor een oplossing bedenken. Dat is dan blijkbaar niet het inkorten per onderwerp van de totale spreektijd van alle fracties gedeeld door het aantal. Welnee joh, dan kom je met het onzalige plan om de kleinere fracties hun spreektijd in te willen perken. In de laatst gehouden PDE werd wel heel duidelijk dat een viertal partijen (SGP/CU/GB/CDA) in het college hier niet echt afwijzend tegenover staan. En dat zijn nu allemaal juist grote partijen die ook nog samen een meerderheid bezitten.

Praktisch gezien is de beoogde inperking van de spreektijd van kleinere fracties wellicht nog wel begrijpelijk maar principieel en democratisch uiterst onzuiver natuurlijk. Dat is dan ook een weg die je niet moet willen inslaan. Bedenk a.u.b. wat anders of accepteer het feit dat besluitvorming nu eenmaal veel tijd in beslag neemt. Maar wentel het probleem absoluut niet af op de geringe door deze verbaal te beroven en te vertrappen in de ‘poort’ waar juist de democratie en het levende debat moet floreren…

Hierbij wil ik dan ook als betrokken en kritische inwoner van de gemeente Ede de volgende burgermotie indienen en in algemene publieke stemming brengen:

Tot de volgende gemeenteraadsverkiezing van 2026 geen enkele spreektijd meer, bij welk onderwerp dan ook, voor de indienende en elke sympathiserende partij in de Edese gemeenteraad van dit zeer verwerpelijke ondemocratische voorstel!

Dit zal in ieder geval de fel begeerde reductie van de vergadertijd flink ten goede komen en wellicht ook de afname van arrogantie van de macht bij eerder genoemde partijen…

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-10293,_Los_Angeles,_Kinderreiche_Familie.jpg

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *