Slavernijheden

De slavernij is afgeschaft. Rond 1850 schreef een kleine witte vrouw een boek dat grote indruk maakte in de wereld. Uncle Tom’s Cabin door Harriet Beecher Stowe schudde de mensen wakker. Abraham Lincoln gaf toe dat haar boek een belangrijke inspiratiebron was om in de Verenigde Staten afstand te nemen van de slavernij. Dat het tot in het heden duurt om overal elke vorm van slavernij daadwerkelijk uit te bannen, is helaas ook een feit. Het kost kennelijk veel tijd en moeite om een vanouds ingesleten mechanisme uit te roeien.

Of is er meer aan de hand?

De Egyptenaren hielden al slaven. Elk volk dat ze dwars zat werd tot slaaf gemaakt. Chinezen en Japanners maakten zich er ook schuldig aan. Assyriers, Perzen, Grieken, Romeinen, Ottomanen en Arabieren handelden erin. Vikingen, Portugezen, Engelsen en Nederlanders deden ook een duit in het zakje. Het zat zo diep in het economisch systeem dat ook Afrikaanse volken overwonnen buurvolken verkochten aan Europese slavenhandelaren.

Maar anno 2020 bestaat het nog steeds.

Er worden jonge kinderen in landen als Bangladesh voor een paar grijpstuivers uitgebuit om kleding in elkaar te flansen die dan elders op de wereld met veel winst wordt verkocht. Kinderarbeid stopzetten is nog niet zo makkelijk, want dan hebben die straatarme gezinnen in die verre landen helemaal niks. Daar help je ze dus ook niet mee.

Er worden arbeidsmigranten uit arme landen in slecht geventileerde hokken gepropt om tegen een karig loon veel, heel veel productie te leveren. Protest werkt averechts, want voor jou twee anderen.

Er worden kansloze jonge vrouwen ver- en misleid en van hun identiteit beroofd om in rijke streken zich te prostitueren. Wat begin je als jouw pooier jouw pas en jouw geld inpikt?

Ook op ‘normaal’ niveau is de slavernij nog niet bedwongen.

Er worden werklozen na hun ontslag uit een reguliere baan teruggelokt op kleine onzekere contractjes tegen de helft van hun voormalig uurloon.

Er worden bij grootverdienende bedrijven met toestemming van de rechter collectief mensen ontslagen die dan bij datzelfde bedrijf terug komen als ZZP’er. In de coronacrisis worden zij extra hard getroffen maar hun hand bij de overheid ophouden voor coronasteun levert niks op. Zij draaiden te weinig omzet om in aanmerking te komen voor compensatie.

Er worden binnen ‘nette’ teams keihard werkende werknemers gemangeld door de heersende organisatiecultuur, die door goed verdienende, geprivilegieerde raspoetins of bitches wordt gedicteerd.

Onder het mom dat de vrije markt goed is voor iedereen wordt nog steeds te veel kapotgemaakt. De vrije markt weet ook dat het overgrote deel van de mensheid graag werkt. En hard. Werk nodig heeft. En hard. Werk is een bestemming. Werk geeft voldoening. Werk is goed voor je ontwikkeling en sociale ontplooiing. Dan moet dat ook op een goede en eerlijke manier worden gewaardeerd. En verdeeld. Liever voldoende voor iedereen dan een overdaad voor enkelen.

Behalve aan het slavernijverleden moeten we ook werken aan het slavernijheden.

Misschien houden we zelf de slavernij wel in stand. Zit het dienen ook wel een beetje teveel in ons. Zeker in mij  Want voor  dit stukje zou ik vijftien jaar geleden minstens 25 euro krijgen, maar nu schrijf ik het op voor nop. En graag.

1 thought on “Slavernijheden

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *