Ede, de beste wensen!

Nog één column dit jaar. Ondertussen is het bijna kerst en ook al weer bijna 2019. Waar schrijf je dan over? Het Edese jaaroverzicht van 2018? Een Kerstverhaal? Gewoon weer een lokaal nieuwsfeitje? Nee, even vooruitkijken leek me leuk. Tenminste, ik was vooral benieuwd wat onze politici het komende jaar van plan zijn en dacht: ik vraag het ze gewoon. Zelfs de prachtige titel: “Eindelijk een oplossing voor het fileprobleem in Ede” waar natuurlijk een prachtig kerstverhaal uit voort had kunnen komen kon me daar niet van af brengen. De politici zelf wel bijna want alleen van de PvdA en de CU kreeg ik in eerste instantie een antwoord. (Hulde & dank!) Maar gelukkig volgden er veel meer. Meer dan genoeg zelfs om een leuk beeld te geven wat we in de gemeente Ede in het jaar 2019 van de politiek kunnen verwachten.

Uiteindelijk lukte het alleen Democratische Kiezers Ede niet om een e-mailbericht te beantwoorden. Geen inhoudelijke reactie maar ook niet even een berichtje om te laten weten ze niet meedoen. Beetje jammer. Daarom neem ik maar de vrijheid om voor deze partij zelf een goed voornemen te formuleren: In 2019 proberen we onze e-mail te beantwoorden. Succes daarmee Democratische Kiezers Ede – jullie kunnen het!!

Maar goed, in deze column verder geen gezeur, we sluiten dit jaar positief af en gaan daarom snel door met de partijen die wel reageerden. Eerst even mijn samenvatting en daarna onverkort de verhalen van de Edese politici zelf. Kunt u eens rustig kijken hoe de Edese politieke partijen 2019 in willen gaan.

De PvdA reageerde als eerste. Ze willen hard aan het werk om alvast voor te sorteren op een betere verkiezingsuitslag. Dat harde werken lijkt dus al te lukken, niet alleen een snelle maar ook zeer inhoudelijke reactie. Ze zijn aan het wennen aan hun rol in de oppositie, willen meer op bezoek en extra letten op het sociaal domein. Ook de ChristenUnie reageerde lekker vlot. Mooi concrete voornemens waarvan de meest opvallende wat mij betreft die van de Tiny Houses is.

Ook de reactie van GroenLinks was lekker concreet – heldere plannen voor 2019. Ze gaan onder andere voor meer invloed van burgers, meer gesprek maar ook voor vermindering van de (te) hoge werkdruk van raadsleden. De luchtkwaliteit in onze gemeente krijgt volgens hen te weinig aandacht en daar gaan ze wat aan (proberen te) doen! Gemeente Belangen vond het moeilijk en koos er voor niet te verklappen waar ze volgend jaar hun best voor willen gaan doen. (Ik snap ze best hoor, heb zelf stiekem ook een hekel aan goede voornemens.) Ze maken het goed met een mooie wens voor onze gemeente waarin je eigenlijk nog wel een soort voornemen kunt vinden. “Ede leuker maken!”  Bij de VVD klinkt trots en enthousiasme door in de plannen. Zelf hoop ik vooral dat het ze gaat lukken om hun vierde punt voor elkaar te krijgen, maar ook de rest klinkt ook best gezond!

Het CDA is ook prachtig concreet, knelpunten in het verkeer, lager OZB tarief voor verenigingen – het zal de lezers die mij kennen niet verbazen dat ik enthousiast wordt van de punten van mijn oude clubje, zelfs met de zonnepanelen -op de daken- wens ik ze veel succes! Dan de grootste partij van Ede, de SGP wil net als GroenLinks iets doen aan de werkdruk van raadsleden met effectiever vergadering als concrete oplossing. Ook woningbouw in Otterlo en het verbeteren van de slechte aanrijtijden van de ambulances in de kleine kernen zijn lekker concreet. Burgerbelangen is dat minder. Scherp en nuchter willen ze blijven, ze zien wel ruimte voor verbetering maar waarin blijft spannend.

Als klap op de vuurpijl reageerden EdeNU en D66 nog. EdeNU reageerde zelfs zo uitgebreid dat ik nu ongeveer weet wat ze doen en waar ze voor staan. Had daar wel eens naar gezocht maar kon het nergens online terugvinden. Als eerste noemen ze ook het beter betrekken van de burgers. Ook de focus op financiële en bestuurlijke risico’s, klinkt erg wijs! Bij D66 valt onderwijshuisvesting op, van oudsher werd D66 altijd ‘de onderwijspartij’ genoemd, stoer dat ze in Ede willen waarmaken, hiernaast klimaat en een stukje rondom de gang van zaken in de raad.

Alle partijen die reageerden bedank ik voor de moeite en wens ik veel succes met het realiseren van hun plannen en het doen laten uitkomen van de wensen. Als EdeDorp.nl eind 2019 nog in de lucht is en ik er nog stukjes voor schrijf lijkt het me leuk om dan eens te kijken welke van deze voornemens gerealiseerd zijn en welke (helaas?) nog niet. Edese politici, succes/sterkte/plezier met jullie mooie taak en uiteraard ook met al jullie andere bezigheden.

Ook de lezers van deze columns bedankt voor jullie geduld, ik wens iedereen gezegde Kerstdagen, een mooie jaarwisseling en alle goeds voor 2019 toe.

Volgende week sla ik over, begin januari hoop ik weer een nieuw verhaaltje te schrijven. Hieronder dus nog onverkort en (zo goed als) onaangepast de antwoorden zoals ik ze van de fracties ontving – van elke Edese partij de goede voornemens voor 2019.

We wensen Ede het beste!

 

 

 

A. Versteeg

 

Iets waar u in uw werk als raadslid van baalt dat u zelf wilt veranderen.

We vergaderen te veel als gemeenteraad. Minder/effectiever vergaderen is het doel.

Iets dat u het komende jaar hoopt te kunnen realiseren voor/ in onze Gemeente.

Een laatste stap in het proces om te starten met woningbouw voor starters en senioren in Otterlo.

Iets dat uw partij te veel of te weinig deed waar jullie komend jaar op willen letten.

We hebben veel aandacht besteed aan de slechte aanrijtijden van de ambulances in de kleine kernen. Die aandacht zal blijven. We blijven vechten voor betere aanrijtijden.

Iets waar nu te veel of te weinig aandacht voor is waar u als raadslid iets aan wil proberen te veranderen.

Er is veel aandacht voor wind- en zonne-energie. Ik vind dat er eerst eens goed gekeken moet worden naar goede isolatie van woningen. En naast wind- en zonne-energie dient volgens de SGP ook andere vormen van energieopwekking opgepakt te worden: denk bijvoorbeeld aan wijkwarmtepompen.

 

D. van Drongelen

 

 • Intensivering van contact met individuele burgers, organisaties, bedrijven e.d. die te maken hebben/krijgen met gemeentelijk beleid;
 • Realisatie van Tiny Houses in Ede. Grond is hiervoor beschikbaar gesteld;
 • Bewuste keuze van inzet spreektijd tijdens de PDE: Inbreng bij de onderwerpen waar we verschil kunnen maken. We doen dit al en blijven dit doen, om het debat te stimuleren en onnodig lang vergaderen te voorkomen.
 • Daarnaast blijft de inzet voor wat we belangrijk vinden (zie verkiezingsprogramma) natuurlijk onverminderd.

 

J. van der Schans

 

 

 • Dat de Parklaan toch echt wordt aangelegd.
 • Dat er meer goedkope huur- en koopwoningen worden gebouwd. Op dit moment worden er te weinig goedkope huur- en koopwoningen gebouwd.
 • Samen met inwoners verkeersknelpunten in kaart brengen en aanpakken. Helaas staat de automobilist op veel plekken in de gemeente vast tijdens de spits.
 • Goede wijk-wijkverbinding ter vervanging spoorwegovergang Kerkweg.
 • Een lagere belasting (OZB tarief) voor sportverenigingen, muziekverenigingen en scouting.
 • Meer zonnepanelen op bedrijfsdaken.
 • De boomspiegels, dat stukje grond rondom bomen in het trottoir schoonhouden en goed verzorgen. Nu zijn het nog teveel broeinesten voor onkruid dat dan weer elders op de straat verder groeit. Dit ziet er vies en onverzorgd uit.

 

G. Hazeleger-Demmers

 

 

Wat wij als GemeenteBelangen wel mee willen geven is een nieuwjaarswens voor iedereen in de Gemeente Ede (en eigenlijk ook daarbuiten maar laten we ons tot onze gemeente beperken).

Wij van GemeenteBelangen gaan voor alles wat Ede leuker maakt. En hopen dat iedereen eens wat vaker naar links of recht kijkt om wat meer oog te hebben voor je naasten.

 

 

B. Omlo

 

 

Onder het motto “Een gezonde geest huist in een gezond lichaam” (waarbij het lichaam onze gemeente is en de geest onze inwoners) willen wij ons gemeentelijk lichaam in 2019 gezonder maken met de volgende goede voornemens:

 • Er moet ‘beweging’ komen in een aantal projecten, zoals het WFC, het nieuwe station, de energietransitie en de woningbouw. Van praten naar doen!
 • Er moeten stappen genomen zijn naar een betere financiële huishouding, waarbij ‘ongezonde’ regelingen en processen zijn aangepakt en wij op de portemonnee blijven passen.
 • Als fractie blijven we naar buiten gaan om te horen wat speelt en leeft. Wat ‘frisse lucht’ doet de politiek goed!
 • We moeten stappen maken tegen ‘verziekende’ (drugs)criminaliteit in onze gemeente.

Wij geloven in de pracht en kracht van onze gemeente en willen stappen vooruit zetten, samen met onze inwoners. Laten we trots zijn op Ede!

 

E. Out

 

 

 • Iets proberen te doen aan de (soms hoge) werkdruk op de raad. De kwaliteit van de besluitvorming staat voorop. Raadsleden hebben vaak een (fulltime) baan en zeker met kleine fracties is het soms moeilijk om alles goed bij te houden. Maar ook op hen is gestemd….
 • nog meer in gesprek met inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Dit levert naast goede contacten veel informatie die wij kunnen gebruiken om op politiek niveau bij te sturen. Vooral in het Sociaal Domein (Jeugd, WMO en Participatiewet), dat heel complex is en waar een grote bezuinigingsslag moet worden gemaakt, is het goed te weten wat het effect is van ons beleid en waar het beter kan. GroenLinks wil niet dat de kwaliteit achteruit gaat en ook niet dat er nog meer druk komt op professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
 • meer invloed van inwoners. Hen in een vroeg stadium betrekken zodat ze niet (vooral achteraf) alleen maar kunnen zeggen dat ze het ergens niet mee eens zijn. Dit vergt wel heel heldere kaders vooraf zodat ook achteraf recht kan worden gedaan aan het participatieproces en raad of college een gedragen uitkomst niet zomaar kunnen overrulen.
 • de energiekwestie samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties,  ondernemers en bedrijven te lijf gaan. Dit is bij uitstek iets waarbij bovenstaande van belang is.
 • te weinig aandacht is er nu voor de (zeer slechte) luchtkwaliteit in onze gemeente en daarmee samenhangend de stand van zaken en het beleid rondom bomen en groen.

 

N. Peters

 

 

Wij zijn als fractie tevreden en ons voornemen is elk jaar opnieuw om vooral te blijven wie we zijn, lekker nuchter, scherp te blijven en ons in te zetten voor onze kiezers.

Ruimte voor verbetering is er altijd. Proost op 2019!

 

 

S. Neijenhuis

 

 

 • Zorgen dat de investeringen in onderwijshuisvesting plaatsvinden. Bij de afgelopen begroting werden deze investeringen onzeker, terwijl goede huisvesting erg belangrijk is voor de kwaliteit van onderwijs. Het College heeft gelukkig na veel aandringen in de laatste vergadering voor de kerst besloten alsnog geld vrij te maken voor twee scholen. Dat is erg goed, maar we zijn er nog niet.
 • Ede moet niet achterop lopen in de klimaatopgave. Dat onze ambitie om energieneutraal te worden fors lager is dan omliggende gemeenten is jammer, maar we moeten in ieder geval voldoende voortgang boeken om geen tijd verliezen!
 • Het zou mooi zijn om in het komende jaar een constructieve samenwerking te zien tussen college, coalitie en de raad. Het afgelopen jaar zagen we nog te vaak zaken afgekaart in het College of in de coalitie. Redelijke voorstellen bij de begroting om bezuinigingen op onderwijs, sport- en cultuurverenigingen te voorkomen werden afgewimpeld. Het lijkt me goed als we in het komende jaar een oppositie hebben die constructief meedenkt voor concrete verbeteringen en een coalitie die daarvan gebruik maakt.

 

 

 

H. van Huijstee

 

De PvdA baalt heel erg van de verkiezingsuitslag, en denkt dat de sociaal democratie en dus de PvdA veel goeds kan brengen voor Ede en zou dan ook graag met meer collega’s in de raad zitten. Het goed voornemen dat daar bij hoort is hard werken en over 3 jaar een betere uitslag halen.

Wat wennen is, is onze rol in de oppositie dat is nieuw en moet we leren, een uitdaging maar ook wel leuk het goede voornemen is dat vanuit de inhoud constructief maar kritisch te blijven doen.

Wat we gaan veranderen is dat we minder gaan vergaderen en meer werkbezoeken als fractie zullen gaan doen, meer het gemeentehuis uit,  juist als kleine fractie kun je volledige opgezogen worden door alle vergaderingen in het gemeentehuis en dat willen we niet.

En natuurlijk is ons voornemen te blijven strijden voor een mooier Ede, met voldoende (sociale huur)woningen, met een goed beleid in het sociaal domein, dus zorgen dat de bezuinigingen niet de aller kwetsbaarsten raken, maar dat spreekt voor zich lijkt me.

 

C. El Kaddouri

 

De fractie EdeNU is een jonge lokale fractie in de gemeenteraad van Ede. Met een frisse kritische blik brengen wij onze politieke ambities op uiteenlopende terreinen naar voren. Door lokaal actief te zijn en niet gebonden te zijn aan een landelijke partij kunnen wij uitstekend voor de belangen van de Edese inwoners opkomen en daarin het verschil maken.

Burgers kun je niet jarenlang belasten met overleggen zonder daarbij de haalbaarheid en kaders van het participatietraject tijdig in beeld te brengen. In deze nieuwe bestuursperiode hebben wij helaas reeds meerdere malen ervaren dat dit resulteerde in een voor burgers negatief resultaat. Dit met als logisch gevolg dat zij zich niet serieus genomen voelen en er onvoldoende draagvlak is voor een formeel besluit. Wij willen deze werkwijze doorbreken en kiezen voor een traject waarin de burgers centraal staan en serieus genomen worden.

Uit de gemeentebegroting 2019 blijkt dat ook nu weer de grootste financiële uitdagingen schuilen in de zorg en maatschappelijke ondersteuning. Hoe gaan we om met de rijkskortingen en hoe gaan we daar als gemeente financieel duurzaam in worden?

Steeds meer mensen gaan een beroep doen op zorg en ondersteuning. Ook Edenaren worden ouder, zij moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit geldt ook voor de risico-ouderen. De gemeente heeft hierin een pro actieve en preventieve rol.

In praktijk zien we dat het voor ons als gemeenteraad vaak lastig is om grip en inzicht te krijgen en te houden op de financiële en bestuurlijke risico’s. Voor een gemiddeld raadslid is het Sociaal Domein iets ongrijpbaars en heeft onvoldoende zicht op de inkoop, taken en de effecten. Hierdoor kan de Gemeenteraad zijn wettelijke taken onvoldoende uitoefenen en zijn verantwoordelijkheden nemen. Gelet op de behoorlijke overschrijdingen in het Sociaal Domein is externe expertise voor de Gemeenteraad noodzakelijk. Om dit proces zeer zorgvuldig te doorlopen willen wij dan ook inzetten op onafhankelijke externe deskundigheid voor de Raad.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *