Foutje, bedankt!

Zo gaat het bij de meeste organisaties: de afdeling boekhouding is het hele jaar druk met de administratie en één keer per jaar komt de accountant om de boel te controleren. Na die controle schrijft hij een verslag en een verklaring dat die administratie goed is en het bestuur van de organisatie stelt daarna de jaarrekening vast. De accountant stuurt een vette rekening, het jaarverslag gaat naar het archief om nooit meer gelezen te worden.

Niet bij de gemeente Ede.

De accountant kwam en controleerde de boel. In het eerste (?!) verslag stond dat er een foutje was geconstateerd van een miljoen. Dat klinkt veel maar op een administratie van 450 miljoen is dat niet abnormaal. Het geld was ook niet weg, het was verkeerd geboekt.

De gemeenteraad stemde vervolgens in met die jaarrekening. Vervolgens schrijft de accountant een tweede versie van zijn verslag (?!) En daar is wat in veranderd. Geen spelfoutje of iets dergelijks maar ineens staat daar dat het foutje geen 1 miljoen bedraagt maar dat er voor 2,6 miljoen aan fouten is gemaakt.

En bovendien staat er dat er voor 8,1 miljoen onzekerheden zitten in die jaarrekening. Maar dat verslag verscheen dus pas nadat de gemeenteraad de jaarrekening had goedgekeurd! Ja, er stond in het eerste verslag wel een p.m. post maar dan verwacht je niet dat daar later nog 8 miljoen voor in de plaats wordt gezet. Zeker niet twee weken nadat jij die jaarrekening hebt goedgekeurd tijdens een wonderlijke vergadering die speciaal voor die jaarrekening was uitgeschreven maar waarin niemand wat mocht zeggen.

Probeert die accountant achteraf zijn straatje schoon te vegen? Ik weet het niet maar als ik in de gemeenteraad had gezeten dan had ik me behoorlijk belazerd gevoeld.

Wat is er dan ineens onzeker? Het rapport van de accountant zegt: “vanuit kleine zorgleveranciers worden geen productieverantwoordingen met controleverklaringen verkregen. Daarnaast is voor een beperkt aantal grote zorgleveranciers ook geen productieverantwoording met controleverklaring verkregen. Er is geen zekerheid rondom prestatielevering.” Even in mijn woorden: er is geld betaald, ruim vijf miljoen euro, maar we hebben geen idee of die zorg eigenlijk wel geleverd is.

En dan nog eentje:  “de accountant van de SVB voert geen controles uit op het aspect prestatielevering. De gemeente heeft geen aanvullende werkzaamheden op dit aspect uitgevoerd. Derhalve wordt de totale omvang van de PGB’s aangemerkt als onzeker ten aanzien van het aspect prestatielevering.” Weer bijna drie miljoen.

Geld voor de zorg dus. Er is acht miljoen uitgegeven waarvan de accountant zegt dat het niet zeker is dat die zorg wel is verleend. Nou denk je altijd dat als het om zorg gaat het wel goed zit. Dat was vroeger.

Tegenwoordig staat de zorg bol van fraude van zogenaamde zorgverleners die helemaal geen zorg leveren maar wel rekeningen sturen naar gemeenten die dat toch niet controleren. Maar dat stond dus niet in het rapport dat de gemeenteraad kreeg voordat ze instemden met die jaarrekening. Die zinnen in dat accountantsverslag zijn bovendien een uitnodiging aan malafide zorgverleners om facturen te sturen naar de gemeente Ede want het wordt toch niet gecontroleerd.

Volgende keer toch maar wat meer tijd nemen voor zo’n jaarrekening?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *