Enquête Woningbouw Ede

Naar aanleiding van mijn column Woningnoodzakelijkheid van 7 november 2020 op de website van EdeDorp heb ik besloten eens een kleine enquête te houden onder alle fractievoorzitters in de Edese gemeenteraad. Dit over het onderwerp toekomstige woningbouw in gemeente Ede. De dag daarna legde ik hen, via het e-mailadres vermeld op de website van gemeente Ede, dan ook de volgende vraag voor:

De Gemeente Ede moet in haar beleid voor de komende jaren:

(A) Alles in het werk stellen om een bijdrage te leveren om de algemene woningnood te verminderen en daarmee ook de (lokale) economie te steunen.

(B) Alleen voor bepaalde sectoren (b.v. sociale huur-/starterswoningen) zich inzetten en eventueel zelf zich op dit segment van de woningmarkt begeven om de betaalbaarheid te garanderen.

(C) Helemaal niet meer bouwen maar volledig gericht zijn op een efficiëntere benutting van bestaande woningen, gebouwen en kantoren en daarbij alle natuur- en landbouwgrond in tact laten blijven.

(D) Geen van deze drie.

Ik kreeg dan ook, op volgorde van binnenkomst, de volgende reacties met soms een heel uitgebreide ‘stemverklaring’ er bij. In één geval was niet de fractievoorzitter maar een raadslid zo vriendelijk mij van een antwoord te voorzien. Ik bedank dan ook alle inzenders hartelijk voor hun bijdrage! Mijn eerste voorzichtige poging om in de voetsporen van Maurice de Hond te treden heeft dan ook het volgende resultaat opgeleverd:

Harry van Huijstee (PvdA): Ik denk dat het antwoord B en A moet zijn.

Ellen Wijnsouw (Fractie Wijnsouw): A en deel B  eventueel voor sociale woningbouw/starters zelf zich op dit segment van de woningmarkt begeven om de betaalbaarheid te garanderen.

Thimo Harmsen (VVD): Zoals meestal bij een multiplechoicevraag staat het ideale antwoord er net niet bij. Maar ik wil niet flauw zijn. Als VVD Ede moet kiezen, kiezen we voor A (D zou ook wel heel makkelijk zijn). Opmerkingen: B) VVD Ede is zeker niet voor een rol van de gemeente bij het ontwikkelen van woningen, buiten de verantwoordelijkheden die ze nu heeft (vergunningverlening en dergelijke). We zouden hiermee ook niets oplossen. Ruimtegebrek en doorloopsnelheid plancapaciteit zijn immers de grootste bottlenecks. VVD Ede gelooft er bovendien niets van dat een gemeentelijke corporatie beter in staat zou zijn goedkoper aan te bieden (en zeker niet met dezelfde kwaliteit). C) Deze keuze is prima, maar daarmee komen we niet op serieuze aantallen. Dus gewoon doen! Maar er moet meer gebeuren om niet heel veel mensen in de kou te laten staan. Vandaar A). Ook Ede moet zijn verantwoordelijk pakken en zorgen voor voldoende woningen. En dat in alle segmenten, want doorstroming is cruciaal voor het goed functioneren van de woningmarkt. Deze keuze zal inderdaad niet slecht zijn voor de lokale economie, maar er zijn heel veel argumenten waarom we willen inzetten op bouwen! Landbouwgrond en natuur aanwijzen voor woningen ligt (terecht) zeer gevoelig. Net zoals Landbouwgrond en natuur aanwijzen voor duurzame energie. Zelfs over uitruil tussen landbouwgrond en natuur denken partijen heel anders. Kun je nagaan…… dan wonen wij nog in een van de grootste gemeentes (qua oppervlakte) van Nederland! Ede, zal hoe dan ook een transitie ingaan van verstedelijking. Dit kunnen we ons laten overkomen, of we grijpen de kans om dit kwalitatief hoogwaardig te doen.

Anne-Jan Telgen (CDA): Goede punten die je aandraagt. het CDA kiest voor optie D. Ik kan daar ook wel enige uitleg bij geven, dat zal denk ik je tweede vraag worden. Het is namelijk van alles een beetje. Als er 1 knop zou zijn waarmee je de woningnood zou kunnen oplossen zou dat fantastisch zijn en allang gedaan zijn…. per stelling:

(A) Alles in het werk stellen om een bijdrage te leveren om de algemene woningnood te verminderen en daarmee ook de (lokale) economie te steunen. Het CDA is geen voorstander van een steeds groter wordende overheid, ja de overheid moet meehelpen en de juiste kaders scheppen, maar niet alles op alles zetten om desnoods zelf woningen uit de grond te stampen. Het CDA ziet vooralsnog niet een dusdanige nood dat het opdrachtgeverschap bij de gemeente moet liggen. we zien wel de problemen en de gemeente moet dus de juiste kaders scheppen, maar tot op zekere hoogte.

(B) Alleen voor bepaalde sectoren (b.v. sociale huur-/starterswoningen) zich inzetten en eventueel zelf zich op dit segment van de woningmarkt begeven om de betaalbaarheid te garanderen. Nee, de gemeente moet zich inzetten voor alle segmenten, een doorstroomwoning erbij geeft weer doorstroming, waardoor een starterswoning vrij komt, je moet dus aan het hele pallet denken.

(C) Helemaal niet meer bouwen maar volledig gericht zijn op een efficiëntere benutting van bestaande woningen, gebouwen en kantoren en daarbij alle natuur- en landbouwgrond in tact laten blijven. Nee, niet stoppen met bouwen, het efficiënter benutten van wat we al hebben is daarbij wel een onderdeel. Hoger bouwen in bijvoorbeeld het centrum van Ede is bij ons geen vies woord, waarom zijn daar niet alle gebouwen 5 hoog? waar mag je de hoogte in, waar niet, dat zijn vragen die het CDA bezig houdt.

Stephan Nijenhuis (D66): Ik denk dat de visie van mijn fractie zich het dichtste bij punt A bevindt. Ik wil wel benadrukken dat we ook vooral de juiste woningen moeten bouwen (starters + senioren i.p.v. alleen eensgezins), maar we moeten hard aan de slag om de woningnood tegen te gaan. Daarvoor moeten we ruimte maken om te bouwen. Indien we kiezen voor een toekomst zonder groei, betekent dat hoe dan ook dat huizenprijzen zullen gaan stijgen en woningen onbereikbaar worden voor Edese starters (geldt uiteraard ook voor buitendorpen). Oplossingen in de trant van “eigen volk eerst” vind ik behalve onfris ook niet het eerlijke verhaal vertellen. Dat gaat namelijk weinig tot niet, zeker niet voor koopwoningen. Daarnaast kun je je afvragen wat voor het effect het zou hebben als alle andere gemeenten dat dan ook gaan doorvoeren en iedereen “opgesloten” zit in de oorspronkelijke gemeente.

Dan is het nu tijd voor een eindconclusie. Allereerst hebben slechts 5 van de 12 fracties moeite genomen om te reageren. Dat is dus omgerekend een wel heel bedroevend ‘opkomstspercentage’ van maar 42%. Ik weet niet of e-mails naar het ‘gemeenteadres’ niet of weinig worden gelezen of men gewoon niet de moeite wilde nemen om de stelling te beantwoorden. Zij die zich ‘van stemming onthielden’ en schitterden door stilzwijgen mogen het zeggen. Maar verbaas je dan ook niet meer over slechte opkomst bij verkiezingen en de kloof die er tussen politiek en burgers is.

Om een duidelijke lijn zichtbaar te krijgen hoe er in politiek Ede wordt gedacht over toekomstige woningbouw is het geringe aantal reacties niet echt toereikend. Maar ik vermoed dat er toch wel een breed gedragen verlangen is om ruimhartig medewerking te verlenen aan verdere groei van Ede. Zelf zou ik meer zien in B/C. Ik heb dan ook het idee dat er ook onder de Edese bevolking veel meer in die richting wordt gedacht dan de raad en het college denkt. Zoiets zou je dus kunnen achterhalen door een heuse opiniepeiling!

Maar gezien de bedroevende deelname aan mijn eerste echte peiling geef ik voortaan mijn portie liever aan fikkie. Want daar lusten zelfs de (Maurice de) honden geen brood van…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *