Praten voor bomen

Twee jaar geleden redden mijn vrouw en ik een boom. Elke dag lopen we erlangs bij een elektriciteitshuisje op de hoek van onze straat. Wat voor soort het is moet ik nog uitzoeken. Bij het uitpluizen van Ede Stad ontdekte mijn vrouw dat de boom gekapt zou worden. Bij onderhoudswerkzaamheden was het nodig hem te kappen. Volgens ons kon met flink snoeien worden volstaan. We dienden een bezwaar in en tot onze grote opluchting deelde de gemeente onze mening en werd er geen kapvergunning verleend.

Drie jaar geleden lazen we op dezelfde informatiepagina van de gemeente in Ede Stad de aankondiging dat er 600 (zeshonderd!) bomen zouden moeten worden gekapt. ProRail was de aanvrager van de kapvergunning. Ook daartegen diende ik een zienswijze in (bezwaar schijnt niet te kunnen). Na enkele maanden ben ik weer langs het Raadhuis gegaan om te informeren hoe het ermee stond. Geen nieuws. Daarna heb ik niets meer vernomen. Over het lot van de bomen is mij nooit iets anders bekend gemaakt of geworden.

Het mag duidelijk zijn dat bomen, zeker in deze tijd van klimaatopwarming en teruglopende biodiversiteit, een cruciale rol vervullen ten gunste van natuur, aarde en mens. Bomen binden koolzuurgas en leveren zuurstof. Ze zuiveren de lucht en bieden insecten en vogels voedsel, schuil – en broedgelegenheid. Zonder de boom is de natuur en dus ook de mens reddeloos verloren. En dan rep ik in deze column nog geen eens over de esthetische, zintuiglijke, culturele en spirituele waarden van bomen. Er zijn zelfs koninklijke hoogheden die innige banden onderhouden met bomen en ze het liefst blijvend zouden willen omarmen. Hoe je er ook over denkt, zelfs de grootste natuurvijand respecteert de stroom van voortdurende levenssappen onder elke schors. De boom is een levend wezen verwant aan jou en mij.

Waarom in vredesnaam, dan wel in godsnaam, dan wel in naam van de aarde en de mens, wordt niet elke boom beter beschermd door de mens? Kap geen boom. De boom heeft evenveel rechten op leven als een dier of een mens. De boom is goed voor ons, met zijn zuurstof, zijn schaduw, zijn vruchten en bloemen, dus moeten wij als rentmeesters van de aarde onze verantwoordelijkheid nemen en om hem heen gaan staan.

Er is maar één geldige reden een boom te kappen en dat is dat hij ziek of beschadigd is én een gevaar vormt voor passerende mensen omdat zijn takken of stam kunnen afbreken of knakken. Voor bijna alle andere kapwensen is flink terugsnoeien een prima alternatief.

De boom is geen rechtspersoon of natuurlijk persoon. De boom kan niet vluchten. Zijn kluit mogen we nooit belazeren. De boom kan niet praten, niet stemmen. Dus moeten wij dat voor hem doen. Het idee dat je klimaatneutraal kunt kappen is onzin. Als je een boom van 80 jaar kapt en je plant er een boompje van 12 jaar voor terug dan duurt het 68 jaar voordat je dezelfde natuurwaarde terug hebt. Mensen die zeggen dat je biologisch/ecologisch/groen kunt kappen dan wel vliegen sussen hun eigen geweten in slaap. Het kan niet, je houdt jezelf voor de gek, je bent bezig om straks een excuus te hebben voor een natuurmisdrijf nu.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *