Vette pech, half miljoen weg

Met het verstrijken van de jaren krijgt mijn lichaam blijkbaar de vorm van een olifant. Daarvoor werd ik laatst in ieder geval uitgescholden bij de supermarkt door een paar ‘verveelde jongeren.’  Gedeeltelijk klopt dat want mijn geheugen is nog zo goed als dat van een olifant

Dus toen ik mevrouw van Drongelen laatst de wethouder hoorde vragen naar de vakantiegeldreserve van de Permar kreeg ik een déjà vu. Drie jaar geleden stond ze ook voor de wethouder samen met good old Evert van Milligen. Want wat was er gebeurd? De Permar ging stoppen. De werknemers hadden al 7 maanden vakantiegeld opgebouwd maar raakten dat recht kwijt als ze in dienst zouden treden bij de nieuwe Permar, Werkkracht.

Gemeente Ede deed niet lullig en stortte meer dan een half miljoen in een reserve vakantiegeld van Werkkracht. Maar vergat dat geld uit de boedel te halen van Permar. Van Milligen snapte dat. De wethouder pareerde met de gebruikelijke verdediging: ‘het is een technisch antwoord’. En ze beloofde dat het geld terugkomt omdat het een hele langdurige lening is. We moesten het maar zien ‘als een soort voorgeschoten bedrag’. Het zou dus allemaal gewoon terugkomen!

Echt niet. De gemeente Ede was vergeten om dat geld van de bankrekening van Permar te halen en betaalde het uit eigen zak. Of het vakantiegeld had gewoon uitgekeerd moeten worden aan de werknemers van Permar, zoals iedereen die tussentijds ontslag krijgt of neemt zijn vakantiegeld krijgt uitbetaald.

We zijn drie jaar en drie dagen verder. De voorzitter van de vergadering is weer DJ Versteeg. En weer pakt mevrouw van Drongelen de microfoon. De nieuwe Evert Van Milligen van de VVD, Bart Omlo, stelt ook kritische vragen. L’histoire se répète!

Vervolgens komt de wethouder. Een andere, maar wel de wethouder want het gaat om de functie en niet om het poppetje. En de wethouder komt met hetzelfde antwoord als zijn voorganger; ‘Het is gewoon pure boekhoudkunde’. En ook nog: ‘de gemeente Wageningen deed precies hetzelfde’. Alsof dat laatste iets uitmaakt. De gemeente Wageningen heeft blijkbaar dezelfde fout begaan maar had maar een paar mensen lopen bij Permar. Dat kostte ze dus heul wat minder dan Ede.

En net als drie jaar en drie dagen geleden verliest de wethouder zich in antwoorden dat het allemaal terug zal komen. Dat het allemaal techniek is. Boekhoudkunde. Accountantsregels. En hij zegt zelfs dat als al die mensen met pensioen gaan dat geld weer vrijvalt.

Totale onzin! Net als de wethouder drie jaar geleden: geklets en gedraai.

Als iemand tussentijds ontslag neemt of krijgt dan ontvangt hij een afrekening van het vakantiegeld. In het geval van Permar ging dat om zeven maanden. Neemt een ander bedrijf die verplichting over dan moet er gewoon betaald worden. Maar de gemeente Ede is even vergeten een rekening te sturen naar Permar van 5,5 ton. Een foutje van een half miljoen euro. Er zijn wethouders om minder naar huis gestuurd maar dat is in andere gemeentes, waar nog wel dualisme is.

Terug naar 2017. Evert van Milligen, die zich in de laatste jaren ontpopte als de Pieter Omtzigt van Ede zei tegen de wethouder: ‘Of is het een foutje gewoon, zeg dat dan eerlijk’. Het was geen foutje. Het was een grote fout. Een fout van meer dan een half miljoen.

Evert van Milligen had gelijk: ‘zeg dat dan eerlijk’.

En zo is het.

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *