EEN ONGEWENST KINDJE

Het kind is er nu eenmaal en daar zal dan ook voor gezorgd moeten worden! Een situatie waarin de zwangerschap is geëindigd met de geboorte van een kind waar niet iedereen in de directe omgeving op zit te wachten. Maar de diezelfde omgeving begrijpt ook dat bij dit voldongen feit men wel verder moet. Er is eigenlijk geen andere keuze dan te zorgen voor dit nieuwe leven, al is het wel met zeer gemengde gevoelens.

Dit beeld kwam afgelopen donderdag bij mij op toen in de raadsvergadering van gemeente Ede, tijdens het oordeelsvormend gedeelte, de biomassacentrales ter sprake kwamen. Jaren geleden had toenmalig wethouder Breunis van der Weerd (SGP) een stevige ‘politieke vrijage’ met een particuliere onderneming. Het resulteerde uiteindelijk dan ook in de bevalling en geboorte van het Edese warmtebedrijf.

Snoeihout zou de basis gaan vormen voor warmtevoorziening van duizenden huishoudens in Ede. Afvalhout dat er genoeg te vinden is in onze bosrijke regio en het zou allemaal hartstikke duurzaam zijn. Een fantastische win-win situatie dus. Het toenmalige college fungeerde dan ook graag als peetouders om de voorspoedige ontwikkeling van het ‘kindje’ van geestelijk vader Breunis en z’n commerciële moeder te waarborgen.

Maar bij het opgroeien van ons ‘energetisch manneke’ wordt het politieke enthousiasme steeds minder. De zo geclaimde duurzaamheid komt sterk ter discussie te staan. Verdwijnt er echt alleen maar puur snoeiafval binnen een beperkte straal rond Ede in de drie biomassacentrales die we hier hebben? We weten dat elders ter wereld complete bossen voor dit doel worden versnipperd. Materiaal dat wellicht ook in Ede is verstookt?

Het warmtebedrijf blijkt dus niet erg transparant te zijn over de herkomst van de biomassa. Verder wordt de nabije omgeving van de centrales geconfronteerd met kwalijke uitstoot. Als een lokale journalist met vragen bij het warmtebedrijf aanklopt gaan al gauw de rolluiken helemaal dicht. Mensen die in de ledenraad van het warmtebedijf zitten worden zelfs op straffe van hoge boetes geacht helemaal niks te zeggen.

Kortom het ventje krijgt steeds meer vervelende trekjes en heeft nu weer fiks geld nodig van de ‘suikerooms’ in het college om de uitstoot verder te kunnen reduceren. Binnen de Edese raad zijn er dan ook steeds meer geluiden te bespeuren dat ze het ‘pubertje van Breunis’ liever kwijt dan rijk zijn. Maar ja, hij is er nu eenmaal wel en buiten de deur zetten is eigenlijk ook geen optie want daarmee zet je heel veel Edenaren letterlijk in de kou.

De partij Mens & Milieu komt dan ook met een radicale optie. De gemeente zou eigenlijk het lastige kind moeten adopteren! De (her)opvoeding door het nieuwe college gaat dan onder pedagogische supervisie van de raad vallen. Natuurlijk eerst proberen met lieve woordjes. Zo niet, dan over de knie met de billen bloot voor een paar ferme politieke tikken. Wellicht is dit wel het meest heilzaam voor ‘ons kind’ en z’n nieuwe ‘pleegouders’…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *